Ga direct naar de inhoud.

Oud en te oud (1 sept 2021)

Er zijn nogal wat dingen in dit ondermaanse die op mijn humeur werken en waar ik slecht tegen kan. Met name:

-Vrachtwagens die vergeefs proberen elkaar te passeren. Met vòòr hen een enorme leegte, daarachter knipperende en toeterende mede automobilisten.

-Mensen die liegen. 

-Beelden van smeltend poolijs, de zich terug trekkende poolkap, wegsmeltende gletsjers, opgedroogde rivieren.

-Het bewust vernietigen van regenwouden in met name Brazilie en Sumatra.

-Het door stropers doden van met uitsterven bedreigde diersoorten.

-Het verliezen van bewezen goede duiven.

-En…, ik weet het, een vreemd trekje van me, het terugzien van mensen die ik tientallen jaren niet zag.

 VERANDERD
Want vaak doet het pijn aan de ogen te zien hoe getekend velen zijn door de tijd. Ook omdat ik weet dat wederzijds is.  Zo was onlangs Brigitte Bardot nog eens op tv. Ze protesteerde tegen de manier waarop wij met honden omgaan. Want de seksbom van weleer houdt zich nu zo zeer met dieren bezig dat haar honden beter gekleed gaan dan veel mensen. Ik schrok toen ik haar zag, streek met de rechterhand over mijn bezorgde voorhoofd, zuchtte diep en liet een nauwelijks hoorbare scheet. Want liet ze vroeger zulk een verschroeiende indruk na op veel mannen dat die er krols van werden, nu  is de  schoonheid uit mijn kinderjaren helemaal gekreukeld en schiet er niets van over.

Als de stoelen steeds zwaarder worden en de knoopsgaten kleiner, weet je dat je ook in de fase van je leven bent belandt dat je moet inleveren. Geldt dat ook voor de menselijke geest? ‘Nee’, vinden met name Chinezen en andere oosterlingen. Daarom dat daar zo veel respect is voor ouderen. Een Chinees: ‘Jullie leven en werken voor een goede toekomst van je kinderen, wij voor gelukkige ouders.’

 VERSCHILLEND
Wel is er veel verschil tussen de ene mens en de andere. Keith Richard van de Rolling Stones loopt tegen de 80, heeft alles gedaan wat niet deugt, maar wat een conditie nog. Tom Jones is al in de 80. Ik kon mijn oren niet geloven toen ik hem   ‘Great balls of fire’ hoorde zingen. Anderen dan weer zijn met 60 al helemaal op, vroeger meer dan nu, lijkt het. Die verschillen zie je ook bij duiven.

 DUIVEN
Beginnende liefhebbers en ook buitenstaanders stellen soms de vraag ‘hoe oud worden duiven, hoe lang ze bevruchten, tot hoe lang je ze kan spelen, wanneer je ze kunt gaan lappen of er me naar de fond kunt. En nog van zulke vragen. 

Duiven lijken op hun best als ze twee jaar oud zijn. Zeker op de kleine fond. Bij de eerste 30 kampioenduiven van Brabant2000 (Zuid Nederland) Eendaagse Fond, is welgeteld EEN jaarling, een duif van 2014, twee van 2015. Met vooral veel duiven van 2019.   

Verder lijkt er ook een wezenlijk verschil tussen meerdaagse fondduiven en andere. Zo lijkt ‘fondsoort’ minder makkelijk verloren te gaan, lijken zulke duiven nog op hogere leeftijd te presteren en zijn ze langer vruchtbaar. In een grijs verleden stond ik eens bij de Nederlandse fondkampioenen Sjef Schellekens en zoon Gerard op de hokken. Ik zie Sjef nog tegen de drinkbak schoppen om te controleren of er nog water in zat.  Die mannen hadden ook mooie duiven, de meeste donker geschelpt en zoals veel goede fondduiven met donkere ogen. Op de kweekhokken zaten oude rakkers van 15 jaar of ouder die amper sleet vertoonden en nog volop bevruchtten. Sjef vond het maar heel gewoon.  

 ERG VERSCHILLEND
Wat betreft bevruchten zie je bij ‘niet fondduiven’ grote verschillen. Zou had Klak ooit vier kweekdoffers, broers, waarvan er niet een meer bevruchtte. De vader van die vier was 15 jaar en bevruchtte alles nog. Uiteraard gaan duiven bijna allemaal minder presteren naarmate ze ouder worden. En, maar dat is gebaseerd op eigen ondervinding, worden het minder goede kwekers als ze wat ouder worden. Heb ooit al heel wat echt goede duiven gekweekt, maar kan er niet een herinneren uit een stokoude vader of moeder. Die betere kwamen meestal uit jongere duiven, zelfs jaarlingen.

Trouwens ‘echt goede?’ Ik heb er nog nooit een gehad met een handvol broers of zusters die even goed waren. Daarom dat je terecht vragen kan stellen bij die dwaze bedragen die soms neergeteld worden voor duiven met als enige referentie  een broer of zus die goed vliegt.

 OPLEREN
Vroeger zei men dat jongen oud genoeg waren om te leren als die drie pennetjes gestoten hadden. ‘Hoe meer pennen gestoten hoe ouder de duif.’ Maar dat was toen. Sinds ruim een kwart eeuw zijn er andere normen. Door het verduisteren hebben de oudere jongen in de zomer geen (of een) pen gestoten. De jongere gastjes, later gekweekt en niet verduisterd, beginnen vrijwel onmiddellijk na het spenen met de pennenrui. ‘Al drie pennen gestoten’,  wijst nu niet op een oudere, maar jongere duif! Wanneer je jongen kunt gaan lappen? ‘100 dagen’, is het adagium. Ongeveer natuurlijk. In Taiwan beginnen ze 10 dagen eerder.

Natuurlijk mag ‘100 dagen oud’ nooit betekenen ‘DUS tijd om te lappen’. De allereerste vereiste is spontaan langere tijd trainen aan huis. Of beter nog niet aan huis. In deze hoor je overigens steeds meer over jongen die helemaal niet willen trainen. Op een gegeven moment heb je geen keus en moet je wel gaan lappen. Drie kilometer de eerste keer is voor zulke ver genoeg. Trainen jongen wel zoals het hoort dan mag je de eerste keer naar 5 km. Of zelfs verder.          

 EIEREN
Hoe lang duiven op de eieren blijven zitten zonder partner? Hangt af hoe oud de eieren zijn. Ze zullen eerder gaan ‘lopen’ van verse eieren dan van eieren die gauw uitkomen. Verder verschilt het (opnieuw) van duif tot duif. Ik heb al mee gemaakt dat duiven de eieren alleen uitbroeden, maar ook dat ze na twee dagen zonder partner de eieren al lieten liggen. Hoe groot de verschillen mogen zijn als je eieren onder gaat leggen? Ze mogen drie dagen eerder gelegd zijn dan die van de voedsterduiven of twee dagen later. Je hebt dus een speling van 5 dagen, dat is nogal wat.

 TOT SLOT  
We hebben dit jaar heel wat rotvluchten gehad. Dat impliceert redelijk wat duiven die verloren gingen of volkomen ontredderd dagen te laat thuis raken. Wanneer je zulke weer kan spelen verschilt weer van duif tot duif. Sommigen nooit meer en voor alle duiven telt wanneer ze terug op gewicht zijn en het vlees die kleur krijgt die het moet hebben. Ze zijn ook nog niet de oude als ze na het trainen steeds als eerste terug landen. Dienaangaande gebruiken veel betere spelers hun ‘elektronisch klokken systeem’ ook buiten de wedvluchten om. Handig!      

 

Dezelfde Brigitte in betere dagen