Ga direct naar de inhoud.

Voetbal

Koning voetbal heerst weer in al zijn glorie en dat is ooit anders geweest.
Dezelfde stadions die nu uitpuilen vertoonden eertijds gapende leegtes. Waarom voetbal weer aanslaat?
Het is tof en het wordt nog toffer als het 'ergens om gaat', als er wat op het spel staat.
Want zouden de stadions ook vol lopen als op het eind van het seizoen de ploegen zo ver uit elkaar stonden dat het resulaat van de te spelen wedstrijden geen belang meer hadd? Niet geloven.

INTERESSANT
Interessant is wat men bedacht heeft om de belangstelling gaande te houden: Periodekampioenen.
Want hoe was het vroeger?
Voor de club die na 10 wedstrijden ‘ergens midden in’ stond had de competitie weinig zin meer. Er stond niets meer op het spel, kampioen worden kon niet meer, degraderen evenmin.
De wedstrijd was alleen van belang voor de statistieken en voor statistieken komt het publiek niet naar het stadion.
Door die 'periodekampioenen' is het allemaal anders geworden.
Maakt een ploeg een slechte start dan is het seizoen nog niet verloren maar komt een, laten we het noemen, soort herkansing:
Het periodekampioenschap waardoor het weer ergens om gaat.

VERGELIJKING
Wat duivensport voor velen aantrekkelijk maakt is dat je iets hebt om naast de dagelijkse beslommeringen naar toe te leven. Elk weekend weer opnieuw.
De een vindt spelen om een kampioenschap tof, de ander speelt graag om geld en weer anderen zijn echte hobbyisten.
Kampioen hoeven ze niet te worden om geld spelen spreekt ze niet aan. Maar ik denk dat het een minderheid is.
De meeste spelen graag goed en willen prestaties gehonoreerd zien. Door een kampioenschap of poulcentjes.
Het moet ergens om gaan.
Helaas is dit in duivensport vaak niet (meer) het geval.
Men is voor kampioenschappen al gauw kansloos en er is geen mogelijkheid tot poulen.

In plaats van P.R. commissies op te richten die, de praktijk wijst dat uit, weinig zoden aan de dijk zetten, zouden we beter trachten de liefhebbers die we hebben te behouden door het zo veel mogelijk mensen naar de zin te maken.

Als we daarin geslaagd zijn kunnen we ons verder bezinnen. Wat nu gedaan wordt (proberen liefhebbers voor duivensport warm te maken) doet me wel eens denken aan een visser die de gevangen vis in een net deponeert waarin een gat zit.
Hij mag dan af en toe een vis vangen, opschieten doet dat niet. Liefhebbers houd je bij de sport door die attractiever te maken.

ZIN ER IN HOUDEN
Mensen die graag voor een kampioenschap spelen hebben recht op een systeem dat voor iedereen interessant is.
Dat zijn kampioenschappen waarbij alleen de eerstgeklokte duiven punten kunnen verdienen niet.
Dat worden onderonsjes tussen een beperkt aantal spelers met veel duiven. Zoals bij het voetbal is ook in onze sport na een beperkt aantal vluchten de meerderheid al kansloos op een titel.
En als na een slechte start de duiven zich 'herpakken' heeft men daar niets aan omdat de 'verloren punten' niet meer in te halen zijn. Mensen zouden iets moeten hebben waar ze alsnog voor konden gaan als duiven zich na een slechte start herpakken.

HOE DAN?
Bijvoorbeeld wat 'De Duif' doet.
- Kampioenschappen van de maand.
- Of een beperkt aantal vluchten laten tellen voor een kampioenschap zodat men ook eens duiven thuis zou kunnen houden als die bijvoorbeeld minder vorm hebben.
Veel duiven zijn al slachtoffer geworden van een kampioenschap.
‘De conditie was niet optimaal, maar dat kampioenschap, je moest wel meedoen.'
Talloos zijn de voorbeelden van duiven die EEN vlucht te veel kregen. 'Het was toch de laatste vlucht' en dat werd het inderdaad. Maar anders dan werd bedoeld. Duif kwijt!
De liefhebber zou ook duiven thuis kunnen houden als hij het weer niet vertrouwt als niet alle vluchten tellen.
Ongetwijfeld zou minder duiven het resultaat zijn, maar was ons doel niet streven naar meer LIEFHEBBERS in plaats van meer duiven? Als er meer liefhebbers zijn krijg je trouwens vanzelf meer duiven.
Het toppunt van cynisme is dat fondkampioenschap dat een organisatie organiseert waarbij diegene kampioen wordt die de meeste prijzen wint over alle fondvluchten.
Zulke kampioenschappen ontaarden in onderonsjes tussen weinig meer dan een handvol liefhebbers! Dat is duivensport de nek omdraaien.
Voordeel van een kampioenschap dat niet ALLE vluchten omvat is ook dat men niet de sigaar is door bijvoorbeeld het stilvallen van een klok of het niet binnenkomen van de duiven door die roofvogel of vlieger die boven het hok hing toen de duiven aankwamen. Want zeg nu zelf:
Als alleen al het stilvallen van een klok een heel seizoen om zeep kan helpen is men niet goed bezig zoals dat heet.

DE CENTJES
Dan zijn er dus de liefhebbers voor wie duivensport aantrekkelijk wordt als er iets te verdienen is.
Die moet men ook te vriend houden.
Laat mensen die voor de punten spelen in hun waarde maar anderen ook. In Amerika floreert de sport alleen daar waar wat te verdienen is en zulke streken zijn er ook in Nederland en Belgie.
Ik heb mensen die wonen is streken waar (nog) gepould wordt al vaker horen zeggen dat ze zouden stoppen als ze niet meer konden poulen.
De Zuiderkempen in het Nederlandse Noord Brabant is een mooi voorbeeld. Er wordt enorm gepould en... de vluchten die ze organiseren zijn enorm populair. Elders wordt niet gepould ‘omdat er toch niets te verdienen is’ en er is uiteraard niets te verdienen omdat men niet poult.

ZO GEK NIET
J de Zeeuw schreef eens dat het misschien een goed idee zou zijn de inleg voor nationale vluchten met een gulden per duif te verhogen en dat geld te vervliegen.
Een aantal mensen namen het idee niet in dank af, voor mij was het misschien het beste wat hij ooit geschreven heeft.
Stel je voor 40.000 gulden op een vlucht te kunnen verdelen.
Per definitie tegen alles zijn wat met geld te maken heeft, is tegen de realiteit zijn.
Over de wijze van verdeling zou men kunnen praten.
En die mannen die 50 of meer duiven imanden? Worden die niet zwaar belast met 50 maal een gulden?
Zij het minste denk ik! Diegenen die massa's duiven inmanden zullen het zich zeker kunnen permitteren wat extra te betalen.

ANDERE TIPS
Je zou ook aan sponsoring kunnen denken.
Als in zowat alle sporten sponsoring zijn intrede deed moet dat ook bij ons kunnen. We willen als volwaardige sport aanzien worden. Voor veel volwaardige sporten is sponsering de kurk waarop ze drijven.
Verder zou je in ploegen kunnen spelen.
Uiteraard dient zo'n ploeg met zorg te worden samengesteld zodat de onderlinge krachtsverhoudingen niet te zeer zouden verschillen. Men zou kunnen werken met reekshoofden zoals bij voetbal met de kampioenschappen van het jaar voordien als uitgangspunt.
Door in ploegen te spelen zou sport voor liefhebbers die anders in de vluchten niets meer te zoeken zouden hebben toch interessant blijven.
Ploegenspel en sponsoring zou je ook kunnen combineren.
Luchtkastelen? In sommige regio doen ze het al met succes.
Maar daarvoor heb je wel mensen met initiatief nodig.
Natuurlijk kan je ook niets doen, de kop in het zand steken. Sommige bestuurders die het zo mooi kunnen zeggen maar zich koesteren in een dolce far niente doen me denken aan de rattenvanger van Hamelen.
Ze praten als brugman en laten het daarbij. En half de duivenwereld draaft opgewekt achter ze aan.
De ondergang tegemoet!