Ga direct naar de inhoud.

Winterkweek

Dat je goed spelen met jongen wel kunt vergeten zonder aan winterkweek te doen is een wijdverbreid misverstand.
Mogelijk ben je voor de halve fondvluchten in augustus zelfs beter af met jongen die in februari zijn gekweekt.
Van hartje winter gefokte jongen heb je vooral de eerste vluchten voordeel. Omdat ze ouder zijn kun je ze vroeger opleren en ze zijn ook eerder 'paarrijp'.

ANDERE REDENEN
In Nederland begint het jonge duivenspel later dan in Belgie.
Waarom velen ook daar winterkweek prefereren?
- Het is een prima voorbereiding voor de weduwnaars. Ik heb weduwschap al op allerlei mogelijke wijzen opgestart maar de resultaten waren het best met duiven die aan winterkweek deden en nadien een tijdje gescheiden waren.
- Voor liefhebbers die tot augustus met ouden spelen heeft winterkweek als bijkomend voordeel dat duiven later ruien.

De klassieke weduwschapsmethode, begin februari koppelen, jongen grootbrengen, scheiden en dan na een week broeden weer scheiden geeft problemen als tot augustus wordt gespeeld.

In juli dreigt vaak de vijfde pen te vallen en vervolgens de dekveertjes. En dan is het over.
- Een ander voordeel van winterkweek is dat je duiven verschillende partners kunt geven en daaruit jongen fokken die nog oud genoeg zijn om mee te spelen. Koppel je later dan lukt dat niet.

TIPS
Als je al in mei met jongen wil spelen heb je geen keus en moet je wel aan winterkweek doen.
Fondspelers zijn een soort apart. Die hebben soms de duiven nog niet eens gescheiden als anderen weer gaan koppelen.
Voor de vroege starters wat tips.
Want elk jaar hoor je liefhebbers klagen en meestal omdat fouten werden gemaakt.

VORM
Het is al vaak gezegd en geschreven maar het kan niet genoeg herhaald worden dat duiven vorm moeten hebben alvorens je die aan de kweek zet.
Want men weet hoe het soms gaat. De duiven zijn wel niet 'tip-top' maar winterkweek is al zolang gepland dat men de moed niet heeft er van af te zien.
Toch is dat de enige oplossing.
Een beetje liefhebber ziet zo als duiven geen vorm hebben. En als je het niet ziet volgt de rekening als je ze bijeen zet.
Ze paren niet vlot en komen traag of helemaal niet met eieren. Uiteraard gaat het in de winter allemaal wat trager dan in de zomer maar na uiterlijk zestien dagen moeten ze broeden.
Vraag is of je iets kunt doen duiven die gezond zijn nog meer 'op punt' te brengen.

VOEREN
De samenstelling van het voer (opvoeren in de volksmond) vind ik het minst belangrijk. Sommigen hebben in de winter hun duiven, vooral vasthouders, zo moddervet dat ze beter zouden 'afvoeren' in plaats van opvoeren.

Moddervette duiven zijn nergens goed voor. Niet om mee te vliegen, die ruien niet voorspoedig en voor de kweek deugen ze evenmin.

Het gewicht van de duiven moet je vooral in de gaten houden als je onregelmatig voert, door je werk bijvoorbeeld.
Ben je niet in staat op gezette tijden de duiven te verzorgen dan zou ik nog liever volle bak geven.
Duiven die altijd voer ter beschikking hebben vetten minder gemakkelijk aan, de slechte buiten beschouwing gelaten.
Bij 'volle bak' wel de muizen en mussen van het hok houden.
In ophitsende zaden die de duiven feller zouden maken geloof ik evenmin als in 'gerst dat kalm houdt'.
Ik heb duivinnen gezien die legden als hennen ondanks dat ze alleen gerst kregen.
Ook geloof ik niet dat gerst duiven op gewicht houdt.
Ik heb moddervette duiven gezien die enkel gerst kregen.
Het lengen van de dagen heeft meer invloed op de paarlust dan het toedienen van zogenaamde 'ophitsende' zaden.
Dat merk je ook in het voorjaar bij al wat leeft.
De dagen beginnen te lengen en de natuur ontwaakt.

LICHTEN

Als langer wordende dagen een gunstige invloed hebben op de paringsdrift dan heb je natuurlijk een probleem als je eind november wil koppelen.
Want dan zijn de dagen korter aan het worden.
Een oplossing is de dagen kunstmatig verlengen. Bijna alle winterkwekers doen dat.
Een dag of tien voor de koppeling beginnen, 's morgens minstens een uur voor het licht wordt de lampen aan en die 's avonds nog een drietal uren laten branden nadat de duisternis is ingevallen.
Je kunt een en ander regelen met een tijdklok en ook zijn er van die lampen die langzaam uitgaan.
De laatste zijn handig maar duur en je kunt zonder.
Ik verkies zelf de lampen uit te doen. Dan heb je overzicht en kun je eventueel duiven opsluiten.
Overigens past bij lichten een waarschuwing.

Te langdurig lichten kan het ruiproces zodanig ontregelen dat je er het vliegseizoen mee in gevaar brengt.

Overigens is ‘voorlichten’ het zoveelste dogma waar ik van ben afgestapt. Ooit dacht ik dat het moest maar dat was een misvatting. Je duiven zullen alleen enkele dagen later op eieren komen maar wat dan nog. Verder sluit ik pasgepaarde duiven veel op. Daarom dat bij mij zelden sprake is van kapot gevochten eieren.

'VOORPAREN'
Het is altijd tof als je duiven zoveel mogelijk tegelijk op nest komen. Dat is gemakkelijk als je eieren over wilt leggen en fijn omdat je jongen van dezelfde leeftijd kunt spenen.
Je kunt dat beïnvloeden door de duiven vòòr te paren.
Ze leren elkaar en de woonbak kennen en worden feller.

ONGESCHIKT

Moeten duiven perfect in orde zijn voor je ze koppelt, ook met oudere duiven moet je omzichtig te werk gaan, vooral duivinnen.
In het voorjaar zul je van zulke meer rendement hebben en op eitjes van goede duiven, en dat zijn die oudjes veelal, moet je even zuinig zijn als op de duiven zelf.
Ook duiven waarmee nog laat is gekweekt moet je niet in november koppelen. Dat je van je beste duiven meerdere jongen wil is normaal maar als je ze ‘uitperst’ moet daar een prijs voor betaald worden.
Dat geldt ook voor jongen waarmee nog laat is gespeeld.

VRIJHEID
Verder is de kans op een geslaagde winterkweek groter als je de duiven los kunt laten.
Kleine hokjes zonder buitenren lenen zich niet goed tot winterkweek. De duiven zitten er niet rustig, vechten en geven elkaar amper kans tot paren.
Om een of andere duistere reden kunnen duiven dat slecht van elkaar hebben.
Als ze een ander koppel 'de liefde zien bedrijven' vliegen ze daar op af als de apostel Paulus op de Korinthiers.
Onbevruchte eieren is vaak het resultaat.

WAARSCHUWING
Als je met je vliegduiven aan winterkweek doet zorg er vooral voor tijdig de duivinnen met de jongen weg te halen of laat de doffers alleen de jongen op brengen maar laat ze in geen geval opnieuw met eieren komen.

Gezonde duiven die nadat ze jongen hebben grootgebracht weer met eieren komen gaan pennen stoten en dat levert weer problemen op als je daar tot augustus mee wil spelen.

HENGSTENKWEEK

En hengstenkweek? Een goede doffer tegelijkertijd aan meerdere duivinnen koppelen om er op korte tijd veel jongen van te hebben?
Van die mannen die hoog opgeven over hengstenkweek merk ik weinig in de prestaties.
Ze hebben een goede kweker en door daarmee aan hengstenkweek te doen hopen ze op korte tijd een hok vol goede te krijgen.
Maar was dat ook zo? Nee dus.
Ik deed ooit aan hengstenkweek maar nooit meer. Ik kreeg op korte tijd van dezelfde doffer wel meer jongen maar niet meer goede. En daarvoor deed ik toch al die moeite.