Ga direct naar de inhoud.

Grote onzin

Herhaaldelijk hoor en lees je dat duivensport zo achteruit gaat omdat die te duur wordt.

Dat meent zelfs het NPO bestuur, daarom stelt die zich tot taak de sport goedkoper te maken. Een nobel streven maar zeg niet dat door een te dure sport zo velen er mee kapten want duivensport werd in feite goedkoper! .

 

ALLES GOEDKOPER

- Het voer was vroeger duurder.

- Het vervoer is goedkoper geworden.  

- De ringen zijn goedkoper, de inleg, klokken en noem maar op.

Kunt U dit moeilijk aannemen?

Als U wat ouder bent noteer eens hoeveel je vroeger per week verdiende, hoeveel toen een zak voer kostte en hoeveel zakken voer je voor een weekloon kon kopen.

In mijn jeugdjaren was (omgerekend) 300 euro per maand een normaal loon, een kilo voer kostte toen 21 eurocent.

Voor een maandloon kon je dus 1.428 kilo voer kopen.

Nu bedraagt een modaal maandloon zo'n 1.600 euro, een kilo voer ongeveer 70 eurocent.

Voor een maandloon kan je nu 2.285 kilo voer kopen.

Een ring kost nu 0.65 cent, in 1984 23 francs, ofwel (omgerekend en aangepast) 4 oude francs meer.

Vervoer enzovoorts is inderdaad duurder geworden maar de lonen stegen meer.

En vergelijk de stijging van de prijzen van voer, ringen, vracht enzovoorts eens met die voor een pint bier of een zak frites enzovoorts!

Die zijn pas echt duurder geworden.

Toch blijven mensen bier drinken en frites eten maar' niet met duiven spelen.

 

INTERESSANT

Op Pitts vergeleek ene J v D prijzen en hij komt tot dezelfde conclusie:

Duivensport werd in alle opzichten goedkoper!

Hij vergeleek ook hedendaagse prijzen en het resultaat is onthutsend.

De vracht voor Quievrain kost in het ene samenspel 0.20 e, in het andere 0.60 e.

Voor Noyon (Soissons) varieert die van 0.45 tot 0.95 e.

Voor de Halve Fond betaal je in het ene samenspel 0.60 e, elders 1.50 e.

Jammer dat hij de inlegkosten voor de fond tussen Nederland en Belgie niet vergeleek. Hij zou helemaal van zijn stoel vallen.

En dat terwijl je mag stellen dat het vervoer in Nederland met computer gestuurde ventilatie en temperatuurbeheersing veel beter is.

 

VERANDERD

Natuurlijk is op enkele tientallen jaren tijd enorm veel veranderd.

Kwamen in een lokale club vroeger 50 mensen bijeen om samen 250 duiven in te manden, nu manden in zo'n club soms 10 liefhebbers samen 400 duiven in, zeker in Nederland.

En nu komen we bij de essentie van mijn betoog:

Liefhebbers ZELF maken duivensport duur.

Vooral door veel duiven te houden en overtollige of zelfs schadelijke medicatie.

Zowel in Nederland als Belgie word je door dwaze kampioenschappen bijna gedwongen veel/meer duiven te houden.

Het geldspel werd in Belgie minder en in Nederland helemaal en als dan de gewone liefhebber door unfaire kampioenschappen ook nog eens buiten spel wordt gezet is het niet vreemd dat voor sommigen de lol er af gaat.

Vanwege weinig om voor te gaan voor al de tijd die ze in hun hobby steken.

En als je, om mee te kunnen dingen naar kampioenschappen, gedwongen wordt veel duiven te houden ja dan wordt duivensport inderdaad duur(der).

 

DENK EENS IN

Beseffen beleidsmensen wel wat er om moet gaan in het hoofd van een beginner als die met zijn zes vaksmandje bij het inmanden aan moet schuiven achter iemand die juist zijn aanhangwagen met 100 duiven aan het uitladen is?

Gun zo'n massa-inkorver zijn 'plezier' maar geef de kleine gelijke kansen mbt kampioenschappen en vooral publiciteit.

Zo zal ik nooit vergeten wat ik eens meemaakte in een Belgisch inmandlokaal.

Aan de inkorftafel stond iemand met achter hem 9 manden met in elk 12 weduwnaars.

Achter die serie manden stond een jonge gast met een korfje van vier zich te ergeren aan het lange wachten.

Maar diens grootste frustratie moest nog komen.

Zijn 4 duifjes wonnen 4 prijzen, de 'grote' won 51 prijzen van 108 duiven en'

U raadt het al, later overtroefden duivenkranten en sites elkaar om de massa inkorver lof toe te zwaaien. Over de man met zijn 100% prijsscore geen woord.

Zo'n 'kleine' zou nooit stoppen vanwege te dure sport, want met weinig duiven is die niet duur, maar mogelijk wel vanwege zo veel miskenning.

 

BELGIE

Verder lijkt men in Belgie zijn best te doen liefhebbers te ontmoedigen door wekelijks zo veel vluchten op de agenda te plaatsen.

Twee snelheidsvluchten op zondag met name halen niet eens het niveau van de belachelijkheid.

Beseft men niet dat met minder liefhebbers het roer om moet?

Dat minder liefhebbers vraagt om aanpassing?

Ik weet hoe velen gehecht zijn aan Quievrain.

Maar geen zinnig buitenlander die snapt dat je dezelfde dag een vlucht hebt van 120 kilometer en een van 220 met oude en jaarlingen nog eens gescheiden ook.

Dat is VRAGEN om een dure en gezinsonvriendelijke sport.

Akkoord, vitessers moeten we koesteren maar duivensport is toe aan EEN snelheidsvlucht van pakweg 200 kilometer in plaats van 2 vluchten.

Of wil men wachten tot men wel zal moeten vanwege te weinig spel?

En moeten jaarlingen nog in een dubbeling beschermd worden?

Saneren mensen! Dat scheelt veel werk, veel stress, een hoop duiven en'kosten!

 

TOT SLOT

'Ja maar medische begeleiding is zo duur' werpen sommigen misschien op. Hier moet ik toegeven dat een bezoek aan een dierenarts sommigen minder vrolijk maakt vanwege een tas vol dure medicatie als resultaat.

Maar die medicijnen bieden zelden een oplossing op lange termijn.

Want waarom presteren de meeste duiven niet?

Omdat ze ziek zijn, geen vorm hebben of niets waard zijn.

In verreweg de meeste gevallen is sprake van geen vorm of niets waard.

Meestal beide.

Ik bewonder dierenartsen die tegen een liefhebber durven zeggen:

'Uw duiven mankeren niets maar hebben geen vorm, gewoon even geduld hebben.'

Of 'U moet zoeken naar betere duiven'.

Mogelijk raken ze een klant kwijt (wie wil betalen om te horen dat zijn duiven niets waard zijn?) maar duiven die niet ziek zijn antibiotica voorschrijven is helemaal van de zotte.

Vaak wordt na zo'n medicatie 2 weken beter gepresteerd maar nadien zijn de problemen nog groter dan voorheen.

Door mensen nodeloos op kosten te jagen jaag je ze uit de sport.

Helaas beseffen sommigen dat niet.

                                                                                        Ad Schaerlaeckens