Ga direct naar de inhoud.

Het is niet...

"Waaraan kan je zien of duivenliefhebbers liegen?"

"Als hun lippen bewegen."

Ik moest even nadenken maar toen viel mijn franc. Het deed denken aan wat wijlen clubgenoot Karel Smolders altijd zei. "Duivenliefhebbers die niet liegen hebben haar op hun vingertoppen." Ofwel "duivenliefhebbers liegen allemaal".

Zo erg is het niet maar of in andere sporten ook zo gelogen wordt moet ik eens aan mijn buurman vragen. Dat is een prima visser die verleden week zijn zoveelste paling van 1 meter aan de haak sloeg.

 

LIEGEN OF OVERDRIJVEN?

Pakt iemand 8 duiven tegelijk dan zijn dat er enkele telefoontjes later al gauw 20.

Heeft iemand tijdens een barslechte vlucht om 11.00 uur nog maar 2 duiven thuis

dan zijn het er om 13.00 uur nog maar twee blijkens wat heen en weer gebel. Terwijl toen mogelijk alles thuis was.

Verliest iemand 15 jongen dan zijn dat er enkele dagen later en enkele dorpen verder vaak heel wat meer.

Die leugens zijn meestal onbedoeld, de fantasie slaat gewoon op hol.

Onbedoelde leugens vertelde ook ik.

Dat was steeds als duiven niet binnenkwamen en'ik die alleen opwachtte.

Niet binnenkomen is iets waar ik dus absoluut niet tegen kan.

Met een minder goede vlucht kan ik leven, met duiven die niet binnenkomen minder.

Dan word ik ook zodanig gestrest dat ik niet eens op mijn horloge kijk.

Seconden lijken minuten, beetje overdreven, maar men weet wat ik bedoel.

En zo was er menige vlucht waarbij een duif pakweg 2 minuten treuzelde en ik er 4 van maakte. En dat nog meende ook.

Als er al eens "letters" waren schrok ik als ze me vertelden over het WARE tijdsverlies. Omdat dat meestal zo veel minder was dan ik dacht.

 

RESULTATEN

Liegen, of toch minstens doordrammen, doen mensen ook als sportgenoten heel goed of heel slecht spelen.

Won iemand slechts 5 prijzen van pakweg 60 duiven dan maakt men er al gauw van "60 duiven mee en geen prijs".

Speelt iemand bijzonder goed dan maakt men dat nog beter.

Verder hebben mensen verschillende normen.

Wint een kampioen 12 prijzen van 18 duiven dan noemt men dit matig.

Wint een "prutser" 12 prijzen van 18 duiven dan krijst men hem de hemel in.

Adriaan Janssens zei altijd: "Ze praten over goede liefhebbers als die slecht spelen en over slechte liefhebbers als die goed spelen."

Goed spelende liefhebbers worden vooral beschuldigd van het oneigenlijk gebruik van medicijnen. Doping dus. Of het flesje. Het is al zo oud als duivensport zelf.

 

LIMBOURG

Ik was nog jong en hij heel jong toen ik bij Limbourg was. Toen al een fenomeen. Als jeugdliefhebber zelfs al nationaal kampioen.

Nadien zou hij op een dvd beweren dat ik de eerste buitenlander was die hij over de vloer kreeg. Breek je nu overal je nek over Chinezen toen was het al heel wat als iemand uit het buurland interesse in je had.

En zijn duiven? Waren dat nu die befaamde Limbourgduiven? Ik zag geen verschil met die van mij of het moest zijn dat die van mij er beter uit zagen.

Toch waren het die duiven waarmee Eric wekelijks zo stuntte.

De verbazing moet van mijn gezicht te lezen zijn geweest want hij keek me aan met een blik van: Het is niet wat je denkt dat het is.

 

GEERINKX

Zo was ik enkele jaren terug met F Ebben bij van Elsacker.

Het trio Geerinckx speelde de concurrentie wekelijks van het kastje naar de muur en ik begon daar over. Hij was een concurrent en ik was benieuwd wat Serge vond.

Die was kort en bondig. "De Luc heeft steengoede duiven, heeft die ook nog eens in bloedvorm, vandaar" aldus Serge.

"Het is niet wat je denkt dat het is".

Hoe vaak zal Bas V wel niet met die gedachte gespeeld hebben?

 

ZELF

Het is al weer lang geleden dat clubgenoten hier de jonge duiven opwachtten van Chateauroux, 560 kilometer. Ik had er 16 mee en al heel gauw zaten 15 gummi"s in de klok. De letters waren even onthutst als stil. Keken elkaar met vragende blikken aan. Mijn aanvankelijke euforie over die ongetwijfeld fantastische uitslag verdween als sneeuw voor de zon. Omdat ik veel ongeloof en wantrouwen proefde.

"Het is niet wat je denkt dat het is".

 

SCEPTISCH

Nu is er weer beroering: 20 Percent van de liefhebbers zou drogeren kan je her en der lezen. Het verschil tussen verliezen en winnen zou nog weinig met kwaliteit te maken hebben maar veel met verboden producten.

Met alle respect voor die collegae maar ik geloof dat niet.

Ik kom wel eens in Sint Job, de ontmoetingsplek voor veel groten uit het Antwerpse.

Ik zie die mannen al voor me, gezeten aan volle tafels.

Op elke vijf een dopingzondaar?

Komaan. Ik geloof zelfs niet (meer) in boosten middels medicijnen. Zo is er die Limburger die telkens als iemand presteert beweert dat het niets met kwaliteit te maken heeft, wel met ligging en doping.

Het is mensen op de ziel trappen als je die ten onrechte beschuldigt of met een lange nek aankijkt na goede prestaties.

Die verdienen (in de meeste gevallen) beter; respect dus.

 

WETENSCHAPPERS

Maar het is toch bekend dat na toedienen van bepaalde producten de duiven beter gaan presteren zal men opwerpen.

Klopt. Helemaal waar.

Zo deed enkele dagen Altabactine vroeger wonderen.

Zo zie je duiven soms ook zichtbaar opknappen na een kuur tegen geel of antibiotica "tegen de koppen" zoals dat heet.

Dat wekt inderdaad de SCHIJN dat bepaalde medicijnen vorm opwekken.

Dat zulks een misvatting is zal elk wetenschapper beamen.

Vanwaar die betere prestaties dan?

Die kuur bevrijdt duiven van bepaalde ziektekiemen.

Je bent geen vorm aan het opbouwen maar aan het genezen!

Geen enkel medicijn zal/kan een boost geven.

Door medicatie breng je duiven terug naar het punt waar ze eigenlijk hadden moeten zijn. Je voegt niets toe maar herstelt.

Door medicatie maak je de remmen los die geblokkeerd waren door ziektekiemen van allerlei aard. Maar door medicatie voeg je er geen motor aan toe.

MORAAL

Mensen betichten die presteren is veelal een excuus zoeken voor eigen falen.

Al die kampioenen die men probeert onderuit te halen zullen echter beamen dat hun beste jaren die waren waarin men nagenoeg niet medisch in hoefde grijpen.

En degenen die denken dat de boeven straks aan gene zijde van de podiums staan als er gehuldigd gaat worden en de "brave mensen" aan deze kant?

Dream on!