Ga direct naar de inhoud.

Hoe lang, hoe oud en wanneer?

Ruim 500 mensen zouden afgelopen jaar in Belgie met duiven begonnen zijn. Overwegende hoezeer het totaal aantal liefhebbers afnam kan je nagaan hoeveel er stopten.

Maar goed, laten we proberen het glas half vol te zien want 500 nieuwe leden is natuurlijk niet niks.

Punt is nu dat we niet moet onderschatten wat het voor mensen betekent duivenliefhebber te worden als men niet bekend is met de sport.

Met de voor ons meest gewone zaken zijn ze niet vertrouwd en moeten het met al hun onkunde ineens opnemen tegen doorwinterde profs.

Cursussen om je te bekwamen zijn er niet.

Die mensen, (en andere!) moeten geholpen worden maar dat gebeurt amper.

In Nederland een beetje, vooral ene Henk Poelakker doet veel voor beginners, in Belgie echter worden die welkom geheten in de sport en vervolgens laat men ze in de kou staan.

Daarom dat zo velen vragen hebben die eigenlijk geen vragen zouden mogen zijn.

Ik som er wat op.

 

Vanaf welke leeftijd mag je duiven koppelen?

Moeilijk te zeggen omdat de ene duif vroeger rijp is dan de andere.

Als regel geldt doffers vanaf een leeftijd van 5 maanden, duivinnen 2 maanden later. Best echter laat je ze nog wat ouder worden.

 

Wanneer kan je starten met jongen op te leren?

Vroeger gold 'als ze 3 pennen gestoten hebben'.

Aan de stand van de pennen kon je ongeveer opmaken hoe oud een jong was:

Hoe meer pennen gestoten hoe ouder de duif.

Maar dat gaat niet meer op nu we massaal verduisteren. Nu zijn duiven die de minste pennen gestoten hebben meestal de oudste.

Daarom is het raadzamer er een leeftijd op te plakken als je het hebt over 'oud genoeg om op te leren'.

Arie v d Hoek zei altijd als ze 3 tot 4 maanden oud zijn. In Taiwan beginnen ze te dragen' als jongen 8 weken oud zijn.

Ik zou het niet aandurven.

 

Hoe ga je bij het opleren best te werk?

Wat oude betreft maken de meeste kampioenen daar weinig werk van. Een keer of 4 wegbrengen lijkt te volstaan.

Jonge duiven worden intensiever getraind.

Die worden soms 15 keer of meer weggebracht tot wel 75 kilometer.

Vaak er mee rijden lijkt nuttig, er zo ver mee rijden niet.

Meerdere keren lappen van ongeveer 15 tot 20 km lijkt meer effect te hebben.

 

Wat is de beste leeftijd om jongen te enten tegen paramyxo?

Sommigen doen dat bij het spenen maar wetenschappers vinden dat te vroeg.

Duiven moeten ouder zijn en immuniteit hebben opgebouwd; dat hebben ze nog niet op een leeftijd van 4 weken.

Overigens geldt voor alle entingen dat die alleen maar effect hebben bij duiven die kerngezond zijn!

 

Wanneer beginnen en eindigen met verduisteren en hoe lang?

Hangt af van wanneer jongen geboren werden.

Echte winterjongen of die van de derde ronde maakt een wezenlijk verschil.

Winterjongen (rond 1 januari geboren) hoef je pas te gaan verduisteren begin maart. Sommigen wachten zelfs tot het eerste pennetje gestoten is.

Jongen van de 2e en 3e ronde verduister je best meteen na het spenen.

Ze mogen maximum 10 uur daglicht hebben.

Bijvoorbeeld van 8.00 u tot 18.00 u.

Of korter.

In wezen maakt het weinig uit wanneer de duiven in het licht zitten als het maar niet langer is dan 10 uur per dag.

Ik ken er die vanwege hun werk de verduistering pas tegen de middag opheffen en de ramen pas blinderen tegen het donker. En het werkt.

Normaal mag je rond 1 juni stoppen met verduisteren, speel je jongen tot oktober dan verduister je best wat langer.

 

Hoe lang je eieren die pas gelegd zijn kunt bewaren om die later onder andere duiven te kunnen schuiven?

Ik dacht altijd tot een week, maar het kan zelfs tot 10 dagen leerde ik.

Wel minstens een keer per dag de eieren keren. Uiteraard oppassen bij warm weer, de kiem zou gaan ontwikkelen en weer afsterven.

Daarom leg je in de zomer de eieren best op een koele plaats, hoewel niet TE koel zoals in de koelkast.

 

Wanneer je duiven weer kan spelen die enige tijd op de dool waren?

Dit is delicaat omdat een duif een faire kans moet hebben, wat wil zeggen helemaal hersteld moeten zijn.

Dit verschilt van duif tot duif, ook afhankelijk van wat ze hebben meegemaakt.

Soms maak je mee dat een duif die 2 dagen onderweg was meer kapot is dan een die na 10 dagen terugkeert.

Je kan niet in de duif kijken maar aanwijzingen zijn er wel.

Met name het trainen.

Valt zo'n duif eerder terug op het hok dan de andere, is de vlieglust minder, dan kan je zo'n duif absoluut niet spelen.

Een goede graadmeter kwestie herstel is ook de kleur van het borstvlees. Het blauwe moet weg zijn, de kleur weer zo mooi roze als bij duiven in vorm.

 

Hoe lang je moet kuren is ook een vraag die vooral beginners zich stellen.

Voorop zij gesteld dat je helemaal niet MOET kuren.

Als er niets aan de duiven mankeert blijf je er het best met alles af.

Hebben ze iets onder de leden als trichomoniase, of wat we kopziekte noemen of paratyfus, dus als je wel in moet grijpen dan gebeurt dat door velen te kort.

Bij een serieuze besmetting is een week het minimum. Voor paratyfus zelfs te kort.

Opvallend is overigens dat tegen geel, dat altijd als een ernstige dreiging gold vanwege toenemende resistentie, steeds minder gekuurd wordt.

Bij mijn kwekers is het zelfs jaren geleden.

Wat het beste is tijdens het seizoen?

- De dag kuren na thuiskomst van de vlucht?

- Om de 3 a 4 weken 3 dagen kuren?

- Alleen kuren als de duiven terug vallen in conditie?

Ik weet het ook niet.

Kampioenen handelen verschillend, dierenartsen denken verschillend.

Tegen wormen en coccidiose moet je alleen kuren als de duiven werkelijk besmet zijn en dat is zelden het geval.

Zulke kuren zijn echter kort.

In geval van wormen wordt de kuur na enkele weken best herhaald, zeker als het haarwormen betreft.

 

TOT SLOT

Kampioenen zullen in dit artikel weinig nieuws vinden.

Voor hen was het ook niet bedoeld, wel voor de 'zwijgende meerderheid'.

Die krijgt te weinig aandacht en als we die verliezen verliezen we duivensport.