Ga direct naar de inhoud.

Vraag het de tennisspeler

Ik ben een van de tallozen die geen enkele interesse hebben in duivenolympiades.

Als ik kijk naar de kosten en zie wat daar tegenover staat, wat dus het rendement is, denk ik 'afschaffen die handel en probeer internationaal op een andere manier te verbroederen en duivensport in de etalage te zetten'.

Maar ze zijn er, het nieuws daaromtrent dient vermeld, de organisatoren en werkers verdienen respect en de eigenaars van een Olympiadeduif gewaardeerd.

Maar waar het mij om gaat is 'de doorsnee liefhebber' en die heeft er zoals gezegd geen boodschap aan.

Een van de oorzaken is dat 'de doorsnee liefhebber' kansloos is en dat hoeft niet eens aan diens prestaties te liggen.

In een samenspel spelen waar weinig duiven komen en men minder vluchten heeft dan elders volstaat al om bij voorbaat 'verloren' te zijn.

Maar die 'kanslozen' betalen wel mee aan zo'n evenement.

 

OPVALLEND

Wat opviel bij de voorlaatste Olympiade in Zuid Afrika was het enorme overwicht van de Duitsers in de standaardklasse.

Ze hadden de drie mooiste doffers en de twee mooiste duivinnen.

In verslagen in het NP Orgaan kon je destijds lezen over de aantallen liefhebbers, de terugval bij ons en de groei elders, vooral in Oost Europa.

En je kon lezen over de duiven van Co (Verbree) en Cor (Leytens) die Nederland vertegenwoordigden en adembenemend hadden gepresteerd.

Maar interessant is de vraag of dat ook zou zijn geweest als ze elders hadden gewoond. In Belgisch Putte bijvoorbeeld.

Waar je woont en tegen wie je speelt bepalen in duivensport immers mede het resultaat.

'Mister Orleans' las ik wel eens en daarmee bedoelde mijn dus mij.

Maar die zou niet bestaan hebben als die in pakweg Meppel had gewoond.

Zo simpel is dat en zo moet je ook kunnen relativeren.

 

TEER PUNT

Duivensport onderscheidt zich van andere sporten omdat de competitie zo

streekgebonden is, zeker op vitesse en halve fond.

Als ik sommige nepreportages lees van sommige nepkampioenen denk ik ooit 'man wat zou ik graag tegen je spelen. Dan wisten we beide waar we stonden'.

Want ik ben er zeker van dat veel reputaties zouden sneuvelen en ook volstrekt onbekende liefhebbers groot worden als die elders zouden wonen en spelen.

Daarom zegt een eerste prijs me weinig, ik wil weten tegen wie die gewonnen werd.

'Zeg me tegen wie je speelt en ik zal U zeggen wat voor duiven ge hebt.'

Die heel enkele keren dat het neutraal weer is kan je dat mooi zien.

Zoals Nationaal Orleans jonge duiven in 1997 met de zon hoog aan de hemel, de wind uit het noorden en na de vlucht veel liefhebbers in de put.

Overal kon je vroeg pakken zo bleek maar wat ook bleek was dat hele dorpen er niet aan te pas kwamen.

De twee snelste duiven van Nederland vielen in Limburg gevolgd door duiven uit Sint

Willebrord. Al diegenen daar tussen in, en dat zijn er veel, hadden er ook kunnen staan, zo simpel lijkt met dat.

In Sint Willebrord alleen haalden 90 duiven een hogere snelheid dan talloze eerste prijswinnaars elders.

Maar die 'eerste prijswinnaar elders' wordt wel anders bekeken dan de 90e

prijswinnaar in Sint Willebrord terwijl de laatste beter presteerde.

Wat doe je er aan?

Niets dus. Je k'n er niets aan doen.

 

 

RELATIVEREN

Zo werd jaren terug in een dorp in de buurt afgrijselijk slecht gespeeld maar elke vlucht kende zijn winnaars en daaruit werd gekweekt.

Zo kon het gebeuren dat de een uit duiven ging fokken die door de ander uit geselecteerd zouden worden.

Als ik ergens duiven haal let ik op de prestaties maar meer nog op de concurrentie.

Er zijn clubs waarvan ik een winnaar tegen enkele honderden duiven hoger inschat dan een winnaar tegen duizenden duiven elders.

Ik geef de voorkeur aan duiven van clubs waar 40 man samen 100 zwaargepoulde duiven inmanden boven die waar 5 man samen 400 duiven inkorven voor de punten.

Dienaangaande geef ik U beste lezer het volgende ter overweging.

 

BIJ U IN DE STRAAT

Stel er woont naast U iemand die erg goed kan tennissen.

Mochten de bewoners in Uw straat een toernooi organiseren dan zou hij geen concurrentie hebben vanwege volstrekt superieur.

Maar' zou dezelfde man in een groot toernooi tegen beroemde coryfee'n spelen dan zou hij weggelachen worden.

Stel nu eens dat 'die coryfee'n' in dezelfde straat zouden wonen en tegen elkaar zouden spelen, dan kreeg je een ander verhaal.

Zoals ook het geval zou zijn als grote kampioenen in onze sport in hetzelfde dorp zouden wonen.

Wereldberoemde 'Eenoog' zou niet wereldberoemd zijn als hij niet in het land der blinden woonde en speelde.

Gust Hofkens legde zich in zijn laatste levensjaren toe op de fond.

'Eigenlijk zou ik vijf kilometer verder moeten wonen' (in Nederland dus) zei de slager uit Merksplas me herhaaldelijk.

En hij voegde er aan toe: 'Van die mannen die nu over heel de wereld beroemd zijn

(hij bedoelde 'namen in de Vlaanders') zou nooit iemand gehoord hebben als die tegen de Nederlandse grens hadden gewoond, zo'n 150 kilometer verder dus.'

Ik denk dat hij gelijk had.

 

DELICAAT

Vergelijken is delicaat ik weet het, maar onwillekeurig doe je dat en je trekt conclusies die wel of niet terecht zijn.

Zo stuurde een grote naam me eens een uitslag van Sint Ghislain waarvan hij de 24 eerste prijzen had gewonnen tegen ruim 3.000 duiven.

Dezelfde dag, het was helder en windstil, vlogen ook wij uit Sint Ghislain.

De snelheid van de winnaar bij ons was aanmerkelijk hoger maar dat zegt weinig.

Toen keek ik naar de tijdsverschillen. Tussen de 1e en de 24e duif van briefschrijver die dus ook de 24e prijs won was een verschil van bijna 4 minuten.

En bijna 4 minuten was de tijd dat bij ons het concours open stond.

Dezelfde dag, tegelijkertijd los, speelden mijn Belgische dorpsgenoten uit Quievrain wat ongeveer 7 kilometer verder is dan Sint Ghislain.

Ze waren samen gelost en de Belgen hadden onze duiven ingehaald!

Maar Quievrain is wel een ander verhaal.

Als duiven heel hun leven niet anders dan Quievrain vliegen krijg je andere uitslagen, daarvan ben ik overtuigd.

 

TOT SLOT

Over de ongelooflijke prestaties van 'onze' eerdergenoemde Olympiadeduiven in Zuid Afrika van Leytens en Verbree nog het volgende.

Toen ik v''r de Olympiade de prestaties van Cor zijn duif zag zei ik 'ik kan me niet voorstellen dat er betere zijn'.

Maar wat bleek? Alleen Slowakije al vaardigde drie duiven af die beter waren.

Nou ja 'BETER'?

Die hadden beter gepresteerd IN HUN COMPETITIE!

Met alle respect maar' hadden die wereldkampioenen uit Slowakije waar duivensport nog in de kinderschoenen staat in Putte gespeeld, ik noem maar wat, dan hadden hun Olympiadekrakers gegarandeerd niet die talloze eerste prijzen gewonnen tegen vele duizenden duiven die ze nu wonnen.

Ook die wetenschap maakt een mens sceptisch betreffende olympiades.