Ga direct naar de inhoud.

In deze tijd

In deze tijd komen weer honderdduizenden piepers buiten.

Als je weet dat Limburg in 1995 liefst 8.103 liefhebbers telde en nu nog 3.589 en Antwerpen er op amper 2 jaar ongeveer 1.800 verloor kan je nagaan dat er dat vroeger nog veel meer waren.

De duiven van toen echter waren van natuur gezonder, veel problemen van nu kende men toen niet.

 

NIET VLIEGEN

Zo hoor je in deze tijd veel klachten over jongen die geen meter willen vliegen en dik zitten, terwijl ze ogenschijnlijk gezond zijn.

En men maakt zich zorgen.

 

Heeft men een stelletje onbenullen gekweekt dat te lui is om straks prijs te winnen?

Dat hoeft niet, sterker nog, het heeft weinig of niets te betekenen.

 

Zo herinner ik me 1993 nog.

'De Koerier' kwam hier filmen en de bende ineengedoken jongen op het dak vond ik zo g'nant dat ik smeekte ze niet in beeld te brengen.

'Komt dat nog goed?' vroegen die filmmakers die ook liefhebber waren.

'Niet aan twijfelen' zei ik. 'Film nu de oude maar dan kan je in het najaar terug komen om wat jongen op beeld te zetten die er de stukken afvlogen.'

En ze kwamen terug.

De jongen kwamen zo enorm dat zelfs Klak kwam letten van Nationaal Orleans, de vlucht der vluchten destijds.

Volgens berekeningen in het NP Orgaan werd de beste uitslag van Nederland gemaakt met dezelfde 'luie' voorjaarsjongen dus!

Die vlucht was overigens zwaar, mijn eerste duif was 'het Orleansdoffertje' en ik herinner me nog mijn verbazing dat zo'n klein duifje zo sterk kon zijn.

Wat ik gedaan had om die luieriken op de rails te krijgen?

Niets!

 

VERKEERD

Wat sommigen doen als hun duiven niet willen vliegen is een Coli kuur geven.

Anderen doen dat later, vlak voor de vluchten.

Helemaal verkeerd!

 

Tegen Adeno/coli KAN je niet voorbehoedend kuren.

Wat je met kuren doet is de gezonde bacteri'n om zeep helpen die duiven broodnodig hebben om ziekteverwekkers te bestrijden.

 

Je kan dit vergelijken met een fort.

De bewakers zijn de 'goede bacteri'n'.

Rondom het fort wachten kwaadaardige soortgenoten om toe te slaan.

Door preventief kuren dood je die en de aanvallers geef je ruimte binnen te dringen.

Trouwens, wie hebben vooral problemen met Coli?

Die mensen die er het meest tegen kuren!

Kuren doe je dus alleen als er daadwerkelijk een besmetting is.

Zo simpel lijkt me dat.

 

ENTEN EN KUREN

In deze tijd is het aan te bevelen te enten tegen paramyxo.

Sommigen doen dat bij het spenen en ook dat is verkeerd.

Een uitbraak van Coli kan het gevolg zijn.

Jongen moeten minstens 6 weken oud zijn voor je die ent en' kerngezond.

Ongezonde duiven enten mag trouwens nooit. Ook niet tegen pokken of paratyfus.

En jongen kuren tegen tricho bij het spenen?

Ik zie er het nut niet van in als ze goed eten.

 

Elke dag dat er geen medicijnen in het water zitten is meegenomen en hoe minder je kuurt hoe groter het effect zal zijn.

 

Wel verdient het aanbeveling Ronidazole (of iets dergelijks) bij de hand te hebben om desgewenst meteen in te kunnen grijpen.

'Desgewenst' is wanneer duiven weinig eten, slap aanvoelen en je 'draadjes' (slijmen) in de keel ziet.

En als er de noodzaak is te kuren doe je het beter meteen goed.

Op bijsluiters zie je meestal 'zo veel per liter water'.

Hier kan zich bij koud weer een probleem stellen omdat duiven dan amper drinken en de fabrikant van medicijnen houdt daar geen rekening mee.

Gevolg is dat duiven te weinig van het medicijn binnen krijgen waardoor de kuur elk effect mist.

Daarom verdient het aanbeveling in de winter middels bevochtigd voer te kuren.

 

DUIVEN ZIJN ANDERS

Sommige onder ons hebben weinig vertrouwen in vitamines of bijproducten die ontworpen zijn voor duiven.

Ik kan dat begrijpen.

De meeste zijn samengesteld zonder enig wetenschappelijk onderzoek vooraf.

Bij producten voor koeien, kippen, varkens, kalkoenen enzovoorts ligt dat anders vanwege enorme economische belangen.

Een duif is economisch niet van belang, vandaar.

Om die reden kan je met de meeste dierenartsen niets doen.

 

In hun opleiding hebben ze amper iets over duiven geleerd en daarom mag je alleen vertrouwen stellen in dierenartsen die zich specialiseerden of liever nog die zelf met duiven spelen.

 

Zo zullen 'gewone' dierenartsen bij het voorschrijven van medicijnen uitgaan van het lichaamsgewicht.

Een dier van 10 kilo krijgt 10 keer meer dan een dier van 1 kilo.

 

Voor duiven echter gelden andere regels, die moeten veel meer hebben.

 

Voor bijproducten geldt de regel dat de hoeveelheid voor een mens overeen komt met die voor (ongeveer!) 40 duiven.

Deel je het lichaamsgewicht van een mens door dat van een duif dan kom je aan een voor de duif veel te lage dosis.

 

VERDUISTEREN EN LICHTEN

In deze tijd moet je beginnen verduisteren, maximum 10 uur licht per dag.

Jongen die je in maart speent moet je meteen verduisteren.

Wanneer die uren 'vallen' maakt niet uit.

Zo kan je rond 4 uur 's middags verduisteren en deze opheffen als het donker is zodat de duiven normaal bij daglicht 'ontwaken'.

Achterliggende gedachte is dat ze 's nachts meer zuurstof hebben (hokken meer open) en men 's morgens vroeg kan trainen.

Best stop je begin juni, speel je tot eind september dan een maand later.

Ik meen dat het nut van bijlichten vanaf de langste dag sterk overtrokken is en amper zin heeft als je niet tot in september speelt.

Dat jongen verloren gaan door verduisteren is een fabeltje waarin men in Nederland nooit geloofd heeft.

En daar hebben ze 10 tot 15 jaar langer ervaring.

Dat verduisterde jongen als jaarling niet uit de verf komen is een misvatting, het tegendeel is waar!

Verduisterde jongen kan men meer spelen en die ervaring komt ze later van pas.

 

TOT SLOT

In deze tijd maken sommigen zich zorgen over een scheef ingegroeide pen in de binnenvleugel. Vreemd genoeg betreft het vaak betere duiven.

Niet trekken zo'n pen.

Verwijder liever kweekduiven van 3 jaar en ouder die nog nooit goede gaven in plaats van je zorgen te maken om een slecht ingegroeide pen.