Ga direct naar de inhoud.

Trainen is in

Werken aan de conditie is in.

Oud en jong doen er aan mee om de aftakeling tegen te gaan of in ieder geval een beetje te stabiliseren.

Sommige tot in het absurde toe.

Als je die Goedele soms hoort over de mogelijkheden die er zijn om de wereldbevolking op peil te houden zit een normaal mens daar beteuterd bij te kijken. Je moet er toch niet aan denken de door haar geprezen bedcaprio­len in praktijk te brengen?

Het is om er ontwrichte schouders of een uit de kom gesprongen heup aan over te houden.

 

ZELF

Zelf besloot ik enkele jaren terug ook iets aan de condi­tie te doen. Niet dat ik direct al dacht aan een Olympische medaille, ik hoef niet zo nodig op het podium.

Ik deed het voor de doorde­weekse soepelheid en om te voorkomen dat ik op korte termijn mijn schoenveters niet meer zou kunnen strik­ken zonder in coma te geraken of een zware hernia op te lopen.

Mijn eerste 'jogdag' op het strand tussen de meeuwen zal ik niet licht meer verge­ten.

Die zaten daar, aan de witte strook stront te zien, kennelijk al een hele tijd.

Dat zootje stonk zo dat ik hevig moest niezen, zij schrokken zich het apezuur en kwakkelden enkele meters verder.

Je zag duidelijk dat die kwakkels gemaakt zijn om te vlie­gen want lopend brengen ze er weinig van terecht; ofwel waren het allemaal bejaarde eenden.

De dag na die >eerste jogdag= had ik pijn over heel mijn lichaam.

Enkele maanden later liep ik driemaal zo ver en voelde de volgen­de dag niets.

 

DUIVEN

Hoe zou het met duiven zijn vraag je je af als lichaamsoefening een mens duidelijk in een betere toestand brengt?

Zou veel verplicht trainen, ook buiten het seizoen, vruchten afwerpen?

De Amerikaanse duivendokter Marx heeft dienaangaande proeven gedaan; de helft van zijn duiven moest in de winter verplicht vliegen, de andere bleven opgesloten.

In de zomer die volgde merkte hij dat de in de winter getrainde duiven aanmerkelijk beter presteerden.

Dus pleit hij voor veel trainen in en buiten het seizoen.

Maar heeft hij ook gelijk?

Die vraag is interessant voor mensen die niet in de omstandigheden verkeren de duiven in de winter los te kunnen laten of dat niet durven vanwege de roofvogel.

Wat het trainen in de winter betreft meen ik dat hij geen gelijk heeft.

Te veel duiven presteren enorm die in de winter opgesloten zaten.

Wat je met zulke wel moet doen is oppassen in het voorjaar.

 

VOORJAAR

Als die pas kort voor het vliegseizoen weer vrij worden gela­ten en men er snel mee gaat vliegen loop je gevaar ze te verliezen.

Niet vanwege te weinig training (stramme spieren) omdat die voorjaarsvluchten  immers van korte afstand zijn waar geen getraind lichaam voor nodig is.

Die verliezen lijken eerder te wijten aan een gebrekkige oriëntering.

En wat te denken van late jongen die nooit mand zagen?

Een sportgenoot vertelde me dat in de winter vier van zijn duiven ten prooi gevallen waren aan de roofvo­gel.

Dat kan maar het prikkelde wel mijn nieuwsgierigheid.

Bij mij waren ook duiven verloren gegaan maar niet vanwege de roofvogel, daarvan was ik zeker omdat het stuk voor stuk duiven late jongen betrof wat volgens mij geen toeval kòn zijn.

Toen ik dat tegen de man in kwestie zei keek die hoogst ver­baasd. Want wat bleek?

Ook bij hem waren het herfstjongen die verloren waren gegaan dus begon hij te twijfelen.

Wat ik wil zeggen is dat het aanbeveling verdient late jongen in de herfst en in de winter WEL los te laten of beter nog enkele malen weg te brengen. Ze zullen minder gemakke­lijk verlo­ren gaan.

Opgesloten duiven waarmee je gaat vliegen moeten minstens een maand voordien worden los gelaten en die zijn ook gebaat bij goed opleren.

Dat meerdere keren opleren over kortere afstand me beter lijkt dan grote sprongen maken schrijf ik vaker.

          

EIGEN ERVARING

Als je over mensen en hun duiven schrijft ontkom je er niet aan of je valt af en toe terug op ervaringen op eigen hok, met name goede prestaties.

Dat moet de lezer maar voor lief nemen als het 'functio­neel' is zoals dat heet.

Ik ga vertellen over wat ik vroeger meemaakte.

We speelden destijds fond met jongen in de toenmalige Zuid Ne­derlandse Bond.

De week na Natio­naal Orleans stond een vlucht uit Char­tres op het programma waarop in 1990 een auto te winnen was.

Die auto was voor velen reden om bewezen goede oude duiven van stal te halen en 'in posi­tie' te brengen.

Mijn duiven deden het uitzonderlijk goed op die Chartresvluchten.

In 1990 werd begonnen met de 2e en 4e prijs (in de Zuid Neder­landse Bond ofwel Semi Nationaal) met de autoprijs.

1992 was nog beter met >Semi Nationaal= 2, 3, 4, 6, 17, 18, 20, 32 enzovoorts (34-24). Bij de vier eerste duiven zaten de drie eerstgetekenden.

De Chartresvluchten in de jaren die volgden waren ook goed maar niet meer zo.

Mede omdat de sportgenoten de boodschap begrepen hadden. Hun ogen gingen open toen ze de uitslag bestudeerden.

Zij hadden, als gezegd, oude duiven die enkele maanden hadden stilgezeten terug opgeleerd en ingezet vanwege die autoprijs, ik speelde jongen die wekelijks gevlo­gen hadden, de week voordien zelfs nog Orleans.

Waar ik het over heb zijn flinke afstanden voor jongen maar tot wat die in staat zijn als ze vorm hebben houd je niet voor moge­lijk.

Ik heb geen >fondsoort= en was hogelijk verbaasd toen ik zag hoe uitbundig ze  trainden de dag nadat ze een zware Chateauroux (566 kilometer) gevlogen hadden.

 

TOT BESLUIT

Belgen die in het najaar zowel jongen als oude spelen ondervonden jaren terug dat jonge duiven de oude helemaal zoek vlogen.

Hun overwicht was zo groot dat vin­dingrij­ke lieden hun jongen oude ringen om deden zodat ze konden spelen met oude die geen oude waren en domineerden de oude duivenvluchten met duiven die nooit op de uitslag hadden gestaan.

Klak speelde enkel nest maar wel verdien­stelijk en hij meende zijn successen te danken te hebben aan verplicht vliegen.

Liefhebbers die ooit in Taiwan waren zullen daar ongetwijfeld gezien hebben hoe liefhebbers daar boven op de daken geestdriftig met een rode vlag zwaaien om duiven uren in de lucht te houden.

Omdat er miljoenen (euro=s) op het spel staan zullen die wel weten waar ze mee bezig zijn zeker?

Niet voor niets zie je steeds meer een bal voor een duivenhok liggen, een aanhangwagen voor de garage staan en afdelingen die meer trainingsvluchten organiseren.