Ga direct naar de inhoud.

Licht en donker (31-12-2019)

Het was begin 90-er jaren dat duivensport een nieuwe dimensie kreeg. Men kreeg te maken met een nieuw soort liefhebbers, de zogenaamde jonge duivenspecialisten. Sommigen waren met jongen zo oppermachtig en sloegen zo’n kloof dat men er moedeloos van werd. Die konden toch geen ‘kot’ vol goede hebben? Of was er iets, waren ze een soort vijfde kolonne, hadden ze een gezamenlijk geheim?

 GEHEIM

Inderdaad was er wel iets, maar niet een of ander antibioticum zoals werd vermoed. Die overrompelaars hadden ontdekt hoe de rui onder controle te houden. Ze speelden met rui geremde duiven en dat was zeker in augustus en later een ongelijke strijd. Hoe men dat deed? In België werd massaal gedruppeld, tegelijkertijd kwam in Nederland het verduisteren in zwang.

Vooral in Limburg, Antwerpen en Zuid Nederland maakten de ‘Peters druppels’ opgang, in Vlaanderen het verwoestende Ledercort. En er werd gepraat, veel gepraat.

Korte tijd later verscheen in Duifke Lacht, toch een serieus medium, een artikel dat opnieuw opzien baarde. Het was hoopvol voor de duivensport, zo leek het. Verduisteren was niet meer nodig, druppelen evenmin, een druppel decadron in de drinkbak volstond om de rui te remmen. ‘En zo had iedereen weer gelijke kansen.’ Of was dat wishful thinking?

 GESTOPT

Maar het was nog niet einde verhaal, integendeel. Achter de handpalm werd gefluisterd over jonge duiven die wel heel merkwaardig ruiden en er kwamen verontrustende berichten uit vooral Taiwan over gekochte duiven die als jaarling al onvruchtbaar waren. Tijd voor de KBDB om in te grijpen, zo kon het echt niet langer.

Middels een ‘doping reglement’ kwam er een algemeen verbod op het gebruik van die cortisone houdende druppels en zalven. Ook de ‘Peters druppels’ (veel onschuldiger dan Ledercort) en het alom gebruikte Neo Corteff werden in de ban gedaan. Sommige dierenartsen pleitten er voor die (hydro-cortisonen) toe te laten maar cortisonen zijn cortisonen, zo werd gesteld, en die horen in duivensport niet thuis. En dat maakte alles inderdaad heel wat makkelijker.

 OPGELUCHT

De Belgen restte niet anders dan de Nederlanders, om wie door sommigen aanvankelijk gelachen werd, na te volgen. Dus ook te verduisteren. En nu algemeen bekend raakte wat ‘het geheim van de specialisten’ was haalden velen opgelucht adem.

‘Het tijdperk van de jonge duiven specialisten was ten einde. Nu iedereen ging verduisteren zou men weer met gelijke wapens strijden. DACHT MEN.

Maar een ding werd over het hoofd gezien. Er was ook nog zo iets als kwaliteit! Zelf hoorde ik tot de verduisteraars van het eerste uur. En nu het algemeen bekend werd dacht ook ik dat het met ons overwicht op de jonge duivenvluchten gedaan zou zijn. Maar dat was opnieuw verkeerd gedacht. Ik hoor Bosua nog zeggen: ‘Geen schrik hebben, ze moeten ook de duiven hebben.’ Het bleken profetische woorden.  

 2019

Werd er in reportages begin deze eeuw melding van gemaakt als iemand verduisterde, nu wordt vermeld als iemand dat niet doet. Het is gemeengoed geworden. Beginners, dat zijn er helaas niet te veel, gaan ook meteen verduisteren terwijl de zin er van velen ontgaat. Ze verduisteren maar weten niet waarom. Gewoon omdat iedereen dat doet.

 WINTERJONGEN

Om de betekenis en de zin van het verduisteren te begrijpen moeten we terug naar het gedrag van winterjongen. Duiven dus rond de jaarwisseling uit het ei kruipen. Die beginnen bijna meteen te ruien en daar hebben ze enorm voordeel van op het hoogtepunt van het seizoen. Dan immers zullen die, in tegenstelling tot andere jongen niet meer ruien en men weet het, duiven die ruien winnen geen prijs. Hun soortelijk gewicht is te zwaar (let maar eens op hoe ze uit een bad komen) en de rui hormonen steken te zeer op om in vorm te komen.

Het zijn de korte dagen, hartje winter, die verantwoordelijk zijn voor de rui, dus wat met de later gekweekte duiven gedaan wordt is eigenlijk de eenvoud zelve. De winter (die kortere dagen) als het ware verleggen zodat ook die jongen het ruigedrag gaan vertonen van winterjongen. Dienaangaande enkele bemerkingen.

 HOEFT NIET  

Wat velen doen, ik in vroeger jaren ook, is winterjongen kort na het spenen verduisteren. Nergens voor nodig. Daar mag je in maart, zelfs eind maart, mee beginnen en een week of zes volstaat. Rik Hermans, die toch mikt op de nationals in de nazomer, doet niet anders. Speel je winterjongen hooguit tot half augustus op nest dan hoef je die zelfs helemaal niet te verduisteren.

 KAN OOK

De meeste verduisteren van 18.00 u tot 9.00 u de volgende dag. Of daaromtrent. Als dit niet goed past, in verband met werk of zo, kan je ook anders te werk gaan. Rond 16.00 u de verduistering in laten gaan en die ’s avonds laat, als het donker is, opheffen. Aldus zitten de jongen bij zonsopkomst in het licht. Dit wordt door meerdere zeer succesvolle spelers gedaan, met name Eyerkamp. Wat telt is dat er niet langer dan 10 uur daglicht is. Wanneer die tien uur ‘vallen’ is van minder belang. Met jongen die in maart geboren worden en niet verduisterd worden ben je in volle seizoen zo goed als kansloos.

En de verduistering opheffen, moet dat niet geleidelijk gebeuren? Ik heb die altijd bruut gestopt, van de ene dag op de andere. Het heeft niets te betekenen. Het verzetten van de klok evenmin.

 LICHTEN

Duiven bijlichten voor het koppelen is nog zo iets. Het is een ‘must’ voor een vlotte kweek. Ooit zette ik de winterkwekers bij elkaar zonder voor te lichten. Hoewel er iets later eieren kwamen verliep dat probleemloos. Toen ik dat het jaar nadien weer probeerde, was het een fiasco. Ik ben sindsdien niet meer eigenwijs geweest en doe zoals het hoort, de kwekers voor lichten dus, wel met dien verstande dat ik dat alleen maar bij de doffers doe. Duivinnen is niet nodig, zo ondervond ik.

 OOK HIER    

Sommigen zijn niet gerust van het ineens uitspringen van de lampen ’s avonds laat. Ze zijn bang dat duiven nadien in de verkeerde bak vliegen met gebroken eieren als resultaat. Hier is eenvoudig iets aan te doen. Begin, uiteraard met een tijdklok, rond 3 uur ’s nachts te lichten en blijf lichten tot rond 16.00 uur. Als dan de lampen ineens uitgaan heb je dat probleem niet en wordt het op het hok op natuurlijke wijze geleidelijk donker. Waarom ook overdag lichten? Omdat het winter is met soms erg donkere dagen, niet bevorderlijk voor de paarlust.

Tot slot nog dit:

Onze (vlieg)duivinnen deden het ook dit jaar weer meer dan voortreffelijk. Vier oude duivinnen klasseerden zich in ZAV bij de eerste 10 Asduiven en ook vier jaarling duivinnen. Omdat met niet meer dan twaalf werd gespeeld is dat (8 Asduiven van de 12) een mooie score. Temeer daar een er van ook 3e Nationale Asduif KBDB werd. Dat was niet eens de beste maar dat heeft te maken met puntentelling. Wel, die duivinnen werden verduisterd! Waarom dat met doffers niet werkt, ook bij anderen niet, is voor iedereen een raadsel. .