Ga direct naar de inhoud.

Overbodig

Overbodig

 

Het is de plicht van onze bestuurders (en eigenlijk van ons allemaal) de sport voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Zeker in een tijd dat die onder druk staat en we elkaar hard nodig hebben.

Je houdt mensen er bij door noem het klantvriendelijkheid.

Het inmandlokaal Sint Job is daarvan een goed voorbeeld.

Chateauroux, ingericht door de KBDB was dat niet.

 

JAMMER

De vlucht op zich was blijkens de deelname een schot in de roos maar als mensen 6 weken nadien nog geen uitslag, laat staan geld hebben maakt men weer veel kapot.

De liefhebbers die vol enthousiasme zo massaal inkorfden hadden beter verdiend.

Liefhebbers willen zo snel mogelijk na een vlucht de uitslag, of het van Quievrain is of Chateauroux. Daarmee voor de dag komen als weer meerdere andere vluchten gevlogen zijn is uit de tijd. Dan is het bij de liefhebbers ook over.

Het doet denken aan Blois in Nederland.

 

BLOIS

Blois bestaat nog maar kort maar is in feite de ENIGE nationale vlucht waarbij duiven uit heel Nederland tegelijk voor EEN concours worden gelost.

Ook Blois sloeg aan.

Toch kelderde de deelname dit jaar met liefst 20.000 (!) duiven en opnieuw eigen schuld.

De vlucht viel naar Nederlandse maatstaven veel te laat en er is totaal geen propaganda voor gemaakt.

Verder had men poulebrieven moeten laten maken, want je gelooft het niet, die bestaan nog amper in Nederland.

Men moet maar elektronisch poulen zeggen ze daar en dat is voor de meeste net iets te ingewikkeld.

Nog over uitslagen: Die van het overkoepelende samenspel valt bij mij niet meer in de bus en' ik vind het geen gemis, integendeel.

 

INTERNET

Wat onze voorzitter deed was een lijstje maken van liefhebbers die met internet overweg kunnen (dat worden er steeds meer) en die krijgen de uitslag zeer snel na het concours via het web toegestuurd.

We hoeven die niet op te zoeken, alleen maar uit te printen.

Misschien een idee voor andere samenspelen om de liefhebbers DIE DAT WENSEN aldus van dienst te zijn.

Uitslagen in elkaar steken en rondbrengen maak je daarmee overbodig zoals veel overbodig is in duivensport. Met name de verschillende poulebrieven in de diverse samenspelen.

Waarom niet EEN landelijke poulebrief gemaakt? Als een beginner nu vraagt hoe dat zit met poulen moet je antwoorden dat dat afhankelijk is van waar hij woont.

Ook helemaal uit de tijd als je het mij vraagt.

En zo kan in duivensport veel ballast weg en daarbij doel ik niet eens op nutteloze bijproducten waarmee je geen prijs meer wint en die als enige functie hebben geld kloppen uit de liefhebber zijn zakken.

 

LICHTEN

Eens schreef ik te twijfelen aan het nut van bijlichten (de langste dag aanhouden) zoals een beetje mode aan het worden is.

Enkele liefhebbers namen de proef op de som; een hok werd vanaf eind juni bijgelicht, een ander hok niet.

En wat constateerden ze?

Geen enkel verschil.

Dat 'bijlichten' lijkt me weinig toe te voegen; een modegril die enkel het ruiproces in de weg staat.

 

ELECTROLYTEN EN GUMMI'S

Ook het toedienen van elektrolyten na de vlucht zoals velen doen zou volgens een wetenschapper volstrekt zinloos zijn.

Het zou dienen om vochtverlies op te vangen, maar voor duiven is het zinloos. Een uitleg zou hier te ingewikkeld worden maar waar het om gaat is dat duiven niet zweten zoals bijvoorbeeld mensen.

Voor mensen hebben elektrolyten wel zin.

Duiven verliezen ook vocht maar door ademen en dat zou je niet compenseren met elektrolyten. VOOR de vlucht zouden die mogelijk wel zin hebben.

Wat ik ook niet begrijp is dat in Belgie, na het elektronisch klokken van de eerste duif van een Nationale vlucht ook nog een gummi geklokt moet worden.

In Nederland hoeft dat niet, in Duitsland en Engeland niet, nergens niet.

Met een beetje kwade wil zou je kunnen denken dat men die mechanische constateurs in stand wil houden.

 

OOK NIET NODIG

Twee vitessevluchten vliegen op een dag (ik schreef dat eerder) lijkt me overbodig evenals in augustus, jaarlingen en oude apart spelen.

Het leidt alleen maar tot concoursen met belachelijk weinig duiven en extra kosten. Denk aan uitslagen en halfvolle manden.

In augustus hoef je jaarlingen niet meer te beschermen tegen oude, zelfs jongen niet.

Wel kunnen concoursen met oude en jaarlingen iets eerder sluiten.

Trouwens nergens in de wereld kent men het onderscheid jaarlingen en oude en nergens ter wereld heb je concoursen met zo weinig duiven dan in Belgie.

En geen Nederlander, Duitser of Engelsman hoorde ik ooit klagen dat jaarlingen niet opgewassen zijn tegen oude.

Jaarlingen en oude in EEN concours bespaart weer kosten van een uitslag, werk en je krijgt meer duiven in concours.

 

WINTERKWEEK

Mogelijk lacht U me uit maar ook winterkweek lijkt me overbodig.

Verliezen met jongen in mei en begin worden een jaarlijks terugkomend verschijnsel en het zijn vooral winterjongen die massaal verloren gaan.

Heb je dan geen winterjongen nodig voor de verdere vluchten in augustus?

Nee dus. Veel winnaars zijn duiven van de tweede of zelfs derde ronde.

Voordeel is ook dat je die tweede en derde ronde onder gunstiger omstandigheden kweekt en je minder gevaar loopt ze te verliezen door de roofvogel of in een sneeuwbui.

 

OPVOEREN

Ooit schreef ik niet in zogenaamd opvoeren te geloven. Bedoeld wordt de laatste dagen een verre vlucht zwaarder voeren.

Op 2 dagen duiven meer energie meegeven, want dat is de achterliggende gedachte, is wetenschappelijk onzin.

Nu las ik dat fondvedette Jos Joosen er niet in gelooft, evenmin als anderen die schitteren op de grote fond.

En die hebben recht van spreken.

 

TOT SLOT

En over winnaars op HaFo en Fond gesproken, opvallend hoe veel duiven daarbij zijn die de week voordien thuis zaten.

Duiven de week voor een verdere vlucht spelen lijkt dus ook overbodig of misschien wel verkeerd.

Ook meen ik dat het zinloos is de duiven wekelijks een dag te kuren tegen geel, zeker als je alleen vitesse speelt. Met een nacht mand vormt geel amper een gevaar en hebben ze geel dan is een dag kuren niet toereikend.

Als duiven presteren, dus vorm hebben, blijf ik er met alles af.

Wie hebben de meeste problemen met geel, kopziektes, coccidiose enzovoorts?

Mensen die daar het meest tegen kuren!

Ongetwijfeld zijn sommigen het oneens met een aantal zaken die ik opsomde.

Dat mag en hopelijk leidt het tot discussies.

Want in duivensport is veel werk aan de winkel.

En snel ook!