Ga direct naar de inhoud.

Vertekend

De NPO in Nederland is vergelijkbaar met de KBDB in Belgie.

De NPO echter is veel vooruitstrevender ( of is het TE vooruitstrevend?).

Binnen de NPO nu vinden sommigen dat duivenuitslagen niet eerlijk zijn.

En daarin hebben ze gelijk. Dat zijn ze ook niet.

Vluchten met voor iedereen gelijke kansen bestaan amper.

Een stroming binnen de NPO zoekt het niet bij het weer maar de ligging.

De overvlucht zou te veel benadeeld zijn.

Daarom wordt over enkele weken van Chateauroux een schaduwuitslag gemaakt. Waarbij de overvlucht, middels een bepaalde formule, een soort extra tijdsvergoeding krijgt. Mij komt het vreemd over. Zou die energie niet beter in andere zaken gestoken worden?

 

DR H DE WEERD

De overvlucht te zeer bevoordeeld?

Hmmm. Dierenarts H de Weerd en vele anderen zijn een andere mening toegedaan. Die menen juist dat de overvlucht bevoordeeld is. Henk had het eens over 5 minuten elke vlucht maar ik denk dat hij daarbij bewust overdreef om zijn bewering kracht bij te zetten.

Onlangs schreef hij nog over deze materie.

Hij haalde aan dat de eventuele tijd die duiven op de losplaats blijven vliegen bij een slecht vertrek in het voordeel is van de overvlucht.

En dat klopt.

Als de duiven om 10.00 uur gelost worden en die blijven 5 minuten draaien komt het er op neer dat ze als het ware om 10.05 uur gelost zijn.

En als je berekent los om 10.00 uur of los om 10.05 uur krijg je een ander resultaat.

De overvlucht is inderdaad bevoordeeld bij elk verlet.

Elke meter dat de duiven van de koers afwijken is in het voordeel van de overvlucht omdat uitgegaan wordt van een kaarsrechte lijn in de snelheidsberekening. Duiven vliegen in werkelijkheid harder dan berekend wordt waardoor de overvlucht te veel vergoeding krijgt.

Zelfs haalt Henk de paar seconden aan die verloren gaan na lossing omdat de duiven niet meteen op krijssnelheid liggen.

Vergezocht? Hoeveel overwinningen gaan wekelijks wel niet verloren met een of enkele seconden?

 

VOORBEELD

De duiven hadden het enkele weken niet makkelijk met die soms krachtige tegenwind. Wij in de voorvlucht vonden het best.

Elke week weer opnieuw kregen we in groot verband te veel en wat dat betreft ben ik zoals bijna iedereen.

Mis ik elk greintje sportiviteit omdat ik elke week weer hoop dat ik zelf goed ligt en dus de concurrentie slecht.

Bent U anders? Proficiat.

Dat voordeel hadden we dus een aantal weken.

In de club amper prijs betekende soms per tiental in groot verband.

Een duif die amper per tiental won in de club, won 1 op 25 in groot verband.

Van 13 duiven mee 7 prijzen in de club per drietal betekende in groot verband 11 prijzen per viertal.

Duiven die onderling geen prijs wonnen scoorden midden in in groot verband.

Zo iets als in Belgie gebeurde op Geuret. Duiven die in Limburg net geen prijs wonnen wonnen per tiental nationaal.

 

TEGENOVERGESTELDE

Aanleiding tot dit artikel was een vlucht uit Creil die wij speelden op 22 juni.

Mijn woonplaats is helemaal aan de zuidoostkant van de Afdeling.

Een afdeling die overigens veel te groot is. Van de Belgische grens tot de grote rivieren en om en nabij de 80 kilometer in de breedte. Maar dat terzijde.

Er stond een ziedende zuid zuidwestenwind en dat zuid was er voor ons te veel aan.

Terwijl velen voorgaande weken bijna gingen denken "wat zitten hier toch goede duiven" werden we nu nog meer weg gespeeld dan gevreesd werd.

De 1e prijs in de vereniging staat op plaats 1.565 in het allergrootste verband.

 

DE CLUB

"Prijzen in de club hebben niets te betekenen, ik kijk enkel naar groot verband" zei me ooit iemand. "Vind je niet?" vroeg hij.

Ik haalde de schouders op.

Eerst en vooral is de ene club de andere niet en ik moest denken aan wat Flip Herbots me ooit zei:

"Bij veel vluchten zegt een regionale of plaatselijke uitslag me meer dan een

provinciale of nationale."

Hij had gelijk.

- Die man die Nationaal Potiers won, helemaal tegen de Franse grens en met beukende tegenwind zou die vlucht nooit gewonnen hebben als de wind krachtig zuidwest had gestaan.

- Die Limburgse liefhebbers die 1 en 2 nationaal Geuret wonnen hadden die prijzen nooit gewonnen als de wind oost had gestaan.

Zo simpel is het en dat is ook duivensport.

Waarin het "vandaag ik morgen gij" meer geldt dan in welke andere sport ook.

Daarom begrijp ik niet goed waar de NPO mee bezig is.

 

SIMPEL

In wezen is het allemaal o zo simpel:

Met sterke tegenwind krijgt de voorvlucht te veel.

Met sterke wind mee krijgt de overvlucht te veel en dat is meestal VEEL te veel.

Ook is het zo dat het eerder zeldzaam is dat de wind "s nachts niet luwt.

Als die in de morgen kalm is, neemt die meestal in kracht toe.

In Belgie is die disbalans er ook maar die minder groot dan in Nederland.

Als Antwerpen halve fond speelt en er staat een stevige Zuidwestenwind dan doet de streek rond Kessel, Nijlen enzovoorts mee.

Daar worden zelfs eerste prijzen gewonnen. Ze komen prijzen te kort maar niet zo veel als in Nederland.

Denk dat dat komt vanwege de grotere aantallen duiven in Nederland.

Belgische duiven vliegen in kleinere groepen of alleen.

 

ZONES

Vanwege bovengenoemde was het een prima idee Belgie op de nationals op te delen in zes zones. Is veel beter dan drie.

Jammer dat men er verder te weinig mee doet.

Ik had verwacht dat de winnaars, of beter van elke zone de tien eerste prijsvliegers

"s avonds bekend zouden zijn en misschien wel op teletekst zouden staan.

Zoals in Nederland van soms TIEN afdelingen tot op de centimeter.

Maar aan de berichtgeving mankeert nog veel.

Als men in Nederland van elke afdeling met een Zwitserse precisie de tien eerste prijswinnaars "s avonds bekend kan maken komt het wel heel amateuristisch over

dat het hier soms niet eens lukt de nationale winnaar aan te duiden.

 

COMPENSATIE

Alle tijdverlies vanaf de lossing, bijvoorbeeld door omvliegen, slecht vertrek enzovoorts is dus in het voordeel van de verste afstanden.

Hoe het dan mogelijk is dat de voorvlucht niet elke week tekort komt?

Omdat het fysieke een rol speelt.

En die wordt groter naarmate de te vliegen afstand groter wordt.

Gaandeweg gaan duiven minder snel vliegen.

Je kan dat vergelijken met mensen.

- Geen enkele atleet loopt de 10 kilometer aan eenzelfde gemiddelde als de 500 meter.

- Geen enkele zwemmer zwemt een kilometer even hard als 50 meter.

- Geen enkele schaatser die de 10 kilometer aan eenzelfde snelheid aflegt als de kilometer.

Bij neutraal(!) weer zie je dat mooi in Antwerpen. Noyon moet inleveren tegenover Quievrain.

Dus het een heft het ander op en daardoor kan er tof met duiven gespeeld worden.

Behalve dus als de wind roet in het eten komt gooien en dat gebeurt niet zelden.

En die wind komt bijna elke week uit andere hoek. Was dat niet het geval dan

zouden we niet met duiven kunnen spelen.

 

NOG DIT

Bart Geerinckx is een toffe gast met goede duiven. Dus vat onderstaande zeker niet op als denigrerend maar het zegt wel precies wat we bedoelen.

En waarom er "vertekend" boven dit artikel staat.

Hij won van Montlucon Provinciaal met oude 2, 3, 28, 71 (1.806 d).

De Nationale dubbeling (zone) rolt hij echter helemaal op met 1, 2, 3, 6, 9 (2.545 d).

Met jaarlingen eenzelfde verhaal, alleen nog gekker.

Provinciaal won hij tegen 2.892 duiven 47, 57, 58, 130. Dat was nationaal (zone), schrik niet, goed voor 2, 4, 5, 9 (3.721 duiven).

Een duif die provinciaal 47e prijs wint en "nationaal" (nou ja) de 2e?

Veel gekker kan het niet meer worden zou je zeggen.

Maar dat kan het wel!

Vraag het dhr van Elsacker uit "s Gravenwezel.

 

NOG STRAFFER!

Die won de week voordien van Gueret 19e provinciaal (1.596 oude). "Nationaal" (ik begin dat meer tussen aanhalingstekens te schrijven) was dat goed voor.... de 1e prijs in zone B1. In B2 zou het de 24e "nationaal" geweest zijn.

Wie kan hier iets aan doen? Niemand, zeker genoemde liefhebbers niet.

Edoch... Hoe leg ik zoiets buitenstaanders en buitenlanders uit?

Of aan die Oosterling die ge'nteresseerd is in Nationale winnaars, ook in de zone. Wedvluchten met voor iedereen gelijke kansen? Hmm.