Ga direct naar de inhoud.

Quo Vadis?

Evolutie

 

Oktober 2015

Zeg pa, wat heeft Internet de wereld toch veranderd, he.

Dat kan je wel zeggen ja.

 

En ook duivensport, he. Zo vragen buitenlanders hoe het kan dat Luc van Mechelen een duif heeft die regionaal niet bij de eerste Asduiven staat. Maar van heel Belgi' is het de 2e Nationale Asduif HaFo KBDB jaarlingen lazen ze op internet. Ik heb ze simpeltjes duidelijk gemaakt dat regionaal veel meer vluchten tellen. .

Goed gedaan jongen. Ik heb wel andere dingen mee gemaakt.

 

Je gaat toch weer niet beginnen over vroeger zeker? Over die 200.000 liefhebbers die er ooit waren en nu nog ongeveer 20.000?

Over dorpen met in zowat in elke straat een duivenclub?

Dat er in jouw geboortedorp ooit 115 liefhebbers waren en nu nog 20?

Dat er dorpen zijn waar er nu minder liefhebbers zijn dan vroeger clubs?

Dat heb ik al vaak genoeg gehoord.

Nee jongen, dat bedoel ik niet. Ik heb het ook over kampioenschappen.

  

Leg uit?

Volg maar eens mee. In Nederland had je ooit EEN Nationaal kampioenschap.

WHZB heette dat. Alle vluchten telden en wat men deed was extra punten geven

voor elke gevlogen kilometer.

Zo kon het gebeuren dat iemand die in zijn samenspel de 10e prijs won meer punten kreeg dan de winnaar omdat de eerste 40 kilometer verder woonde.

Een laatste prijswinnaar van Sint Vincent, 1000 kilometer, kreeg soms meer punten dan de 1e prijswinnaar van Quievrain tegen veel duiven.

Weer vanwege die kilometer vergoeding.

Duiven werden toen Nationale Asduif terwijl die niet een prijs onder de eerste 25 gewonnen hadden. Die hadden gewoon veel prijzen gewonnen en vooral veel prijskilometers gemaakt.

 

Zo"n beetje als in Duitsland?

Niet echt. In Duitsland gaat het ook om veel prijzen, niet om vroege.

Een duif die 12 op 12 wint, allemaal in het midden van de uitslag, wordt hoger geklasseerd dan een duif die 11 vroege prijzen wint.

Daar is nog iets van te begrijpen, zij het niet veel.

 

Waar is dan niets van te begrijpen behalve extra punten voor elke meer gevlogen kilometer?

Daarvoor ga ik weer terug naar Nederland.

Ene JvS had in een grijs verleden zowat jaar na jaar de beste jonge duiven van het land. Omdat waar hij woonde men 6 weken langer met jongen speelde dan elders.

Ene W de B had ooit, naar ik meen de 12 beste duivinnen van het land. Eenzelfde verhaal. In zijn samenspel kon je tot diep in augustus met oude duiven spelen. Elders was het eind juni afgelopen.

Vooral met jonge duiven heb je die enorme verschillen in spel mogelijkheden nu, anno 2015, trouwens nog. Velen hebben gewoon geen schijn van kans voor een nationale Asduif. Zoals je in Belgi' daarop alleen maar kans hebt als je in een samenspel speelt waar veel duiven komen. Ik zou er niet van opkijken als dat niet eens de helft van het land is.

Is het waar dat de duivinnen in Belgi' ooit apart vlogen?

Zeker en niet eens zo heel lang geleden. Dat was omdat men dacht dat die kansloos waren tegen de weduwnaar doffers. Totdat deze opvatting achterhaald werd door de werkelijkheid en de vraag werd: Wie beschermt de weduwnaars tegen de duivinnen? Tot voor kort had men zelfs dubbelingen voor tweejaarse, werden ook die beschermd. Anno 2015 worden veel oudere duiven al niet meer gespeeld.

Ziet men er iets in dan verhuizen ze naar het kweekhok. Is dat vertrouwen er niet dan is er internet nog om er wat geld voor te vangen.

 

Oktober 2025.

Nog wakker opa?

Zeker jongen, wil je iets vragen?

 

Ik las ergens dat men in Belgi' twee vitessevluchten op dezelfde dag speelde. Zelfs nog in 2015, nog maar 10 jaar geleden. Was dat echt zo?

Klopt helemaal. Met als gevolg dus twee vluchtjes van twee maal niks. In Antwerpen waren dat vluchten van Quievrain en Noyon, bij benadering 125 en 220 kilometer.

Ik zal het je sterker vertellen. De jaarlingen en oude vlogen nog eens apart ook.

Dus je had VIER vitesse vluchten op een dag, en, je gelooft het niet, soms ook nog 3 fondvluchten.

 

Waarom bleven die dwaze toestanden tot 2015 duren?

2015? Was het maar waar. Men wist heel goed dat dit niet kon blijven duren, vanwege belachelijk kleine aantallen duiven, maar men deed niets en liet alles maar zoals het was. Dat was het makkelijkst en typisch Belgisch.

 

De liefhebbers zelf moeten dit toch ook belachelijk gevonden hebben?

Dat deden ze ook maar ze zwegen. Want zo kon je nog eens eerste prijzen winnen. Veel eerste prijzen staat goed op je CV, ook al is het slechts tegen 20 duiven of zo.

 

Waarom vlogen de jaarlingen eigenlijk apart?

Hetzelfde verhaal als de duivinnen. Men meende die te moeten beschermen tegen de oude terwijl omgekeerd beter zou zijn. Zo won ene Danny van Dijck eens de 12e prijs met een oude duif. Die werd geklopt door 11 jaarlingen!

Belgi' was trouwens het enige land in de wereld waar oude en jaarlingen apart vlogen. Nu, in 2025, is het amper denkbaar dat dat ooit zo was. Uiteindelijk heeft men wel opgetreden. Gingen oude en jaarlingen in EEN concours, had men nog EEN vitessevlucht op een dag en EEN fondvlucht. Maar toen was het kwaad geschied.

 

Ik las ook dat je vroeger zoveel duiven kon spelen als je wilde. Zelfs was er iemand die ooit 500 duiven inmandde. Ook echt gebeurd? .

Zowaar ik hier zit. Er was tot 2016 geen enkele regel die iemand verbood desnoods met 700 duiven te spelen.

 

Tot 2016 zei je?

Inderdaad en ik weet nog waar het begonnen is. Toen iemand eens 350 duiven inzette op EEN vlucht was de geest uit de fles. Er kwam in die regio een soort inkorfbeperking . Een "soort" dus, want men wilde de groten er wel bij houden, hun vele duiven zorgden immers voor goedkoper vervoer.

 

Hoe kreeg men dat voor elkaar?

Men pijnigde zich de hersens suf tot iemand zei: "Eureka. Ik heb het gevonden." En men ging werken met twee uitslagen. Een officiele, waarop je maar prijs kon winnen met 30 duiven en een officieuze. Die gold voor alle duiven in concours. Andere provincies volgden.

 

Waarom deed men in Belgi' niets?

Vanwege te veel macht bij te weinig mensen. Sommige massa inkorvers hadden lange armen naar boven. Ook de commerce speelde een rol. Duiven moesten worden verkocht en daar profiteerde de KBDB van want die eiste procenten op.

Was duivensport toen niet een beetje ziek? Of zelfs een achterlijke sport?

Niet een beetje ziek, maar heel erg.

Heel vroeger speelde niemand met veel duiven. Dat veranderde zoals heel de samenleving veranderde maar de NPO en de KBDB veranderden niet mee.

Tot men wel moest. Want gelukkig is alles nu anders met EEN vitessevlucht per weekend en ook nog maar een fondvlucht, vliegen oude en jaarlingen samen en kan niemand nog met zijn 93e getekende een 1e prijs winnen. Helaas zijn we nu nog maar met 5.000.   In Nederland en Belgie samen wel te verstaan.