Ga direct naar de inhoud.

Crisis

Een week of zo terug hield ik halt aan de Oude Baan in het nabijgelegen Chaam.
Er stond een massa mensen samen gegroept langs de bosschages en dat wekte mijn nieuwsgierigheid.
Hier moest iets aan de hand zijn.
- De Paus op bezoek?
- Ajaxieden die aan het VOETBALLEN waren?
- Osama Bin Laden op een bankje aan het minnekozen met Bush?
Ik wilde het weten, stapte dus van mijn fiets en toen zag ik het.
Aan gene zijde van de baan ligt een enorme kunstmatig aangelegde vijver, de Bleke Heide, en wat ik daar zag ontnam me bijna de adem.
Zo ver je kijken kon zag het zwart van de vogels. Kleine en grote, witte en zwarte en alles er tussen in. Toen een gedeelte opvloog leek het een zonsverduistering.

NOG ERGER
Maar, zei een van de toekijkenden, je moet eens langs de IJssel rijden of het Ijsselmeer. Daar zie je er nog meer.
Thuisgekomen zette ik gewoontegetrouw de tv aan om op teletekst te kijken.
Veerman had aangekondigd dat er 1 maart een ophokplicht zou komen.
Toen werd ik opgeschrikt door een enorm lawaai. Ik naar buiten en zag opnieuw een onmetelijke massa vogels kwekkend en kwakend over vliegen En dat waren niet de duiven die dagelijks van de kerktoren naar de velden trokken.
Want wordt in Oostenrijk sneeuw van de daken geruimd vanwege instortingsgevaar, je moet weten dat ik niet meer naar de kerk in mijn dorp durf vanwege de vele honderden duiven die het dak doen kraken.

MOEILIJK TE VATTEN
Bovenstaande feiten en een ophokplicht zijn moeilijk te rijmen en de verschillen tussen het ene en het andere land nog minder.
Maakte het ooit mee dat ik de duiven niet los mocht laten terwijl de bijna buur gewoon kon spelen alleen omdat hij Belg was.
Ik schreef daar eerder over. Twee keer zelfs wat tot gevolg had dat een boze G D het nodig vond me uit te kafferen voor 'zakken vullende stukjesschrijver'. Als mensen gaan schelden pas ik dus ik heb niet gereageerd.
Maar de situatie destijds was natuurlijk te maf voor woorden.
Zoals het afgelopen winter ook te maf voor woorden was dat in Duitsland duizenden duiven uit heel West Europa op een Nationale duivendag tentoon gesteld werden terwijl men het hier niet voor elkaar kreeg een onnozele clubtentoonstelling te organiseren. Over een verenigd Europa gesproken.

POLITIEK
Er wordt geklaagd dat mensen zo weinig interesse hebben in politiek.
Maar wat wil je?
Nederlandse en Belgische duiven zijn zoals bekend gegeerd in heel de wereld.
Onlangs sloot China zijn grenzen voor onze duiven maar die zijn inmiddels weer geopend, naar Amerika heeft men altijd uit kunnen voeren en ook Japan en andere oosterse landen vormen geen probleem. In Taiwan dan weer mag geen duif binnen.
Wel in het 'gesloten' China maar niet in Taiwan?
Duiven die wel verzameld mogen worden in Duitsland maar niet in Nederland?
Belgen die naar Nederland uitwijken om duiven publiek te verkopen?
Elke logica ontbreekt en de warboel lijkt minder met vogelgriep te maken te hebben dan met politiek.

SAMEN
Ik twijfel er met de dag meer aan of we over een maand (!!) kunnen spelen.
Ik vertrouw er op dat de duivenbonden van Nederland, Belgie, Frankrijk en Duitsland de koppen bij elkaar gestoken hebben, dat lijkt me in deze tijd meer dan ooit noodzakelijk maar. dat lijkt niet voldoende.
Weet U nog wat in 2003 in Belgie gebeurde?
Men mocht niet spelen tot EEN man, een parlementslid dat duivensport goed gezind was, het voor elkaar kreeg het sein op groen zette. En van de ene dag op de andere kon men spelen. Nu is Belgie Nederland niet maar dat je met lobbyen heel wat kan bereiken is bekend.
Wat wij (de NPO) nodig hebben is een bekwaam iemand 'in Den Haag' die doet wat in zijn vermogen ligt om de belangen van duivensport te behartigen.
Veerman zal het wel goed voor hebben maar voor hem is duivensport een volstrekt onbetekenend detail. Hoezeer we met 30.000 man aan die sport verknocht zijn is zijn allerlaatste zorg.

TOT SLOT
Een 'NPO man' beweerde zeker te weten dat we niet voor 1 mei kunnen spelen.
Als zo iets voor 100 procent vast staat moet je dat niet beweren, maar PUBLICEREN in de duivenkrant en op teletekst.
Zodat liefhebbers weten waaraan en waaraf en er op in kunnen spelen.
Hun duiven later herkoppelen bijvoorbeeld.
Een maand later beginnen is iets waar ik mee zou kunnen leven.
Nog later zou een zeer slechte zaak zijn maar wat NU speelt is onzekerheid en gebrek aan communicatie.
Beloofde men in Veenendaal niet daar iets aan te doen?
Door foutieve informatie in het verleden is men misschien voorzichtig geworden maar het is de plicht van onze beleidsmakers ons te zeggen hoe zaken er voor staan.
Zelfs als er niets vast staat of bekend is horen we dat te weten.
Of moeten we onze duiven gaan trainen zoals in bijgaande cartoon zodat we op een andere manier wedstrijden kunnen gouden?
Geen demonstraties graag, ik heb die prent niet gemaakt.