Ga direct naar de inhoud.

Ook de beste? (22-11-19)

Onze 18-732 werd 3e Nationale Asduif HaFo jrl van de KBDB. Was die daarmee inderdaad ook de 3e beste jrl. op de HaFo van gans België? Dat is nog maar de vraag. In een ander samenspel was de duif mogelijk 1e geworden. Of, dat had ook gekund, had die niet eens bij de eerste 10 gestaan.

Want, echt waar, een 1e Nationale Asduif KBDB, met alle respect voor de titularissen, hoeft daarom niet de beste van het land te zijn.

De kracht van de concurrentie is immers mede bepalend voor het presteren en dus de coëfficiënten. En de concurrentie kan verschillen van streek tot streek. Soms heel veel zelfs. Neem met name een ‘vitesse man’ die speelt tegen liefhebbers die zich toeleggen op de grote fond. Of omgekeerd natuurlijk.

De 18-732 werd 3e NATIONALE Asduif KBDB HaFo jrl. Dus de 3e beste van heel Belgie??? Hmm!!!

 LIGGING

Waar je woont bepaalt in duivensport tegen wie je speelt en hoe sterk of zwak je tegenstrevers zijn. Tenminste op vitesse en HaFo. De locatie is nog om een andere reden belangrijk; het weer op de thuisreis. Vlaanderen domineert in de Nationale Kampioenschappen grote fond in 2019. Natuurlijk hebben die mannen goede, maar het wordt aan de westkant wel een stuk makkelijker in een jaar met veel oostenwind.

 NEDERLAND

Duivensport in België en Nederland is erg verschillend. In Nederland hebben de liefhebbers eerst regionaal (club)spel en vervolgens staan de duiven gedubbeld in de kring, CC, Rayon of hoe men het noemen wil. De uitslagen van clubspel vergelijken met die van in groter verband kan erg leerzaam zijn omdat het veel zegt over de krachtsverhoudingen.

In mijn woonplaats B N heb je ook eerst regionaal spel en vervolgens staan ze ook gedubbeld. De meeste in ‘Hart van Brabant’ (HvBr). ‘De meeste’ dus, want er zijn er wiens duiven in een ander samenspel gedubbeld worden. Dat heet De Langstraat.

S is zo’n liefhebber uit B N wiens duiven gedubbeld staan in Hart van Brabant. Om beter te begrijpen wat ik bedoel wat uitslagen van S verleden jaar.

 BIZAR

-10 Juni Quievrain: De eerste duif van S vloog 1.187 mpm en won in Hart van Brabant de 6e prijs tegen 1.448 duiven. Had S in De Langstraat gespeeld, zoals dorpsgenoten, dan had die tegen 1.265 duiven de 1e prijs gewonnen. Daar maakte de winnaar 1.184 mpm.

-21 Juni opnieuw Quievrain. De eerste twee duiven van S maakten 1.346 en 1.345 mpm. In HvBr was dat goed voor de 22 en 24e prijs. In de Langstraat vloog de winnaar van 1.270 duiven 1.330 mpm. Daar zouden die duiven dus 1 en 2 gewonnen hebben. Heel wat anders dan 22 en 24.

-11 augustus Bierges. In HvBr begon S met de 6e prijs (3.046 duiven). In De Langstraat zou dat de 1e prijs zijn geweest tegen meer dan 3.000 duiven.    

-18 augustus Melun. S begon in HvBr met de 10e prijs tegen 1.211 duiven. In de Langstraat zou dat de 2e prijs zijn geweest.

-25 augustus. De snelste duif van S maakte van Quievrain 1.591 mpm wat in HvBr goed was voor de 6e prijs tegen 2.412 duiven. In de Langstraat zou die duif de 1e gewonnen hebben tegen 2.604 duiven.

-8 September Morlincourt. Het wordt eentonig, maar hetzelfde verhaal.

 

COMMERCIEEL

Zo kan het dus gebeuren dat een dorpsgenoot die na S klokt de 1e prijs wint, terwijl de duif van S, vroeger geklokt dus, niet bij de eerste 10 wint in zijn samenspel. Zulke toestanden, en die komen elders natuurlijk ook voor, kunnen enorme consequenties hebben voor wat betreft coëfficiënten voor Nationale Asduiven, om over het commerciële aspect maar te zwijgen.

Winnaars hebben immers een (veel) grotere waarde dan niet winnaars. De snelheid van een 1e prijswinnaar in een aangrenzend samenspel is vaak niet goed genoeg voor een ‘kopduif’ in pakweg het Diamantverbond of in Gouda.

Heel vroeger waren er in Tilburg een vijftiental clubs (nu nog een?). Een van die 15 clubs sprong er uit, was veel sterker dan de rest. In die andere clubs had je soms winnaars die in die sterke club niet bij de eerste 20 gezeten zouden hebben.

 TOM IWENS

We noemden het Diamantverbond. Of in die regio ook de betere duiven zitten? Hmm. Weet niet. Je kan wel stellen dat daar vaak het best gespeeld wordt. Door de ligging, zoals sommigen beweren? Ik sluit niet uit dat dat een factor van betekenis is.

Op een boogscheut van Berlaar is het gekende inkorfcentrum Bevel. Bizar soms hoe groot de verschillen zijn tussen ‘Bevel’ en de rest van de natie. Tom Iwens, met vader verdienstelijk op de fond, heeft in 2018 de Nationals jonge duiven eens ontleed: Bevel tegen de rest van de natie. De uitkomst was onthutsend!    

 ONTHUTSEND

De eerste National betrof Bourges. Die vlucht kent vaak een vreemd verloop en zo ook verleden jaar. Bevel presteerde matig. Omdat het een vreemde vlucht was? Ja, zeiden ze daar in de streek.

- Twee weken later Chateauroux. In Bevel werden 772 jongen ingemand. 10 Ervan wonnen bij de eerste 15 nationaal (17.281 duiven). De 135e prijs in Bevel won nationaal de 456e prijs. (Nog 1 op 40 !). En dat machtsvertoon zou blijven duren.

- Weer twee weken later Nationaal Argenton. In Bevel vlogen 766 jongen. De 10e prijswinnaar daar won Nationaal de 20e tegen 16.496 duiven! Met ‘duivenweer’.

- De volgende National (half september) was uit Chateauroux. Nu vlogen in Bevel 703 duiven. Bij de eerste 7 prijswinnaars Nationaal (12.855 jongen) stonden vijf verschillende liefhebbers van Fondclub Bevel. De 40e prijs daar betekende Nationaal de 84e prijs. Twee van de vier nationals werden gewonnen door liefhebbers van Fondclub Bevel.    

 BETEKENIS

Nu begrijpt men waarom een goede uitslag of een 1e prijs me niet alles zegt. Ik wil weten waar en tegen wie die gewonnen is. Zo zijn de verschillen tussen Nederland en België op grote fondvluchten als Barcelona gewoon gênant, bijna elk jaar weer opnieuw en steeds weer in het voordeel van de Nederlanders. En ik denk dat hier, op de grote fond dus, kwaliteit meer doorslaggevend is dan de ligging. Of je moet die Antwerpenaar geloven die na de zoveelste overrompeling van de Nederlanders op Barcelona zei dat de duiven over Duitsland getrokken waren.  

 VERCAMMEN

Het doet denken aan wat Jos Vercammen ooit zei. ‘Als je kleine fond speelt voldoende lang doorklokken hoor, duiven die in Sint Job geen prijs winnen doen dat nationaal meestal nog wel.’ Klopte inderdaad. En Fondclub Bevel lijkt dus nog een stuk sterker. ‘Lijkt’ dus. Want betere ligging, betere duiven of betere melkers? Wie zal het zeggen.

 EN NOG DIT

Bij de Nationale kampioenschappen kleine HaFo dit jaar bezetten de Walen de 7 eerste plaatsen. Zouden ze dat ook geflikt hebben als die duiven op hokken in bijvoorbeeld Bevel gezeten hadden? Als je ziet waar sommigen van die Walen hun betere duiven haalden lijkt dat niet waarschijnlijk.