Ga direct naar de inhoud.

De kwekers 'prepareren'

Eigenlijk zou het overbodig moeten zijn op iets zo vanzelfsprekends te wijzen maar kweken doe je alleen uit kerngezonde duiven.
Toch schijnt niet iedereen van die noodzaak doordrongen.
Vooral in een tijd dat steeds meer liefhebbers er toe overgaan hartje winter hun duiven te koppelen merk je dat.
Men heeft zijn zinnen gezet op winterkweek, dat is al lang gepland, dus moet het maar. De sportgenoot doet dat immers ook en men wil voorkomen dat die straks een stap voor is met de jonge duiven.
'Geen echte conditie? Die krijgen ze wel als ze nest hebben.'
Dat is een verkeerd uitgangspunt.

Duiven bij elkaar zetten die niet in orde zijn leidt tot niets.
Die zullen later (of helemaal niet) met eieren komen, de jongen zullen de haperende gezondheid van de ouders mee overnemen en slecht opgroeien.

En duiven die als jong te weinig kracht, vitaliteit of weerstand meekregen zullen er als vliegduif weinig van terechtbrengen, ongeacht de afstamming.

SNEL VERGETEN.
Zodus: Duiven niet piekfijn in orde?
Winterkweek snel vergeten. Een gebrekkige huisvesting is veelal de oorzaak van een haperende gezondheid.
En een slecht onderkomen zal zich vooral in de winter wreken.
Heeft men twijfels dan is een bezoek aan de dierenarts aan te raden alvorens de duiven te koppelen.
Zo'n dierenarts dient wel iemand te zijn die iets van duiven kent. Hier ziet men liefhebbers nogal eens fouten maken.
Zo'n man woont niet direct in de buurt en men gaat maar naar de veearts uit het dorp.
'Die is toch ook dierenarts?'
Er is echter verschil tussen een dierenarts en een dierenarts als het om duiven gaat.
Ik heb al droeve verhalen moeten aanhoren van liefhebbers die hun toevlucht zochten tot een dierenarts die weinig van duiven kent.
Dat kan men zo'n man niet aanrekenen. Duiven komen in diens opleiding immers amper ter sprake. De deskundige duivendokter heeft zich zelf moeten bekwamen.
'En uitzieken dan?' Dat laat je best aan de concurrentie over.
Vraag is of we zelf iets kunnen doen de duiven in optimale toestand aan de winterkweek 'te zetten?'
Ik meen van wel.

OPVOEREN?
Vaak lees je dat liefhebbers hun duiven voor het bijeenzetten 'opvoeren' om ze 'rond te krijgen' en met kleine zaden, met name hennep, probeert men de paringsdrift op te wekken. Ik geloof daar niet in.

Ik geloof niet dat je duiven op enkele dagen paarlustig krijgt met kleine zaden en ik geloof evenmin dat je ze 'op gewicht houdt' met gerst of dat gerst zou kalmeren.

Gerst is trouwens tòch omstreden.
Grote kampioenen verwerpen het, andere even grote kampioenen vinden 'gerst goud'.
Overigens zie ik niet graag duiven die gemakkelijk aanvetten.
Dat zijn zelden goede.
Eigenlijk zouden duiven nooit te vet mogen zijn.
Te vette duiven hebben vaak slechte kelen, let er maar eens op, en zijn duiven te vet dan zal zich dat vooral wreken bij duivinnen tijdens de kweek.
Omdat ze moeilijker met eieren komen. In de winter zie je soms zulke moddervette duiven dat je eerder denkt 'die dienen te worden AFgevoerd in plaats van opgevoerd'.

RUST
Meen ik dat de rol van voer in de voorbereiding op de kweek vaak overdreven wordt, de duiven moeten wel volledig zijn uitgerust.
Winterkweek gaat niet met duiven die eind september nog werden gespeeld of jongen aasden. Drie maanden rust is zowat een minimum.
Je moet in oktober duiven die in september nog een jong aasden of intensief gespeeld werden eens vergelijken met andere.
Het verschil is enorm. Na de inspanningen van de wedvluchten beginnen immers de echte vermoeienissen pas.
In september wordt gespeeld met duiven die perfect in de pluimen zitten en nadien valt de rui in. En het ruiproces vergt meer van het lichaam dan enkele uren vliegen!
Bekend is dat duiven juist in de ruitijd vatbaar zijn voor allerlei kwalen.
Dus kan je hoogstens tot begin september spelen als je eind november wilt koppelen.

WARMTE
Verwarming heb je niet nodig om winterkweek te doen slagen.
Bij ongemeen koud weer zou ik liever even wachten dan verwarmen.
Op enkele dagen 'steekt' het niet en extreem koud weer dat wekenlang aanhoudt maken we in ons land zelden mee.
Hebben de duiven eenmaal eieren dan zal koude weinig roet in het eten gooien. Ook opgroeiende jongen kunnen zonder verwarming.
Mijn kweekduiven zitten in een halfopen volière waarin de wind vrij spel heeft.
Geloof het of niet, de kweek verloopt daar vlotter dan bij de weduwnaars achter hun dubbel geïsoleerde glazen ramen.
Duiven zijn goed bestand tegen extreem lage of hoge temperaturen.
Van afdelingen in Nederland die niet lossen vanwege de hitte en dan met de duiven gaan rijden naar een 'kortere' lossingplaats begrijp ik dan ook niets. In de wagens zullen ze meer van de hitte weten dan in de lucht.
Wat het vervoer betreft geloof ik trouwens toch dat de een zijn spullen beter voor elkaar heeft dan de ander.
De verschillen in vluchtverloop zijn vooral bij heet weer vaak zo groot dat het onmogelijk aan de kwaliteit van de duiven kan liggen.

VITAMINES?
Hoe meer ik met ter zake deskundigen het onderwerp 'vitamines' aansneed hoe minder ik in het nut er van ging geloven.
Vitamines? Welke? Hoeveel? Wanneer?
Een bekende Belgische vijfsterren dokter:
'Er is op duivengebied zo weinig gedegen onderzoek gedaan dat we niet mèèr kunnen dan gissen. Ik geef liefhebbers vitamines als ze er om vragen. Voor hun eigen gemoedsrust en omdat ze misschien niet schaden. Maar echt nodig? Ik geloof het amper als de duiven gezond zijn, de huisvesting in orde en het voer veelzijdig. Wel hebben vitamines zin als sprake is van tekorten.'
Als je hartje winter duiven bijeenzet kàn inderdaad sprake zijn van tekorten. Vooral bij 'vastzitters': tekort aan licht en tekort aan zon.
Daarom geef ik in de winter wel vitamines maar wel een 'COMPLEX' van een firma met naam.

Waag je nooit aan een soort vitamine, bijvoorbeeld A, B of D alleen. Dat is spelen met vuur.

Omdat er zo weinig echt bekend is, niemand 'het' blijkbaar precies weet verkiezen sommige liefhebbers vitamines voor menselijk gebruik.
Vooral Supradyn en Alvityl zijn populair.
Dat de behoeften van mens en duif waarschijnlijk verschillen nemen ze voor lief.
Jan Grondelaars heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij voorstander was van Supradyn, Voets uit Kessel en andere vedetten zijn weer aanhangers van Alvityl.

NOODZAAK
Heb ik bedenkingen over opvoeren, verwarming, ophitsende zaden, licht is een ander verhaal! Duiven paren van natuur niet in de winter. Dat doen ze wel als de dagen langer worden en de zon zich meer doet gelden.

Meer licht, langere dagen dus, zal meer effect hebben op de geslachtsdrift dan 'ophitsende zaden' (zo die al bestaan) of zwaarder voer.

In het voorjaar fleuren mens en dier op.
De natuur lijkt te ontwaken, vogels beginnen te fluiten en elkaar het hof te maken.
Omdat de dagen langer worden!
Daarom dat velen bijlichten als ze aan winterkweek doen.
Ze beginnen een tiental dagen voor de koppeldatum.
Vroeger deed ik dat ook maar niet meer.
De kweek verloopt even vlot met dit verschil dat ze een paar dagen later met eieren komen maar dat neem ik voor lief.
Daarmee geen verkeerd over lichten wel een waarschuwing tijdig te stoppen!

Te lang te veel lichten kan een heel seizoen naar de knoppen helpen vanwege een ontregeld ruipatroon als er gevlogen wordt!

En nu we het toch over licht en donker hebben. Als langere dagen de duiven doet opfleuren kan je raden wat er gebeurt als de dagen korter worden.
Laat dat niet toe vanaf eind juni. Laat de lichten tot een uur of 10 aan en kijk eens hoeveel beter je gaat spelen.