Ga direct naar de inhoud.

De wraak van de forumleider

Mijn 'maat' Sjef is al wat ouder, weinig ontwikkeld, een simpele ziel zelfs, maar als duivenliefhebber een topper.
Al vanouds wandelt hij van het ene succes naar het andere en de concurrentie of wat meent daar voor door te gaan kan daar maar geen antwoord op vinden.
En bij hem lijkt het allemaal zo simpel.
Hij 'doet' het zonder dierenarts met rasloze duiven van naamloze liefhebbers op simpele hokken. Schoonmaken?
Hij heeft er een hekel aan, vindt dat het tot niets dient, gewoon werk zoeken. Maar enige frustraties zijn hem niet vreemd.
Men moet weten dat de brave borst, in een tijd dat sport en commercie elkaar gevonden hebben, ook graag een duifje zou willen verkopen.

MISKEND
Maar terwijl massa’s mensen van overal met veel marken, yens of dollars maar een te kort aan gezond verstand argeloos zijn huis voorbijrijden waarachter die duiven huizen waartegen amper te vliegen is laten ze hun centen wel bij de buurman.
Iemand met rasduiven, dat wel, maar die worden dus week na week zoek gevlogen door die van Sjef.
Daarom dat hij 'ja' gezegd had toen hem gevraagd werd deel te nemen aan een forum.
Eigenlijk wist hij niet eens wat een forum was maar men had hem verzekerd dat zoiets goed was voor zijn naam. En aan die naam moest duidelijk gewerkt worden. Een beetje schrik had hij wel.
Want praten gaat hem slecht af en in forums is vlot van tong zijn erg belangrijk.

DE FORUMLEIDER
Die schrik werd er niet beter op toen hij oog in oog stond met de forumleider. Een man in een blitzpak met knallende stropdas.
Wat een heer en wat kon die mooi praten.
Het verbaasde hem wel dat hij die heer niet kende.
Die wist kennelijk alles over duiven maar bleek in hetzelfde samenspel te spelen als hij! Sjef keek naar de mensen in de zaal en de mensen in de zaal keken naar hem. Ze gniffelden. Vernederd als ze 's zomers werden scheen nu het uur der wrake nabij. Hoe lang zou het duren voor de forumleider zou toeslaan?
Want ook hij, die welbespraakte man in zijn mooi pak die alles van ziektes kende, die alles over duiven las en er een enkele keer zelfs artikeltjes schreef was tijdens het seizoen ook al vele zondagen vroeg in bed gekropen nadat bij hem de uitslag in de bus gevallen was.
Maar veel mensen die rad van tong zijn hebben eenzelfde probleem.
Die hebben doorgaans het meeste belangstelling voor zichzelf.
Ze scheppen zich een eigen wereld en achten zich daarmee een serieuze concurrent van Onze Lieve Heer in het opeisen van bewondering.
Want naast de zelfgekozen eenzaamheid achter de microfoon (of tekstverwerker) en naast de overigens niet laakbare geldingsdrang de rest van de wereld iets te leren hebben sommigen een ontembare behoefte het eigen ik uit te zingen.
De forumleider was zo schaamteloos onbescheiden dat het iets aantrekkelijks had.

VALSE START
Het forum begon.
Sjef had het zweet in de handen. De forumleider schraapte welgemoed de keel.
'Vertel me eens Sjef, hoe anticipeer jij op de relatie tussen trichomonen en resistentie?'
'Wat zegt U?'
'Ach laat maar, andere vraag':
'Hebben steroïden volgens jou invloed op het metabolisme van de duif?'
'Ik begrijp niet waar U het over hebt meneer.'
'Dat was ook een moeilijke vraag maar op de volgende heb je beslist een antwoord: De kruising Janssen maal Meulemans, kun je die adviseren om een kampioenenhok op te bouwen?'
'Ik ken die namen maar als ik ga kweken zet ik altijd de beste tegen de beste. Ik speel de jongen en zie wel wat ik overhoud.'
'Natuurlijk, misschien wel niet de meest logische weg, dus zo kan het ook heren. Sjef bewijst het. We lassen een pauze in en dan vervolgen we ons forum.'

Grijnzend wenkte hij de ober om wat fris.
'Ik kom er aan' riep die terwijl hij de andere kant uitliep.

DE GROND IN
'Hier zijn we dan weer beste mensen. Sjef. Zit! Nee, niks op de stoel. Op de grond. Ja, hij is braaf.'
De zaal gniffelt.
'Jij wou duiven verkopen he?'
'Als dat zou kunnen meneer.'
'En nu wil je dat de mensen in de zaal bij jou gaan kopen? Ha, ha! Hoe spreekt ie dan?'
'Woef!'
'Goed zo. En denk je dat de mensen jouw duiven eigenlijk wel willen?'
'Ik hoop het meneer.'
'Beste liefhebbers', wendde de forumleider zich tot de zaal:
'Dit is een man die al jaren gehakt van ons maakt, maar... hij doet dat met duiven gekweekt uit opvangers en van Lier markt.
Wilt U van zo'n man duiven kopen?'
'Boehhhh.'
'Je hoort het Sjef. Dat klinkt weinig hoopgevend.
Je scoort hier geen punten. Hier heb ik een hoepel. Spring daar eens door.'
Sjef neemt met zijn 70 jaar een aanloop en.. springt er grandioos naast.
'Zelfs dat kun je niet?'
'Ik heb thuis een poedeltje Sjef. Amper 2 maanden oud maar die springt wel moeiteloos 10 keer per minuut door dezelfde hoepel. Wat doe je hier toch? Weet je hoe een mannetjesduif heet?'
De zaal ligt in een deuk.
Sjef kermt, 'een doffer meneer'.
'Goed jongen, heel goed. Dat vind ik wel een applausje waard.' Ineengekrompen neemt Sjef het hatelijke applaus in ontvangst.
'Van zulke vragen lust je er nog wel een paar he?'
'Tot hoeveel generaties gaan jouw pedigrees terug?'
'Generaties? Pedigrees?'
'Wàààt? Jij weet niet wat een generatie is? Of een pedigree? Sjef, ik zou graag iets voor je doen maar dit heeft geen enkele zin. Jij mag dan wel goed spelen, maar dat telt niet. Je begint me trouwens te vervelen. We draaien een stukje muziek en jij mag ondertussen de tribunes af om de mensen te vragen of ze duiven van je willen kopen.
Hier, neem die hoepel mee en oefen nog wat. Je hebt er niks van gebakken en bent bedankt.’

DE MORAAL
Sommige mensen praten zo vlot dat het bovennatuurlijke wezens lijken die beschikken over de onmetelijke wijsheid van een orakel. Maar wat is vaak realiteit?
Het zijn buikspreekpoppen die kakelen over wat ze gehoord of gelezen hebben.
Referenties kunnen ze zelden voorleggen.
En als er gevlogen wordt veranderen ze in beklagenswaardige wezens die er slechts met moeite van weerhouden kunnen worden de hand aan zichzelf te slaan.
Want ook die welbespraakte wezens zijn zoals U en ik.
Zorgelijke huisvaders met opstandige kinderen en een vrouw die teveel uitgeeft aan boodschappen. Gewone mensen dus en dat wordt wel eens over het hoofd gezien.
Er zijn onthutsende voorbeelden uit de geschiedenis die tonen tot wat een leeg hoofd dat kan praten in staat is.
Menig duivensporter verwart welbespraaktheid met wijsheid.
Wie dat doet loopt echter het risico achter elk goed prater een groot kampioen te zien met alle gevaren van dien. Want als je veel van die praters gadeslaat merk je dat hun grootste gave is niets te zeggen ook als ze geluid maken.

ZEGEN
Een liefhebber die niet presteert kan weinig kwaad als die niet kan praten of schrijven.

Kwaad kunnen wel die lui die kunnen praten en ook goed met duiven spelen.
Sommigen gebruiken hun taal om hun dachten te verbergen.
Anderen gebruiken de taal om te verbergen dat ze geen gedachten hebben.

Maar grote praters zijn zelden grote kampioenen.
Als de Janssens de beroemdste duivenliefhebbers aller tijden zijn was Adriaan de fijnste van de Janssens weet elke Janssenfreak.
Adriaan bracht hoogst zelden geluid voort. Maar als hij sprak kon je dat in je zak steken.
Dat waren waarheden als koeien.

WAAROM?
Veel kampioenen beantwoorden aan het beeld van Sjef. Eerder stil en veel luisterend.
Zijn ze daarom dom? Nee, nee driewerf nee.
De kampioen/duivenliefhebber bezit een andere vaardigheid die hem in staat stelt een advocaat, notaris, zelfs dierenarts af te troeven als er gevlogen wordt.
Ik vind het fascinerend.
In onze sport uitblinken heeft nu eens niets te maken met conditie, leeftijd, opleiding, veel of weinig geld, goed of niet goed kunnen praten.
Wel heb ik geleerd op te passen voor de stillen.
Daar zijn grote kampioenen maar ook grote sukkels.
Want sommigen die zoveel wijsheid uitstralen als ze zwijgen vernietigen die indruk meteen zodra ze hun mond open doen!

De kampioen die open en eerlijk is en goed kan praten is een zegen voor de sport. Probleem met hem echter is dat die niet geloofd wordt.