Ga direct naar de inhoud.

Oppassen geblazen

Het aantal internetsites waarop duiven te koop worden aangeboden begint nu werkelijk de pan uit te rijzen, vooral in Nederland.

En dan kunnen zich feiten voordoen die even onbegrijpelijk als onaanvaardbaar zijn. Er is niets tegen duiven kopen en verkopen.

Maar waar bijvoorbeeld al veel over te doen was is de 3% die Belgen af moeten dragen aan de KBDB.

 

VOORBEELDEN

Neem nu, laat ik hem X noemen.

Die verkocht aan een schappelijk prijsje, de Nederlandse koper verkocht ze door en vervolgens kwamen ze terecht op internet.

Daarop stond dat X duiven te koop aanbood wat dus niet waar was.

Dat waren zijn duiven al lang niet meer en begrijpelijk was hij stomverbaasd.

Hij liet het rechtzetten maar daarmee was de zaak niet afgedaan.

Mensen bij wie hij om advies ging zeiden dat hij ondanks zijn goede trouw een probleem had en alsnog de eigendomsbewijzen over moest laten schrijven die hij niet meer in zijn bezit had.

Die waren telkens met de duiven van eigenaar verwisseld en hij zal straks op moeten draaien over geld dat hij nooit ontving.

Officieel waren het nog zijn duiven omdat hij die niet over had laten schrijven.

Maar wie doet dat met duiven waarmee toch niet gespeeld wordt?

Ik durf stellen dat als op Lier markt 2.000 duiven verkocht worden er geen 1.900 overgeschreven worden door de verkoper.

X is overigens lang niet de enige die zo iets overkomt en zoals gezegd vrees ik dat we nog wat mee gaan maken.

 

HET KAN

Zo lees je wekelijks in de Nederlandse en Duitse duivenpers dat mensen slaagden met duiven die ze in Belgie kochten.

De naam van de Belg staat er dan netjes bij.

Als de KBDB er lucht van krijgt is de beer pas goed los.

Dan wordt het woord tegen woord of misschien wel advocaat tegenover advocaat.

Hoe gek het kan worden blijkt uit het voorbeeld van die man die elk jaar wat jongen schenkt aan beginnelingen.

Hij vindt dat jonge gasten geholpen moeten worden en wil van hen geen cent.

Een van die beginners, een Nederlander, had geluk.

Een jong uit zijn verkregen duif was zo goed dat die op internet belandde en voor een enorm bedrag werd verkocht, samen met de Belgische ouders.

De vader en moeder van zijn super waren echter nooit overgeschreven en nu vreest de Belgische schenker het ergste.

Hij heeft al tientallen duiven geschonken en weet niet wat hem boven het hoofd hangt als daar nog meer goede bij zijn.

Toen hij ze weggaf deed hij zijn best kwaliteit te schenken, nu hoopt hij dat ze niets waard zijn.

Hoewel, ook duiven die niets waard zijn worden vaak versjacheld.

Duivensport moet gepromoot worden, jonge liefhebbers geholpen, maar als degenen die dat doen nadien de rekening gepresenteerd krijgen is dat de wereld op zijn kop.

De man schenkt nooit meer een duif aan wie dan ook.

 

GERAFFINEERD

Wat ik zie gebeuren is het volgende:

- Liefhebbers die duiven verkopen laten de koper tekenen dat hij die gratis kreeg.

- De verkopende liefhebber laat een deel van het ontvangen bedrag op zijn rekening storten 'als bewijs', de rest wordt contant betaald.

- Verkopers gaan zeggen 'kopen kan, maar dan moet jij me ringen bezorgen'.

- Of koper en verkoper beweren dat duiven geruild werden.

Overigens geldt ook voor 'bonnenverkopen' de 3% regeling, iets wat velen over het hoofd zien. Dienaangaande is de site www.superduif.be heel duidelijk.

Die laat de koper van bonnen 3% extra betalen en geeft dat ook duidelijk aan.

Waar je ook voor op moet passen is eieren wegdoen met ringen.

Vooral Duitsers hebben die graag, als bewijs dat de duiven rechtstreekse zijn.

Maar zonder risico is dat dus niet.

En ik moet de eerste nog tegenkomen die verkochte of geschonken eieren over laat schrijven.

 

MISLEIDEND

Zelf koop ik nooit duiven via internet. Hoewel ik niets van duiven ken wil ik die toch graag zien voor ik er geld aan spendeer.

Mogelijk zou ik een uitzondering maken voor mensen van wie ik weet dat ze geen rommel aan zullen bieden.

Verder zie je vaak aankondigingen als de volgende:

- Aangeboden 4 rechtstreekse superkwekers van Dirk van Dijck.

- Te koop: Drie rechtstreekse Koopmannen, 3 jaar oud, allen kleinkinderen van de Kleine Dirk.

- Vijf rechtstreekse Leo Heremans duiven, met originele stamkaart.

Het zal allemaal wel maar ik raad U aan: Afblijven.

Bijna 100% zeker zijn het duiven die bewezen slechte te zijn.

Totale verkopingen, prestatieduiven en ook jongen uit superduiven is wat anders.

Van mij stonden eens wat duiven op internet en ik kreeg daar vragen over.

'Niet kopen, dat zijn met 100% zekerheid slechte' antwoordde ik ge'nteresseerden.

Want hoe gaat het soms?

Iemand koopt bij een naam pakweg 10 jongen; als hij geluk heeft zijn er 2 goede bij en voor de andere 8 probeert men een markt te vinden.

Voor buitenlanders zijn zaken uiteraard minder makkelijk. Die kunnen de duiven niet zien en enkel afgaan op afstamming en prestaties.

 

GOED GEBRUIKT?

Natuurlijk is er iets te zeggen voor die 3% regeling als de opbrengst maar ten goede komt aan de sport en onschuldige mensen er niet de dupe van worden.

Maar weet U wat men de laatste jaren deed met die binnengekomen gelden?

Ik niet.

Zag U een vermindering van contributie of de prijs van ringen?

Openheid omtrent financi'n was trouwens nooit de sterkste kant van de KBDB.

Datzelfde geldt ook voor veel eenhokswedstrijden.

Afgelopen winter zijn voor fortuinen duiven verkocht.

De KBDB moet daar al gauw enkele honderdduizenden euro's van 'vangen'.

Ben benieuwd of duivensport daarvan gaat profiteren wat immers de bedoeling is.

Nu verdienen heel weinigen heel veel aan duiven.

Maar de huidige regelgeving is te wazig. Daar kunnen goedwillende mensen als X slachtoffer van worden.

Je zou te goeder trouw maar duiven schenken en nadien de rekening gepresenteerd krijgen.

Heel dat overschrijven was trouwens al oorzaak van veel ellende en kostten sommigen al een nationale overwinning.

Is het niet veel simpeler dat de man die het eigendomsbewijs heeft ook eigenaar is van de duif?

Dat HIJ 3% moet betalen en HIJ eventueel recht heeft op een nationale zege?

Zo'n kaartje heet toch niet voor niets EIGENDOMSbewijs?

Maar misschien zie ik dat verkeerd.