Ga direct naar de inhoud.

A S en A S

A.S. interviewt A.S.

 

A.S. 'Wil je weer een interview? Je hebt er de afgelopen tijd al zo veel gegeven. Wordt dat niet wat veel?'

 

A.S. 'Als ik vind dat ik in de belangstelling moet komen laat ik me door niemand stoppen.'

 

A.S. 'Hoe kom je er eigenlijk toe jezelf te interviewen? Dat doet toch geen enkel normaal mens.'

 

A.S. 'Ten eerste heb ik nooit beweerd dat ik 'een normaal mens' ben en ten tweede kun je het beschouwen als een ultieme poging zo veel mogelijk op te vallen.

Je kunt dat vergelijken met andere mensen die niets kunnen. Om zich van de grijze massa te onderschei­den biechten ze op tv op de knie'n op waar ze spijt van hebben.'

A.S. 'Verhip, zit daar die man van de krant niet?'

 

A.S. 'Waar, waar?'

 

A.S. 'Daar, aan dat tafeltje. Eenzaam en verlaten. H', schrij­ver, kom er bij. Alles goed? Koffie? Heb je al gege­ten?

AS photo MK
De schrijver: 'Hoe lang is het gele­den dat er van jou iets in de krant stond?'

 

A.S. '10 december of zo iets.'

 

A.S. 'Dat is dan een week.'

 

A.S. 'Klopt. Interview me dus maar gauw. Je mag me alles vragen. Ik zal overal op antwoorden.'

 

A.S. 'Hoe worden jouw artikelen in Duitsland ontvangen?'

 

A.S. 'Euhh... Volgende vraag graag.'

 

A.S. 'Wat kan ik je vragen dat je al niet honderd keer ge­vraagd is?'

 

A.S. 'Ik kom net van Duitsland. Je zou kunnen vragen hoe het daar was. En hoe mijn artikelen daar ontvangen worden.

 

A.S. (zucht diep) 'Hoe was het in Duitsland?'

 

A.S. 'Geweldig!'

 

(Vrouw A.S. 'Mijn man was er niet kapot van.' A.S. sist: 'Kop dicht. Er zit iemand van de krant').

 

A.S. 'Wat ging je in Duitsland eigenlijk doen?'

 

  1. Photo MK
    A.S. 'Ik moest een speech over onze sport houden. Ik heb ze haarfijn uitge­legd wat een ambas­sadeur van de dui­ven­sport is.'

 

A.S. 'En wat is een ambassadeur van de duivensport?'

 

A.S. 'Iemand zoals ik.'

 

A.S. 'Hm. Is wekelijks een stuk schrijven niet moei­lijk?'

 

A.S. 'Flauwe kul. Alles wat iemand met een schrijversziel nodig heeft is een tekstverwerker, een dak boven zijn hoofd, een vrouw die voor hem zorgt en een uitgever die hem betaalt.'

 

A.S. 'Wat heb je nog meer gezegd?'

 

A.S. 'Ik heb gezegd dat ''n oorzaak van de achter­uit­gang van de sport is dat veel clubs geregeerd worden door bestuur­ders met een chro­nisch gebrek aan inzicht en harts­tocht.'

AS  

A.S. 'Pikten ze dat? Nam niemand je de micro­foon af?'

 

A.S. 'NIEMAND neemt AS de microfoon af als die spreekt. Trouwens, daar waren ook niet-liefhebbers.

Die kregen de slappe lach toen ze hoorden hoe het er in duivensport aan toe gaat:

Overal verschillende poule systemen, verschillende kampioenschappen, en verschillende vliegprogramma's.'

 

A.S. 'Heeft d't er mee te maken dat je nooit meedoet aan Nationale kampioenschappen?'

 

A.S. 'Een beetje ja. Ik vind het allemaal prachtig maar als de een tien halve fondvluchten heeft en de ander vijftien en de een TEGEN 200 duiven speelt en de ander MET 200 moeten ze eerst maar eens zorgen voor gelij­ke kansen!'

 

A.S. 'En de duivenorganisaties dan, doen die niets?'

 

A.S. 'De organisaties? Laat me niet lachen.

Er werd verga­derd, gebeld, gefaxt, ge­schreven.

En wat veran­derde er? Niets.'

 

A.S. 'Ben je altijd zo kritisch?'

 

A.S. 'Alleen als ik chagrijnig ben. En die dag in Duitsland was ik heel chagrijnig.

Ik heb ook gezegd dat een kampioenendag daar duiven­sport­idi­o­terie in al haar glorie is. Als je ziet wat ze daar allemaal kopen om duiven harder te doen vliegen valt je haar uit.

 

A.S. 'Sommige verkopers van overtollige troep zullen knarsetanden als ze dit lezen.'

 

AS photo young.
A.S. 'So what? Ik wil mensen gewoon waar­schuwen voor mensen die waarschu­wen dat je geen kampi­oen wordt als je al die troep niet geeft die ze verko­pen.

Mijn advies: Wantrouw dat slag volk.

In de ruitijd geilen ze zich op, in de kweektijd geilen ze zich op, in het seizoen geilen ze zich op en als er coli uitbreekt geilen ze zich op.

Want zij hebben perfecte middelen voor een betere rui, een betere kweek, betere prestaties en tegen coli.

Als ik die dan belachelijk maak en ze zich achter hun inge­beelde priv' barricade bedreigd voelen voeren ze via geslepen publiciteit geromantiseerde veld­sla­gen met zich­zelf in de rol van nobele enkeling strijdend tegen de stoot­troepen der onwe­tendheid en simpelen van geest.

Het zijn pure misleiders.

Dat mensen niet achter­dochtig worden bij wat er tegenwoordig allemaal op de markt gegooid wordt.

Als ik al die schappen vol potjes en flesjes zie lopen de rillingen over mijn lijf en denk ik; Fuck you, ik geef die rommel niet!'

 

A.S. 'Ander onderwerp. Wordt een duivenkampioen bewonderd?'

 

A.S. 'Bewonderd? Als je een heel jaar strijd levert kun je van je tegenstrevers niet verwach­ten dat ze een feest voor je organiseren omdat ze geklopt zijn.

Een politieman viert zijn overwinning toch ook niet met een feest dat door een crimineel wordt georganiseerd als hij gepakt is?'

 

A.S. 'Vragen mensen nooit wat mensen je zoal vragen?'

 

A.S. 'Dat gebeurt ja.'

 

A.S. 'En wat vragen ze zoal?'

 

A.S. 'Of ik serieus ben als ik schrijf dat mensen met geld de dui­vensport niet kapot maken.'

 

A.S. 'En ben je dan serieus?'

 

A.S. 'Bloedserieus. Neem nu Belgische Dirk van Dijk. Zijn hele hokbestand zit vervat in de volgende namen:

Leysen, Marien Royberghs, van Looy Somers, Bellens, van Bei­rendonk, Adriaensen en Hoylaerts.

Zijn dat grote namen? Nee!

Zijn dat dure namen? Nee!

Van Dijk koopt geen dure duiven. Duiven moet je duur VERkopen, niet kopen zegt Christiaens altijd.'

 

A.S. 'Maar je komt toch niet zo maar aan goede? Dat is toch geen kwestie van geluk?'

 

A.S. 'Bijna elke goede duif op bijna elk hok is geluk. Neem nu de Nationale Asduif van dezelfde van Dijk. Hij verspeelde een rode doffer van een frutQuie­vrain. Een bak leeg en tandengeknars vanwege zo veel pech. De duivin van die rode kreeg een andere doffer en bingo!

Dit koppel gaf de beste duif van Belgi' in 1996!

Hij zou nooit geboren zijn als die rode niet verloren ging.

Geloof me, zo gebeurt het vaak in duivensport.'

 

AS
A.S. 'Wie zou jij wel eens willen interviewen?'

 

A.S. 'Een duif!'

 

A.S. 'Een duif?'

 

A.S. 'Een duif ja. Ik zou wel eens uit eerste hand willen horen hoe het er daar in de lucht aan toegaat na de lossing.

Is er sprake van enige organisatie?

Is er een leider die zegt 'en nu die kant uit' of 'en nu even kalmaan jongens' of 'welke richting nu uit­?' of 'op mijn signaal allemaal naar rechts'. Zou het een moeilijk moment zijn als een duif de bende verlaat omdat hij bijna thuis is?

Neemt die nog gauw even afscheid?

Ik zou ook willen weten hoe het voelt met zo velen in een mand te zitten. Wordt daar gepraat?

Voelen duiven zich niet vernederd als ze in een mandje op een show staan uitgestald en al die liefhebbers ze staan aan te gapen?'

 

A.S. 'Men beweert dat jij niet echt zegt en schrij­ft wat je doet en niet doet. Dat jij een meesterlijk misleider bent.'

 

A.S. 'Ze zeggen van alles.'

 

A.S. 'Ik heb mijn twijfels. Ik weet nog toen ik je voor het eerst bezocht.

Een oude kloosternon verwelkomde me met kreunende stem.

Even dacht ik dat ik me van adres vergist had maar nee, de non wierp haar gewaad af en wie stond daar? A.S!

En jij, A S dus, lachte smakelijk. 'Ga zitten' zei je, dan haal ik koffie.

Jij de keuken in en er komt een beeldschoon meisje uit.

'Hoi' zei die schoonheid. Ze ging naast me zitten en keek me verlangend aan.

'Wat ben je knap' hijgde ze.

'Ik mag niet klagen' antwoordde ik bescheiden. 'Ik ben trou­wens ook heel ruimdenkend, hoe heet je schat?'

'A.S.' schreeuwde het meisje en rukte haar pruik af.

'Dat was een sterk staaltje' zei ik.

'Niks an' antwoordde A.S.

Jij weg en meteen kwam een vrolijk kef­fend hondje binnen. Die maakte een dubbele salto op de salon­tafel en zei 'dat is different koek he?'

Ik was te verbluft om antwoord te geven en tuurde naar de spin tegen het plafond.

'Jij toch weer niet?' 'Weer A S?' 'Jawel' zei de spin.

Ontredderd ging ik naar huis. Mijn vrouw stond me aan de voordeur op te wachten.

'Ben je daar eindelijk?' snauwde ze.

'A.S. laat me met rust' kermde ik en haalde de startkabels uit de auto waarmee ik het mens het huis uitramde.

  Voor degenen die die foto's van AS allemaal maar niets vinden.