Ga direct naar de inhoud.

Verkeerd 2

Lezen ze dan geen duivenkrant?

Luisteren ze niet?

Of denken ze niet het minste na bij wat ze doen vraag ik me soms af.

Dat betreft dan met name liefhebbers die NOG niet weten hoe ze om moeten gaan met medicijnen.

 

SIMPEL TOCH

Bij een kuur hoort een duif een bepaalde hoeveelheid van het medicijn binnen te krijgen. Bij de berekening van de dosis ging de fabrikant/dierenarts uit van normaal drinkgedrag. Maar daarvan is geen sprake bij erg warm en evenmin bij heel koud weer. In het eerste geval drinken duiven uitermate veel, in het andere zeer weinig.

Zelf blijf ik bij heet weer schrikken als ik in de drinkbak kijk. "Water, nu al op?"

En ook in de winter bij gescheiden duiven: "Drinken die wel?".

Gevolg van dit afwijkend drinkpatroon is wel dat duiven bij een kuur te veel of te weinig van het medicijn binnen kunnen krijgen. Ik weet niet wat het meest funest is. Misschien wel het laatste. Dan zijn er nog de mensen die zich niet afvragen, of niet aan hun dierenarts vroegen, of het medicijn goed oplost. Zo lost Flagyl bijna helemaal niet op.

Sommigen menen daarop iets gevonden te hebben. Ze doen het medicijn in lauw water of plaatsen de drinkbak in de zon. Helemaal verkeerd.

Binnen de kortste keren is de werkzaamheid zo goed als verdwenen.

 

BEWAREN

Ook worden medicijnen vaak verkeerd bewaard. In een vochtig portaal van het duivenhok bijvoorbeeld.

Medicijnen in poedervorm moet je droog en donker bewaren, in afgesloten verpakking. Dan kan je die lang goed houden.

Klontert het dan is niet veel meer van het medicijn (of vitamine) over.

Zo hoor je mensen soms klagen dat duiven geen mineralenpoeder zoals het gekende vitamineral lusten.

Maar dat denken ze maar. Ze zetten dat bij vochtig weer op het hok en dan kan je het na enkele dagen vochtig weer inderdaad wegsmijten. De duiven pikken er niet meer van. Beter geef je het in kleine hoeveelheden en nog beter zet je het in een potje op de verwarmingsplaat als je die een hebt. Ook het pak mineralenpoeder zelf moet je uiteraard droog bewaren.

En medicijnen, vitamines enzovoorts in vloeibare vorm? Zie je er zogenaamde wolkjes in dan mag je het "weg kappen".

Verder onbegrijpelijk dat nog zo velen vergeten(?) te schudden. Zowat alles in vloeibare vorm moet je schudden voor gebruik. Zeker ook de entstof voordat je duiven gaat spuiten. Mijn streekgenoot was ook aan het kuren. Het was koud, "dus" via het voer.

 

LAAT GAAN

Het was een geelkuur zo bleek. Want dat zou moeten voor de kweek of als duiven broeden had hij altijd gelezen.

Heel vroeger deed ik dat ook ja, nu al jaren niet meer. Ik heb de medicatie wel achter de hand om meteen in te kunnen grijpen als:

- Ik jongen hoor piepen.

- Als die scherp worden (of de azende ouders).

- Als de mest stinkt.

- En als ik zowel bij jongen als oude draadjes in de keel zie.

"Ja maar, met een kuur is niets te verliezen" hoor je wel eens. Fout. Daar is veel mee te verliezen. Zoals resistentie.

 

Het moet onderhand toch duidelijk zijn dat hoe minder je kuurt hoe groter het effect zal zijn ALS de noodzaak er is te kuren.

 

In Belgi' overigens op passen met medicijnen zolang men duiven niet uit de voedselketen heeft gehaald.

 

OPNIEUW FOUT

Onze "kuurder" had een emmer half gevuld met voer, deed er een soort "duivenolie" in, begon heftig te roeren, toen wat poeder (Ronidazole) en weer: roeren maar. Ik keek hoofdschuddend toe.

De brave man bedoelde het goed maar er deugde niets van.

-  Kuren over het voer? Prima. Maar dan mag dat niet meer dan een kilo zijn, anders krijg je het nooit mooi verdeeld.

Best gebruik je een wat plattere pan, schaal of iets dergelijks, zodat je het voer kan spreiden en het medicijn beter verdelen. Iets wat je bij een grotere hoeveelheid voer in een emmer nooit voor elkaar krijgt.

- De tweede fout die hij maakte was dat hij olie gebruikte. Dat de dierenarts hem dat had aangeraden zegt trouwens iets over de onkunde van die man. Olie plakt niet en gevolg zal zijn dat veel van het medicijn niet aan het voer kleeft maar tegen de wand van je emmer of voerpot.

Na de kuur zal het nog dagen beetje bij beetje los komen, alsnog aan het voer  kleven waardoor je in feite veel te lang kuurt met te weinig van het medicijn.

Een idealere methode om resistentie op te wekken is er niet. In de varkenshouderij werden fouten als deze vaak gemaakt. Werden dus. Nu is men wijzer.

 

BETER

Verdund Roos Vicee of "gesuikerd water" zijn wel goede "plakmiddelen".

Over verkeerd medicijn gebruik nog dit: Toen ik dr. Lemahieu lang geleden vroeg wat hij dacht van thee zei die: Wat mij betreft mogen liefhebbers dat dagelijks geven. Zolang ze thee geven doen ze tenminste geen medicijnen in het water.

 

OOK NIET SLIM

Het zijn ook vaak dezelfde die elke winter klagen dat ze zo veel "pech" hebben.

Tenminste, wat zij "pech" noemen.

Zo is twee kweekkoppels op EEN hok vragen om moeilijkheden. Karaktervolle doffers zullen de anderen niet met rust laten. Het andere koppel bijvoorbeeld in de haren vliegen telkens als gepaard wordt. Om een of andere reden kunnen duiven dat niet van elkaar hebben. EEN koppel in een hok is okay. Drie of meer ook, twee is verkeerd.

 

EIEREN KAPOT

Dan is er die eeuwige klacht over kapot gevochten eieren. Je maakt je zelf steeds wijs dat het er van de beste zijn en je vraagt je af waarom juist jou dat moet overkomen.

Natuurlijk kan sprake zijn van brute pech, maar vaak was het te voorkomen.

Als ik de duiven bijeen zet worden alle schabjes van het hok gehaald. Daardoor zullen de duiven sneller een bak hebben en paren.

Zo gauw de eieren gelegd zijn hang ik die terug en dat heeft een reden. Het is zowat alle dieren eigen het eigen nest niet te bevuilen en duiven zijn niet anders.

Soms kakt er weliswaar een over de rand van de schotel, maar heel zelden. Veelal houden ze het op. Zelfs de nestbak willen ze schoon houden. Wat ze doen is ergens anders kakken, liefst op de bodem, en vanwege dat ophouden kan dat een flinke vlaai zijn. Vervolgens wordt weer een zitplaats gezocht en' als er geen schabjes zijn is dat de broedbak.

Met schabjes voorkom je dat ze in de broedbak vliegen, laat staan de verkeerde.

 LICHT

Kwekers te lang blijven lichten is nog een veelgemaakte fout, zeker als je de jongen laat speent. Die horen niet zo lang in het licht te zitten. Die worden later met verduisteren al onnatuurlijk genoeg behandeld.

Kortom veel van wat in ons bestaan (en ook van de duivenmelker) fout gaat is niet het gevolg van brute pech maar van eigen falen