Ga direct naar de inhoud.

Weer q and a

Soms valt het me moeilijk weer een onderwerp te bedenken waarover te schrijven en wat ik dan doe is van de hak op de tak springen.

Ingaan op vragen van liefhebbers waar anderen ook iets aan hebben of inhaken op de waan van de dag. 

 

'VRIENDEN'

Zo was ik eens bij Theo IJskout kort nadat die weer maar eens met de duiven had gespeeld EN met de concurrentie.

'Zo zal je niet veel vrienden overhouden' zei ik gekscherend. 

Theo: 'Niet veel vrienden? Zwijg stil, niet een! Slecht spelen is niet plezant maar goed spelen is ook niet alles.'

Ik wist wat hij bedoelde want ik kan er over mee praten.

'Theo' zei ik, 'medelijden KRIJG je, afgunst, nijd en roddel moet je VERDIENEN=.

Hij begreep me en zei:

'Ge wordt inderdaad harder maar het is vooral de achterklap van mensen van wie je denkt dat het vrienden zijn en van wie je het niet verwacht dat pijn doet.'

Ik kon daar opnieuw over meepraten.

Bijkomend probleem van sterk spelen is dat men de persoon in kwestie gaven toedicht die die niet heeft; geheimen zeg maar.

Zelf moet ik deemoedig erkennen dat ik aan een duif niet kan zien of het een goede is en de veelvuldig gestelde vraag of een bepaalde duivin zou passen op een bepaalde doffer vind ik, met alle respect, een van de meest stompzinnige die een   duivenliefhebber kan stellen.

Om over 'experts' die (tegen betaling) je duiven komen koppelen maar helemaal te zwijgen. Dat zijn wat mij betreft de clowns in duivensport.

 

VOEREN MISSCHIEN?

Of bepaalde liefhebbers tegenwoordig zo domineren door de wijze van voeren?

Geloof ik niets van.

Ze voeren immers allemaal verschillend of het scheelt niet veel.

Zelf ben ik gaan voeren zoals steeds meer mode wordt: Steeds dezelfde mengeling.

Van mijn geloof in opvoeren voor een vlucht ben ik al lang afgevallen.

Extra energie meegeven door voor het inkorven meer maïs en of pinda=s te geven?

Elke wetenschapper zal daar mee lachen.

>Extra energie= bouw je niet in twee dagen op.

 

OF MEDICIJNEN?

Kennen de kampioenen zo veel meer over medicijnen?

Ook snel vergeten.

Het zijn vooral zij die slecht presteren die veelvuldig naar de medicijn­pot grijpen.

Namen van medicijnen en ziektes die sommigen voor in de mond hebben kon wijlen Jos Klak niet eens uitspreken.

En toch zag je nergens duiven die een heel jaar zo gezond waren als bij hem.

Eigenlijk (en dat maakt het schrijven zo moeilijk) heb je in enkele woorden gezegd wat over onze sport te zeggen is:

>Het draait vooral om goede duiven op een goed hok in handen van een goed liefhebber.=

Maar maak dat velen maar eens wijs.

 

SIMPEL TOCH?

Hoe vaak je tegen wormen moet kuren vroeg een beginner.

Op vragen als deze heb ik wel een antwoord.

Je moet kuren tegen wormen als duiven wormen hebben.

Mijn duiven hadden nooit wormen, dus werd nooit gekuurd.

Wel is het raadzaam ze af en toe te laten onderzoeken.

Want als je er mee te maken krijgt, vooral haarwormen, kan dat miserie betekenen.

Probleem is namelijk dat de eitjes, ook buiten het hok, lang kunnen blijven leven waardoor duiven zich ook na een kuur gemakkelijk herbesmetten.

Overigens waren wormen vroeger meer tot last dan nu omdat men toen niet besefte hoeveel risico je nam met duiven op zand in een volière.

Nu zitten duiven veelal op roosters en dat is veiliger.

 

DOPING

In een krant verscheen een reportage over mij waaruit je, als je slecht las, zou kunnen concluderen dat ik alles heb uitgeprobeerd wat niet mag, doping dus, en dat werd me door zo=n slecht lezer verweten.

Een andere slechte lezer vroeg me of ik spul ken dat prestatieverhogend werkt en  men bij controle niet kan vinden, enÿ hoe er aan te komen.

De man was nog een bestuurder ook! 

Duivenliefhebbers?

Ze lijken allemaal hetzelfde lijkt het.

 

OPNIEUW PARATYFUS

Welk middel het best is tegen paratyfus vragen mensen wel eens.

Als zelfs wetenschappers en dierenartsen van mening verschillen moet je met zo=n vraag niet bij mij zijn.

De een vindt Baytrill beter, de ander Trimethoprim, weer anderen adviseren het spul dat ze zelf maken.

Mogelijk kan je niet spreken over iets dat 'het beste' is hoewel je de laatste tijd over  Baytrill meer goeds hoort dan vroeger.

Wel hebben medicijnen tegen paratyfus gemeen dat je ze voldoende lang moet geven (minimaal 10 dagen) en dat ze niet schadelijk zijn voor de rui.

 

HOE DUUR?

In het najaar vragen mensen soms wat het kost duiven naar Taiwan te versturen. ' In het najaar' omdat dat de tijd van de 'transfers' is.

Dat is in 2005 30 euro per duif plus mand(en).

Voor China is dat 60 euro per duif.

Naar Australië kan je geen duiven meer uitvoeren, naar Nieuw Zeeland evenmin en heel problematisch en schrikbarend duur is de export naar Amerika en Canada.

De duiven moeten er in quarantaine en er moet een makelaar worden betaald.

Hoe groter het aantal duiven hoe minder de kosten maar je mag voor Amerika, schrik niet, al gauw rekenen op 150 euro per duif of meer!!!

 

NOG OVER RUST

Tijdens een forum werd me gevraagd of duiven >trager= worden als je die intensief speelt.

'Ja' was ik vroeger geneigd te denken.

Zo spelen de Belgische buren begin juli hun jongen al van Dourdan.

Die spelen dan ook nog met oude enÿde jongen vliegen meestal sneller terwijl de concoursen met oude dan weer korter duren.

Omdat de oude dan al zolang in de dans zitten?

Daar lijkt het op.

Want later in het jaar, als zowel Nederlandse als Belgische jongen gespeeld worden van 400 kilometervluchten, vliegen Nederlandse duiven meestal sneller.

Omdat de Belgische dan al diverse afstandsvluchten te verwerken kregen zodat >de snee= er af zou zijn?

Daar lijkt het opnieuw op.

Maar sinds sommige vedetten in Nederland hun duiven wekelijks spelen over grotere afstanden en dat met veel succes weet ik het niet meer.

Omdat ik 'slechts' halve fond speel kan ik over fond moeilijk praten uit ervaring maarÿ dat het in juli op de 'kleine fond' niet meer gaat als vroeger leidt geen twijfel.