Ga direct naar de inhoud.

Het interieur

- Voor het inmanden een andere doffer in de bak van een weduwnaar gezet.
- Broedende duiven hand vollen eieren ondergeschoven.
- In kunsteieren deed ik steentjes of een insect zodat het leek of er leven in zat.
- Zelfs heb ik spiegels in broedbakken geplaatst zodat de duif die daar huisde zich bedreigd voelde. Die moest ‘denken dat hij een andere duif was’.
- En zo is er nog veel meer dat ik heb geprobeerd met steeds dat ene doel voor ogen:
De duiven boven hun beste niveau tillen.
Als snotneus had ik die 'trucjes' van halfdronken liefhebbers in rokerige kroegjes die er in geloofden of gewoon gewichtig wilden doen.

MISLUKT
Helaas dient gezegd dat weinig van die ‘trucs’ de gewenste uitwerking hadden.
Toen ik een spiegel in een broedbak plaatste werd de duif die daar woonde niet nijdig op het eigen spiegelbeeld zoals me was wijsgemaakt, integendeel die dreigde van het nest te lopen.
Als ik extra eieren onderschoof keek zo'n broedende duif me aan alsof die wilde zeggen 'Heb jij niet wat rust nodig?’
Door die trucs lukte het me zelfs steengoede duiven hun prijs te doen missen en daarom ging ik een beetje die kampioen geloven die altijd zegt:

‘In motivatie geloof ik niet. Voor mij tellen maar twee zaken. Ze hebben vorm of geen vorm, ze kunnen het of ze kunnen het niet. De rest is bladvulling. Gezever in de marge.'

De man speelt goed, ik heb hem nooit op een leugen kunnen betrappen en van zulke leer je meer dan van halfdronken liefhebbers in rokerige kroegjes of mensen die gewichtig willen doen.

TERRITORIUM
We schrijven het vaker, gehechtheid aan het territorium heeft een enorme invloed op vorm en dus prestaties. In natuurfilms zie je hoe dieren zich doodvechten om dat te verdedigen. Wat dat betreft zijn het net mensen, die moorden elkaar uit om een lap grond. Zo was het ten tijde van Ceasar, Napoleon, Hitler, Saddam Hoessein en zo is het nog in Israël.
Als het eigen territorium zo belangrijk is spreekt het voor zich dat dat aangenaam en leefbaar moet zijn.
Mensen maken hun huizen gezellig, banken het bankgebouw, onderwijzers hun klaslokaal omdat men weet hoe belangrijk dat is. Ik meen dat je die lijn door kunt trekken naar duiven maar dan doel ik niet op trucjes als boven beschreven. Ik geloof niet dat duiven van de ene dag op de andere door welke ingreep dan ook vorm krijgen.

Daarom dient een grotere gehechtheid aan het eigen territorium, het opwekken van jaloezie en nijd te worden opgebouwd.

Dus niet de avond van inmanden gekken dingen doen of meer concreet:
Zet je voor het inmanden een duif in de bak van de duif die je wil spelen dan denk ik dat het effect nul komma nul is. Dat wordt anders als je dat meerdere keren doet.

LIMBURGER
Ooit nodigde iemand in het Limburgse Swalmen die de sterren van de hemel speelde me uit 'eens naar de duiven te gaan zien' en ik maakte daar gretig gebruik van. Van mensen die ‘de sterren van de hemel spelen’ kun je immers leren.
Op het hok van de weduwnaars vroeg hij 'valt je niets op?'
Maar hoe ik ook mijn best deed, mij viel niets op.
'Tel de duiven eens' zei hij toen. Ik telde en kwam aan dertien.
'En nu de bakken' zei hij.
Die hoefde ik niet te tellen. ‘Twaalf' dat zag je zo.
'Dat is mijn geheim' lachte de man.
'Natuurlijk moet je goede hebben maar een dertiende duif op een hok met twaalf bakken kan wonderen doen als je de prestaties op wilt krikken.'
Ik heb in duivensport al veel onzin gehoord maar dit leek me geen onzin.
Sindsdien houd ik ook duiven als reserve en plaats die na enkele weken spel op het hok. Ik voer de duiven afzonderlijk, die 'losse' doffer wil ook eten en zal steeds als ik voer een of andere bak invliegen. En een weduwnaar wordt zo’n duif die telkens zijn bak in vliegt natuurlijk kots beu.
Zo beu dat het mogelijk vorm opwekt en die zich mèèr huiswaarts spoedt uit haat voor die indringer dan liefde voor de duivin.
Zo'n overtollige doffer is ook bruikbaar als de duiven op reis zijn.
Dan kun je een bak openen waarin je hem even 'laat aarden'.
Twee duiven die beide dezelfde stek willen, je kunt je niet voorstellen wat dat teweeg kan brengen. Alles wel goed onder controle houden. Want het is bekend dat het met een doffer die goed op zijn falie heeft gehad en de eigen bak is uitgevochten veelal is afgelopen.

OOK BAKKEN LEEG
Op een afdeling van de weduwnaars laat ik ook bakken leeg.
Soms open ik die en probeer dat twee doffers het idee krijgen dat zij daar baas zijn. Maar oppassen dus, je moet er bij zijn en je zal duiven bij toerbeurt op moeten sluiten. Het laatste wat je kunt gebruiken is immers ontmoedigde duiven die het onderspit dolven in een gevecht of duiven met beschadigde ogen of pennen.
Je kunt met die streken enorm succes hebben maar ook hopeloos op de bek gaan. Maar... groeien de mooiste orchideeën ook niet aan de rand van de ravijn?

L-VORM EN SCHABJES
Op een duivenhok moet leven zijn, of beter rivaliteit. Zo ben ik voorstander van het plaatsen van broedbakken in L-vorm als dat even kan.
Het kan toeval zijn maar diverse van mijn betere duiven huisden in bakken die haaks op elkaar staan.
Dat op een weduwnaarshok geen schabjes horen is iets waarin ik niet (meer) geloof. Ik plaats die juist wel of, als die er zijn, haal ik die (tijdelijk) weg. Als schabjes worden aangebracht is dat dicht tegen de broedbakken. Het heeft een dubbel effect.
Sommige duiven eigenen zich een extra plaats toe, andere die er naast huizen voelen zich bedreigd.

Door die extra doffer op het hok, die schabbetjes naast de weduwnaarsbakken, het openzetten van een lege broedbak, het plaatsen van bakken in een 'L-vorm' meen ik het vuurtje langer brandende te houden.

ROOSTERS
Steeds meer liefhebbers leggen roosters op de hokken. Omdat ze minder tijd willen besteden aan poetsen en dat is begrijpelijk. De talrijke uren per dag die sommigen menen aan duiven te moeten besteden kunnen zo'n belasting vormen dat men het niet meer aan kan en stopt.
Roosters bespaart een hoop werk maar er zijn roosters en roosters.
Mijn eerste waren van ijzer.
Voor hokken voor jongen en weduwnaars vind ik ze minder goed, voor volières voor weduwduivinnen zijn ze bruikbaar.
Jongen hebben er weinig aard op, die zullen zich er niet ontspannen op neer vleien en zeker bevorderen die niet het bouwen van nesten.
Weduwnaars kunnen beschadigde pennen krijgen.
Er zijn ook kunststofroosters (licht en zuiver) en houten roosters.
Die zijn wel bruikbaar voor weduwnaarshokken.

22 MILLIMETER
Andre Roodhooft heeft roosters bijna tot studie verheven. Alles heeft die uitgeprobeerd.
Hij kwam ook tot de bevinding dat houten roosters beter zijn dan ijzeren maar zocht ook naar de ideale afstand tussen de latten.
Zijn de openingen te klein dan valt de mest er niet door, zijn ze te breed dan wordt het lopen bemoeilijkt. Een opening van 22 millimeter leek hem de beste. Toen Voets in 1989 heel de provincie Antwerpen voor gek zette met een handvol weduwnaars ben ik daar een kijkje gaan nemen.
Maurice sukkelde met zijn gezondheid, kon de hokken niet poetsen en vloog met duiven op (houten) roosters heel de boel aan flarden.
Gebrek aan tijd om schoon te maken hoeft dus geen belemmering te zijn om te presteren of reden duivensport vaarwel te zeggen.
Volgende keer meer over het interieur. Want daar valt veel over te vertellen.