Ga direct naar de inhoud.

Lichten

Het is weer zo ver, de dagen worden op zijn kortst, de winterkweek staat voor de deur en die verloopt vlotter als de duiven daarop worden voorbereid.

Dat doe je door de dagen kunstmatig te verlengen.

Bedoeling is de lente 'naar voor te schuiven' en duiven uit hun winterslaap te halen.

In de winter 'slaapt' de natuur.

Vogels zingen niet en in paren hebben ze helemaal geen zin.

Langere dagen wekt de paarlust op, vandaar dat lichten.

 

TEMPERATUUR EN VOER

Dat de temperatuur van minder belang is zagen we verleden jaar.

Eind november was het bijzonder zacht maar de duiven 'dachten' er niet aan te paren als je geen maatregelen nam.

Vanwege te korte en donkere dagen.

Eind maart was het ijzig koud en ze paarden en legden dat het een lust was.

Daarom hoeft verwarmen niet en eigenlijk is ook bijlichten geen noodzaak.

Zelf heb ik jaren niet 'gelicht' en toch kwamen er eieren, zij het later.

Zwaarder voeren?

Kweekmengeling?

Opvoeren?

Ik geloof daar niet in.

Dus ook niet in een mengeling die de duiven driftiger zou maken.

Vroeger kon je wel eens lezen dat hennep de paarlust opwekte.

Kul, zo bleek.

Trouwens OPvoeren?

Velen zouden er beter aan doen AF te voeren omdat ze hun duiven te vet hebben.

 

HOE

Het best start je met lichten een dag of 10 voordat je koppelt.

Je kan werken met tijdklokken maar ook de lampen handmatig aan en uit doen.

Wann''r je licht is niet van wezenlijk belang, als dat maar ongeveer 14 uur per dag is, op een half uur 'steekt' het niet.

Je kan de lampen tot 10.00 uur 's avonds aanlaten maar je kan die ook aan laten springen om 's morgens 7 uur en om 9.00 uur 's avonds uitdoen.

Ze moeten wel hel licht geven anders schiet het niet op.

Werken met een tijdklok die ineens uit springt is overigens niet zonder gevaar.

Duiven kunnen nog op de bodem zitten en in het donker verkeerd vliegen met alle gevolgen van dien.

Die problemen heb je niet als je zelf de lampen uit doet of lampen gebruikt die langzaam doven (dimmen).

Die speciale dure lampen die in advertenties worden aangeprezen heb je niet nodig.  

 

DAG EN NACHT

Best 'bouw je weer af' met lichten als er gebroed wordt; zeker bij vliegduiven.

Er zijn liefhebbers die de lampen dag en nacht aan laten, ze beweren dat de jongen beter opgroeien en een ronde meer per jaar kweken omdat sneller gelegd wordt.

Beter opgroeien k'n omdat ze meer voerbeurten krijgen maar het k'n niet goed zijn als nestjongen 24 uur per dag licht hebben.

Dat is me te onnatuurlijk en kan niet anders dan de rui nadelig be'nvloeden. De lichten bij de vliegers lang aanlaten is vragen om grote problemen.

 

VLIEGERS

Wat winterkweek met vliegers betreft is er een onderscheid tussen oude en jongen/jaarlingen.

Oude die na augustus niet meer kweekten of vlogen zijn eind november klaar.

Ik heb met oude vliegers altijd aan winterkweek gedaan, over een of twee oude pennen hoef je je geen zorgen te maken. Die vallen alsnog.

Jongen die tot in september intensief gespeeld werden zijn niet klaar.

Met vliegers zijn trouwens nieuwe ontwikkelingen gaande.

 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Heel vroeger was 2 februari de traditionele koppeldatum. Men liet een ronde jongen groot brengen, en als de duiven weer broedden werd gescheiden en kon het weduwschap beginnen.

Later werd het gebruikelijk kwekers EN vliegers einde november te koppelen.

De vliegers werden gescheiden als de jongen ongeveer 16 dagen oud waren en half maart werd opnieuw gekoppeld.

De laatste jaren echter gaan steeds meer kampioenen er toe over die laat te koppelen, soms pas half februari.

Men laat ze een ronde jongen groot brengen, worden gescheiden als de jongen 16 dagen oud zijn en NIET meer herkoppeld.

De Nederlandse superstar Verkerk met name handelt zo.

 

OPPASSEN

Doe je met vliegers aan winterkweek dan is het oppassen met lichten.

Best stop je daarmee als die broeden.

Je zou de eerste niet zijn die een heel seizoen verloren zag gaan door te lang te lichten. Half mei zaten ze al met duiven die begonnen te ruien.

Zelfs binnenvallend licht van een lantaarnpaal of iets dergelijks kan tot gevolg hebben dat men halverwege het seizoen noodgedwongen moet stoppen.

 

OVERLEGGEN.  

Nogal wat liefhebbers verleggen eieren van de kwekers onder de vliegers.

Ik vind het een beetje vreemd.

Als je een goed soort hebt kunnen je beste evengoed uit de vliegers komen.

Want kwekers?

Daar zitten er meestal bij die alles nog moeten bewijzen, vaak omdat ze van een goed hok komen, veel vliegers daarentegen HEBBEN al een en ander bewezen.

Toeval of niet, bij mij kwamen de beste jongen de laatste jaren uit de vliegers.

ALS je eieren overlegt doe je dat best na enkele dagen broeden. Wat sommigen doen, overleggen na 10 dagen of meer met de achterliggende gedachte dat de duiven dan beter uitgerust zijn is verkeerd.

Al na 10 dagen gaan de hormonen werken die zorgen voor de aanmaak van pap en je gooit veel in de war als duiven waarbij de papvorming in voorbereiding is weer drijven en leggen.

 

VRIJ PAREN

Overigens doe ik sinds jaren aan vrij paren. Je bezig houden met koppelbriefjes is 'plezant', ik heb dat vele winters gedaan maar niet meer.

Bij Maurice Voets ontmoette ik ooit diens vriend Schellens.

Die kocht supers en Asduiven en vele jaren maakte hij studies hoe die te koppelen.

Tot hij het beu werd en vrij liet paren.

Ik hoor hem nog zeggen dat hij vanaf toen meer goede kweekte dan voorheen.

Van Winkel lijkt zich ook geen zorgen te maken over hoe te koppelen en dat gold destijds ook voor Verhoeven, vele jaren een groot kampioen in Zuid Nederland.

De dag voor de koppeling wist men in Goirle nog niet welke tegen welke moesten.

Wel verkeerd is twee koppels vrij op EEN klein hokje te zetten.

Doffers kunnen niet van elkaar hebben dat die paren en als het een beetje tegen zit heb je na maanden nog geen eieren.

Drie koppels per hok is een absoluut minimum.

 TOT SLOT

En lichten bij vliegduiven in augustus en september, geeft dat de vorm zo'n boost zoals sommigen menen?

Daarover een andere keer.