Ga direct naar de inhoud.

Eieren en jongen

Zonder ei geen jonge duif en zonder jonge duif geen toekomstige kampioen.
Hoe meer jongen je hebt uit je beste duiven hoe meer kans je hebt op goede.
Daarom dat nogal wat liefhebbers aan 'stierenkweek' doen.
Hun beste doffers krijgen meerdere duivinnen, op korte tijd komen er veel eieren en dat betekent verleggen.
Eieren verleggen gebeurt ook omdat men die heeft gekregen of gekocht of omdat men die van de kwekers onder de vliegers legt of gewoon omdat men van een doffer vroege jongen wil met verschillende duivinnen.

SCRIJVERSPROBLEEM
Dat dit onderwerp voor velen oude koek is is het probleem van elk stukjesschrijver.
Zo zei me iemand tijdens een forum dat mensen die in kranten schrijven meer rekening moeten houden met beginners.
Hij had over trichomoniase gelezen maar wist niet wat hij er mee moest omdat hij er geen benul van had wat dat was.
De man had gelijk.
Wat voor de een oude koek is is voor de ander een openbaring.
Kampioenen die 'het' allemaal al weten moeten 'oude koek' maar voor lief nemen.
Zij zijn mede kampioen geworden door al die liefhebbers die... zo weinig weten en dus geholpen moeten worden.

TIJDSVERSCHIL
Als je eieren wil verleggen is het uiteraard het best als beide paren tegelijkertijd met eieren kwamen.
Een dag verschil ik geen probleem, twee dagen voor sommige sportgenoten ook niet maar ik durf dat niet goed aan.
Komen jongen twee dagen te vroeg uit dan zullen de ouders die wel aannemen en zelfs trachten te voeren maar de kropmelk is niet voldoende ontwikkeld en de kwaliteit van het voedsel is bij mens en dier vooral in de eerste levensdagen belangrijk.
Komen jongen twee dagen te laat uit dan hangt van de ouderduiven af of je die redt.
Die hebben nog wel kropmelk maar de ene duif is de andere niet en er zijn er die geen twee dagen over blijven broeden.
Overigens zijn dat niet mijn favoriete duiven. Ik prefereer er die zo bakvast zijn dat ze dagen over broeden of alleen op het nest blijven als ze het om wat voor reden ook zonder partner moeten stellen.

BELANGRIJK
Als je eieren wil verleggen en er is een verschil van twee tot zeven dagen dan kan dat nog probleemloos maar dan is wel belangrijk welk koppel eerst legde. Is dat het voedsterpaar, die duiven waaronder je andere eieren wil leggen dan kun je geen kanten uit.
Komt het voedsterpaar waar onder de eieren moeten die jij hen wil laten grootbrengen later met eieren dan is er geen enkel probleem.
De eieren wegnemen, koel bewaren en onder het voedsterpaar leggen als dat met eieren komt. Ik heb ondervonden dat je eieren probleemloos een week 'goed' kunt houden.
Het eerste ei wegnemen direct nadat het gelegd is zoals sommigen doen hoeft niet. Je kunt wachten tot direct nadat het tweede ei gelegd werd.
Eieren bewaren lukt alleen als die niet bebroed zijn maar heel weinig duiven gaan op het eerste ei broeden.
Ik heb het nog nooit meegemaakt.
In ieder geval moet je doen wat je kan dat eieren na 17 of 18 dagen broeden uitkomen.
'Duivenpap' bevat veel vet, proteïne en ander hoogwaardig voedsel. Na 17 dagen broeden is die pap 'gereed'.
Komen jongen te vroeg uit dan is dat niet zoals we al vermeldden maar over broeden moet ook vermijden. Niet alleen omdat duiven van het nest kunnen lopen, jongen krijgen misschien maar een dag of vier pap en daarmee doe je ze te kort.

BEWAREN
Over het bewaren van eieren bestaan twee theorieën.
Sommigen beweren dat je ze best koud bewaart, anderen menen dat bewaren op kamertemperatuur beter is.
Best neem je een tussenweg, een garage of zo waar het nooit echt warm of koud is. Als het kan ook een ruimte die tamelijk vochtig is.
Je moet ze eieren 'plat' leggen zoals ze in het nest liggen. Dus niet op hun kop in de bekende kartonnen 'kippeneierendoosjes'.
Verder moet je ze regelmatig keren. Wordt dat verzuimd dan zal de kiem zich vastzetten. Twee keer per dag zou volstaan maar ik doe het vaker.
Vooral bij warm en vochtig weer oppassen. Ik heb al meegemaakt dat eieren die meerdere dagen in de vuilnisbak lagen nog uitkwamen.

KUNSTEIEREN
Voor eieren die als vervanging dienen kan je best echte eieren gebruiken.
Voor het onderschuiven liefst wat vochtig maken met halfwarm water. Plastic kunsteitjes zijn niet goed.
Zeker niet om er bijvoorbeeld duiven mee op nest te krijgen. Ze zijn te licht en worden minder gemakkelijk aangenomen.
Kunsteitjes uit twee delen zijn beter. Die kun je opvullen met bijvoorbeeld zand, dan worden die zwaarder en lijken echter.

'MERKEN'
Als je eieren verlegt en die wilt merken gebruik je best geen ballpoint. Daarmee moet je drukken met vaak een gaatje in het ei als gevolg. Bovendien houdt de inkt niet.
Een potlood is al even ongeschikt. Hoewel het ene potlood het andere niet is zijn de meeste onbruikbaar, ‘het’ houdt niet en ze schrijven moeilijk.
Het beste is een watervaste stift die dun schrijft en meteen droogt, zodra een eitje gemerkt is droogt de inkt.
Als op zo'n stift staat 'Permanent on most surfaces' (blijvend op de meeste oppervlakten) en of 'quick drying' (snel drogend) heb je de goede.
Ze zijn niet bestemd om mee te schrijven en de dop dient na gebruik stevig aangedrukt of je hebt er maar even plezier van.
Dezelfde 'permanent markers' zijn ook bruikbaar om papjongen te 'merken'. Ze blijven herkenbaar tot de pluimen zijn ingegroeid.
Dus geen geklungel met een dun touwtje om een pootje of zo.
Die dikschrijvende stinkende stiften zijn niet goed. Laat je de punt even te lang op het ei rusten dan kan de inkt door de eischaal dringen en het jong als het ware vergiftigen.

GEBROKEN EIEREN
Eieren met beschadigde schaal zijn soms nog te redden.
Hoe groot de kans is hangt af van de ernst van de beschadiging.
Voor zover mij bekend is de beste oplossing het beschadigde deel van het ei afdekken met een ander stukje schaal.
Zo klein mogelijk want een ei moet poreus blijven en twee schalen over elkaar vermindert de poreusheid.
Eens, voordat ik die watervaste 'marker' kende, prikte ik met een pen dwars door een langer bebroed ei, zodanig dat het bloed er uitsijpelde.
Met een klein schaaldeeltje om het beschadigde eideel en kon ik tot mijn eigen verbazing het jong redden!
Overigens kun je een butsje met nagellak ook redelijk afdekken.

'SCHOUWEN'
Of een ei bevrucht is zie je al na vier dagen door het tegen het licht of een sterke lamp te houden. Soms lees je dat je van een ei af moet blijven, dat niet mag bewegen. Dit lijkt ver overdreven.
Natuurlijk moet je er niet mee schudden maar je kunt ze zonder bezwaar beetnemen en tegen het licht houden.
Duiven zelf draaien de eieren ook regelmatig om met hun pootjes, eieren kunnen best wat hebben als je maar rustig aan doen.

JONGEN
Probeer bij het 'verleggen' van jongen ook weer zo veel mogelijk dezelfde leeftijd aan te houden.
Bij papjongen verkies ik jongen die wat groter zijn dan die van het voedsterpaar. Zodat ze langer pap krijgen.
Probleem is wel dat die moeilijker worden aangenomen vooral als de piepers zo oud zijn dat de veertjes al aan het ingroeien zijn.
Hoewel het ook hier merkwaardig is hoe verschillend voedsterduiven reageren.
Er zijn er die zowat alles aannemen. Een enkeling krijg je zelfs niet gefopt met een ander jong van dezelfde grootte.
Kun je duiven drie jongen groot laten brengen?
Papjongen kunnen een tweetal dagen met drie in een nest liggen. Langer raad ik af.
Duiven maken niet genoeg pap om drie jongen gedurende een week volledig te voeden. Als ze het 'papstadium' door zijn kunnen (gezonde, vitale en niet te oude) duiven wel probleemloos drie jongen grootbrengen hoewel je daar natuurlijk best geen regel van maakt.