Ga direct naar de inhoud.

Wat is dat toch?

Wiebren is jong, intelligent en Nederlander.

Dat laatste voor Belgische lezers die dit mogelijk een vreemde combinatie vinden.

Hij is bezeten van duiven en duivensport en heeft een site (www.duivenlog.nl) die hem alleen maar geld kost.

Dat interesseert hem echter nauwelijks zo zolang het binnen de perken blijft en' hij er de sport mee dient waarvan hij houdt.

Duivensport dus, en' of hij die dient!

In zijn archief staan bijzonder wetenswaardige en leerzame artikelen die ik elkeen kan aanbevelen.

Wat hem vooral interesseert is de magie van het ori'ntatie vermogen bij duiven en het mysterie omtrent verliezen.

Er hoeft maar een ramp of halve ramp plaats te vinden of de jonge wetenschapper duikt er in en gaat op zoek naar' dat weet hij zelf niet.

 

PITHIVIERS EN VIERZON

Zo was er die zwarte zaterdag half mei.

Zuid Nederland 'zat op' Pithiviers, op teletekst kon je lezen dat het weer niet slecht was maar de vlucht werd voor sommigen een nooit geziene catastrofe.

De Belgen zaten in Vierzon en ook die vlucht zullen velen niet licht vergeten.

Verschil was dat van Vierzon veel duiven na kwamen, van Pithiviers gingen veel, vooral goede, duiven definitief verloren.

Ik weet niet hoe het in Vierzon was maar merkwaardig was dat de Nederlandse 'vergezellers' meteen na de lossing in Pithiviers al wisten dat het niet pluis was.

Een vol uur nadat de manden waren geopend vlogen de duiven nog boven de losplaats en dat was, merkwaardig genoeg, de redding voor duizenden andere duiven.

Men moet weten dat ook Belgen met duiven in Pithiviers stonden.

Toen ze op het punt stonden die te lossen hielden ze wijselijk de manden dicht omdat de Hollandse duiven alle gevoel voor richting kwijt leken en ze keerden wijselijk huiswaarts.

Met de duiven in de wagens wel te verstaan.

Ook Zuid Holland mazzelde.

Die 'zaten' in het nabijgelegen Ablis, ze kregen een telefoontje uit Pithiviers, losten enkele uren later en' Ablis verliep perfect.

En, zoals gezegd, als Wiebren over zulke dingen hoort gaat hij wroeten.

Hij bestudeert weerkaarten, gaat googlen enzovoorts.

Die morgen vroeg was het aardmagnetisme verstoord en er waren 'zon uitbarstingen' ontdekte hij.

Dat die omstandigheden het navigatievermogen van duiven in de war brengen is bekend maar ze lijken me niet de oorzaak van de verliezen van de laatste jaren. Want' vroeger waren die er ook en' verloren we amper of geen jongen.

 

INVERSIE

Inversie dan?

'Inversie' betekent 'omkering van de gewone volgorde'.

In de meteorologie bedoelt men er mee dat het op grotere hoogte warmer is dan lager en ook dat zou duiven van slag brengen.

Op de duivenpagina van de Nederlandse teletekst (437) kan je in de weekends zien hoe het weer op de vluchtlijn is, er wordt een lossingsadvies gegeven en bij inversie wordt geadviseerd niet te lossen wat al tot komische taferelen heeft geleid.

Zo werd een van onze 'begeleiders' eens danig uitgelachen door zijn Belgische collegae toen ze samen in Quievrain stonden.

Het was mooi weer van de wereld, de Belgen losten maar hij mocht niet. 'Waarom niet?' vroegen de Belgen hem.

'Er is inversie' zei onze begeleider.

De Belgen haalden de schouders op. Van dat woord hadden ze nooit gehoord.

Enkele uren later was de inversie verdwenen en de hitte gekomen.

De Nederlanders mochten nu wel lossen met als resultaat een dramatische vlucht terwijl de Belgische duiven vlot naar huis kwamen.

U hebt al begrepen dat ik niet geloof dat inversie iets met verliezen te maken heeft maar mijn probleem is dat ik in weinig geloof.

 

1 AUGUSTUS

Trouwens inversie?

Woensdag 1 augustus hadden we een leervlucht. Het weer was prima maar wel was sprake van 'zeer zware' inversie.

Onze duiven echter waren los en' kwamen vlot naar huis.

Ik zei dat tegen Wiebren, diens reactie was dat die ook hij inversie niet meer serieus neemt, zeker nadat hij een rapport gelezen had van de Belgische wetenschapper Schiettecat die ook beweert dat inversie niet de oorzaak is van verliezen.

In mijn kinderjaren, toen velen niet eens een auto hadden om duiven op te leren gingen amper duiven verloren.

- Waren er toen geen 'zon uitbarstingen?'

- Werd het aardmagnetisme toen nooit verstoord?

- Was toen geen sprake van inversie?

Nu hebben de meeste wel een auto en tijd, worden duiven intensief en ver geleerd, en' verliezen we jonge duiven bij de vleet.

 

4 AUGUSTUS

4 Augustus was een prachtdag om met duiven te spelen.

De onze zaten in Chantilly (de Antwerpense in Ablis), er was geen wolkje aan de lucht maar een ding mocht wel anders.

De wind stond pal zuid west en het zou een te snel concours worden.

Dacht men.

Waar men voorbereid was op een tsunami van aankomsten en winnen een kwestie zou zijn van binnen komen bleek het tegenovergestelde waar.

Ondanks een wolkenloze hemel en wind mee werd het een zeer traag concours met veel verliezen.

Hoe bestaat het?

Het deed denken aan de dag toen de Belgen uit Heidelberg vlogen, de Zuid Hollanders uit een plaatsje daar vlak bij, duiven samen los en' voor de Belgen werd het een drama, in Zuid Holland hagelde het duiven.

Opnieuw: Hoe bestaat het?

 

LATER

Volgens NPO-bonzen zouden de meeste jongen verloren gaan op de verdere vluchten, daarom werden die, mede onder druk van de groenen, verboden.

Mij lijkt het tegendeel waar.

De meeste jongen gaan de EERSTE vluchten in mei en juni verloren, ook van kortbij.

Hebben ze eenmaal voldoende ervaring, dat is als de afstanden groter worden, dan zijn de verliezen aanmerkelijk minder.

En weet je wat nu zo gek is?

Vanaf half augustus is het met verliezen veelal gedaan.

Zo leerde ik afgelopen weken 6 piepers op die het met het weer slecht troffen.

Ik heb ze nog alle zes.

Hoeveel ik er in juni verloor, ook bij mooi weer en jongen die ouder waren, durf ik niet zeggen.

Waarom in juni wel verliezen en enkele maanden later niet meer?

Geen flauw idee.

Factoren als verstoring van het aardmagnetisme en inversie kan men vergeten.

Die verschijnselen zijn immers van alle tijden.

Wat nieuw is zijn internet, gps, mobile telefoons, radar, luchtvervuiling enzovoorts.

Maar' daarvan is ook sprake in augustus en september.

Ik snap er dus niets van.      

 

TOT SLOT

Tot slot nog dit.

Je houdt het niet voor mogelijk maar ook in Oost Europa, Australi' en elders klagen liefhebbers in koor over' verliezen van jonge duiven!

Werk aan de winkel Wiebren.