Ga direct naar de inhoud.

Roddel en kift

Maar 'meneer' toch.

 

Of ik het gehoord had over Kris Cleirbaut werd me gevraagd.

Natuurlijk had ik het gehoord.

Die speelt al enkele jaren loeihard en van Argenton liet hij een hele natie zien wat je kan bereiken met goede duiven en veel inzet.

Maar dat bedoelde men niet.

De vraag was of ik gelezen had hoe Kris, ik heb hem overigens nooit ontmoet,

onderuit gehaald werd op een site op Internet.

Dat had ik niet, maar heb het gewraakte artikel op verzoek alsnog gelezen en schrok.

Het was het tegendeel van wat ik verwachtte.

- Niks geen bewondering.

- Niks geen complimenten.

- Niks geen respect.

Alleen verdachtmakingen.

De heer N vond het te onwaarschijnlijk dat je na een dramatische Bourges weer zo snel zo goed kan spelen.

Het woordje doping gebruikte hij net niet maar de insinuaties liegen er niet om.

Het zal toch niet zijn omdat Kris zijn toevlucht zocht tot twee dierenartsen en niet tot de dierenarts die deze site financiert?

 

RODDEL

Of wil U scoren?

Veel bladen zouden zonder hun wekelijkse portie roddel op slag failliet zijn.

Ze voorzien ons van kruidige verha­len over wat de 'elite' na kantoortijd uitvreet en als er iets met een mooie secretaresse is vallen zelfs de kantoor­uren onder de aandacht.

Een samenleving zonder een roddelpers op zoek naar drankmisbruiken, hopeloze romances en andere scheve schaatsen waarop ook de elite soms rijdt is ondenkbaar geworden.

Als gewone mensen als ik betrapt worden op te hard rijden kraait er geen haan naar. Dat wordt evenwel anders als je Kluivert of Boonen heet.

Dan (en wie rijdt nooit te hard?) haal je de voorpagina's van de meest respectabele bla­den.

Zo is het Engels koningshuis voor de roddelbladen een onuitputtelijke bron van geruch­ten, soms ook feiten over bekoelde huwelijken, roman­ces en uitspattingen.

Altijd is er wel wat.

Als miljoe­nen genieten van roddel kun je van de duiven­liefhebber amper anders verwachten en N weet dat kennelijk.

Roddel is voor sommigen het zout in de soep en zonder zou hun leven een stuk kleurlozer worden.

 

ADVIES

Ik hoop dat Cleirbauts boven die verdachtmakingen staat.

Als men je in duivensport probeert af te maken ben je of een groot kampioen, een verkoopleider, een dierenarts die presteert, in ieder geval iemand die iets betekent.

Helaas is de macht van de roddel dat die het slachtof­fer machteloos maakt

Die kan zich niet verweren en dat zou ook geen zin hebben.

De kampioen die ontkent dat hij zijn duiven 'drogeert' maakt zich alleen al door die ontkenning ongeloofwaardig.

Dat is zo vanzelfsprekend dat een ont­ken­ning op een bevestiging gaat lijken.

Als je rondbazuint dat je geen dief bent breng je mensen ook aan het twijfelen.

Verheugend is wel dat velen niet echt goed roddelen.

Ze rommelen maar wat aan terwijl effectief rodde­len een ver­fijnde kunst is die weinigen beheer­sen.

 

NIVELLEREN

Men roddelt om te ontluisteren en de kampioen aan het wankelen te bren­gen.

De waarheid is van geen belang. Wie de waarheid zegt is ook geen roddelaar maar geschiedschrijver.

Roddelen is ook geen boosaardige zucht naar kwaadsprekerij al menen velen dat.

De roddelaar roddelt uit zelfbehoud en wil nivelleren om zijn minderwaardig­heidsge­voelens te camoufleren..

Het moet hem uit de put van machteloos­heid tillen waarin hij verkeert.

Daarom viseert hij nooit de mindere!

- Men roddelt niet over de liefhebber die elke week trouw duiven inmandt en amper prijs wint, wel over de kampi­oen.

- Men roddelt niet over de dakloze, wel over de kas­teelheer.

- Men roddelt niet over de invalide. Wel over de stervoet­baller!

- Niet over de eenvoudige boerenzoon die gaat scheiden, wel over de popster als die hetzelfde doet.

Roddel is een vorm van verweer dat heilzaam werkt op de minderwaardigheidsgevoe­lens van de roddelaar.

Als iemand niets betekent is er ook geen behoefte de poten onder diens stoel uit te zagen.

 

'MAAR'

Toegegeven, sommigen laten zich wel eens lovend uit over de duivenkampioen.

Maar heel vaak volgt een maar.

'Maar' hij had er veel mee, 'maar' hij lag goed, 'maar' zijn eerstgetekende miste en nog zo veel andere 'mar­en'.

Met die toegevingen wil men de kampioen in de greep hou­den want die wordt vaak beschouwd als een brandkast vol geheimen. Roddel moet het breekijzer ­zijn om de brandkast te openen.

Aan allen die beroddeld worden een goede raad:

Volg NOOIT de logica want die is dat je reageert.

Het spreek­woord zegt immers 'wie kaatst kan de bal verwach­ten'.

De roddelaar gaat uit van die logica maar volg die niet.

Als hij kaatst vang de bal op, leg die rustig naast je neer en kaats niet terug.

Dat heeft een onthutsend effect. Zoiets ver­wacht de roddelaar niet en het is goed mogelijk dat een soort radeloosheid zich van hem meester maakt.

Wil je wel reageren?

Doe het dan goed! Want roddel is als een insect dat je lastig valt telkens als je je beweegt.

Als je reageert moet dat gebeuren met de zekerheid dat insect te elimineren.

Want als je faalt zal het insect dat roddelaar heet de vol­gende aanval met nog grotere woede en kracht herhalen.

 

ZODUS

Daarom Kris en lotgenoten kop op!

Want weet je wat echt vervelend is?

Als men NIET over je praat!

Dan beteken je niets en presteer je niets.

N moet weten hoe weinig respect duivensporters hebben voor presterende collegae.

Omdat U, meneer N van zich laat horen via de media, zij het internet dat weinigen lezen hebt U een voorbeeldfunctie.

Maar u lijkt een verliezer die andere verliezers wil voeren door de vedette neer te sabelen.

Alleen winnaars spelen het klaar na een slechte vlucht weer zo snel terug te slaan.

Ik wens U alle goeds maar heb wel een beetje medelijden.

Over PiPa wordt ook geroddeld.

Dat is een bewijs dat ze iets bereikt hebben.

Vrees dat dat voor U niet is weggelegd zolang U tracht te scoren over de rug van supermannen als Cleirbauts.

Wie zijn de volgende?

Geerinckx, Limbourg, Thone, Verkerk?

Waarschijnlijk ik.

Het zou U gesierd hebben als U Cleirbauts bloemen gestuurd had in plaats van drek.