Ga direct naar de inhoud.

Triest

Hebben wij duivenliefhebbers een afwijking? Beperk ik me tot het gadeslaan van mezelf dan ben ik geneigd deze vraag met een volmondig "ja" te beantwoorden. Maar zulke dingen moet je ruimer zien. Zo wordt de vraag of de clubgenoot een afwijking heeft al heel wat interessanter. Nog indringender is de vraag of U lezer ze alle vijf wel heeft. Pas als 'l deze vragen met "ja" beantwoord kunnen worden mag de conclusie worden getrokken dat wij duivenmelkers collectief een streep kwijt zijn.

Ik kwam tot deze visie na een forum. Waarom ik destijds toezegde te komen weet ik niet want als "panellid" wek je ongewild de schijn iets van duiven te kennen. Misschien zei ik "ja" omdat het verzoek uit de polder kwam.

Voor poldermensen heb ik al een zwak sinds ik de eerste in levende lijve voor me zag. Als kind al was me ingeprent dat dat stugge boeren waren in grote laarzen en blauwe over-alls. Maar ze bleken even weinig stug als Brabanders boers, Belgen dom of Hollanders bekakt. Aardige lui gewoon.
SAMENSTELLING Jan, een van de meest smaakmakende vitessers aan deze kant van de Chinese muur zat in het forum en ook Cor, een ongecompliceerde fondspeler uit de streek.

met als bijkomende passie te zeggen waar het op staat. Vrienden maak je daar net mee maar om vrienden te maken heeft hij geen duiven. Zijn drie personen veelal toereikend voor een forum, als ze daar in de polder iets organiseren doen ze het maar meteen goed. Op het podium was het gewoon dringen. Daar zaten nog een fabrikant van medicijnen, en... liefst drie dierenartsen. En met zo"n gezelschap tekent het onheil zich al aan de wijde Polderse horizon af.
KUL

Het forum begon zoals de meeste. Moeizaam dus. De eerste vraag was of het geen tijd was dat er iets gebeurde met elkaar kruisende konvooien duiven. Die zouden tot massale verliezen leiden. Waar heb ik dat meer gehoord? Duiven die op weg naar huis afgeleid worden door duiven van andere lossingen? Komaan. Is het zo ver gekomen dat duiven domweg met anderen meevliegen als die hun weg kruisen?

Als in een weekend vluchtduiven overkomen laten sommigen hun (ervaren) jongen juist los! Een ander had het over vlieglijnen.

In Nederland zouden Verkerk, de Bruijn en Bosua recht in de vlieglijn liggen.

In Belgi' de liefhebbers uit Kessel, Berlaar, Nijlen en omgeving.

Jan vond het kul. Je moest goede hebben en alleen kweken uit klasse-ouders. Het citatenboek zal hij met deze uitspraak niet halen, maar goed.
GEEN KUL

Maar je voelde dat de toehoorders weinig interesse hadden in "goede".

Die hadden ze toch immers allemaal! Men wilde weten hoe je die harder kon doen vliegen! En vanaf nu richtte de aandacht zich op het trio dierenartsen en de pillenman. De virussen, bacteri'n, vitamines, druppels, dikke koppen, ontsmettingsmiddelen vlogen door de immense hal. En het hield maar niet op. De dierenartsen werden zo bestookt met vragen tot ze dreigden te worden bedolven onder de geest die ze zelf uit de fles hadden laten ontsnappen. Het volk luisterde ademloos. Toen het punt gekomen was dat je duiven door homeopathische middelen harder kon doen vliegen werd het me nogmaals op pijnlijke wijze duidelijk:
De mystiek van de medicijnman die bij volle maan boomschors zit te malen en daaruit brouwsels samenstelt om duiven harder te doen vliegen zal goed in de markt liggen zolang duivensport bestaat. In mijn verbeelding zag ik al die brave mensen de volgende dag al richting apotheek stappen. En ik werd besprongen door de gedachte dat ik het verkeerde beroep gekozen had. Wil je geld verdienen dan moet je handelen in gezondheid. Reik de medemens de illusie aan dat hij niet meer dood te ranselen is als hij "X" slikt en die is bereid zijn laatste spaarcenten op te offeren. En de duivenliefhebber is weinig anders.
FACELIFT Want zeg nu zelf: De duivendagen van nu hebben vergeleken met vroeger, een verfrissende facelift ondergaan. En de farmaceutische industrie en andere handelaren in gezondheid hebben daar in niet geringe mate toe bijgedragen. Potjes, pillen, drankjes, folders? Je wordt er mee doodgegooid. Voor de echte kampioen moet het overkomen als een theater van de lach vol dolkomische effecten waarin voor sommigen geen enkel attribuut te gek is. Het toedienen van overtollige troep lijkt een collectieve verdwazing die huiveringwekkende vormen heeft aangenomen. En nog nooit heb ik iemand horen roepen: "Aan al die middelen heb ik niets als ik de duiven niet heb." Doelbewust grijpen de verkopers naar duur klinkende namen als oligo, enzymen, biotine enzovoorts. Geleerde woorden veronderstellen immers kennis, kennis is macht en macht geef je niet uit handen. Aldus baseren veel medicijnmannen hun kennis op de na'viteit van de medemens en vullen schaamteloos hun zakken.

Tot het moment komt dat ze aan hun eigen ludieke creativiteit ten gronde gaan.
ECHTE EN NEPPERS

De kampioen dankt zijn successen aan een nuchter stel hersens die kwaliteit voorop stellen. Terwijl de eeuwige verliezers hun heil zoeken bij de apotheek ligt de kampioen "s nachts peinzend naar het plafond te staren. Hij piekert, zwoegt en zweet. Welke duiven moeten er nog uit? Waar zou hij zich kunnen versterken? Tot zijn vrouw hem tot de orde roept met een "Ga nu toch eens slapen". "Ja schat" antwoordt de kampioen maar... gaat hij ook slapen? Nee! Hij piekert door! Want hij weet waar hij het zoeken moet. Bij zichzelf en de duiven.

Maar oppassen is het wel. Iedereen faalt wel eens en slechte uitslagen zijn

het dagelijks brood van de pillendraaier. Eens stopte ik zo"n man een heuse duif in handen. Van schrik vloog hij die (de medicijnman!) bijna in de gordijnen. Zijn woordenschat was duidelijk omgekeerd evenredig met het aantal duiven dat hij ooit in handen had gehad. Nog net niet gewurgd kreeg ik mijn duif terug. Die lui zijn voor mij de clowns van deze tijd en op de achtergrond spelen zich hoogst vermakelijke taferelen af. Omdat ze het volk geven waar het om vraagt. Desnoods het geluid van holle vaten.
LACHWEKKEND Zo is er tegenwoordig een drankje om het orienteringsvermogen aan te scherpen.  Trap niet in die waanzin. Via allerlei dwaalwegen worden vooral beginners en verliezers het oerwoud van de leugen ingeloodst. De mens is tot veel bereid als het om gezondheid gaat. Ik acht sommigen er toe in staat een geruite pet te dragen als ze ergens lezen dat zulks de potentie verhoogt. En in hun verbeelding kunnen ze de hele harem van de sultan aan. Begrijp me niet verkeerd. Natuurlijk kunnen duiven ziek worden. En natuurlijk is de dierenarts even onmisbaar als de medicijnen waarover we vandaag de dag God zij dank beschikken. Maar veel verklaringen voor falen worden geboren in de kraamkamer van de verbeelding. Ik kwam tot dit artikel na een bezoek aan Jos Joosen. En al diegenen daar ook ooit waren zullen nog het best begrijpen wat ik bedoel.

Geloof me: Al degenen die successen uit een flesje willen gieten zijn op weg naar dezelfde eindbestemming: De desillusie!