Ga direct naar de inhoud.

Jung Tauben Krankheit 1

‘Adeno-Coli’ heet de kwaal van deze tijd, of beter de laatste decennia.

Wanneer we de eerste problemen kregen?

Breek me de bek niet open, ik zou het niet weten, begin 80-er jaren zoiets?

Wat ik me wel herinner is dat ik als een van de eerste prijs had.

Vervelende tijden waren dat. Ik durfde ’s morgens amper de verduistering op te heffen uit vrees bij ineengedoken jongen uit te komen die begonnen te braken.

Nu heb ik al enkele jaren geen problemen meer (afkloppen) en meen er een verklaring voor te hebben.

VERKLARING?

Veel jongen worden ziek vlak voor het seizoen, na de eerste trainingsvluchtjes, en dat zou voor een deel te wijten zijn aan stress.

Men kuurt, meestal zijn de problemen snel verholpen, maar het jaar nadien is men weer terug bij af; opnieuw zieke jongen.

Misschien is mijn geluk dat ik destijds problemen had in het VOORJAAR, dus lang voor er gevlogen werd, daarom gaf ik geen medicijnen en ging niet naar de dierenarts.

De jongen die ziek werden liet ik op de hokken tussen de gezonde duiven.

Elk jaar gingen er wel enkele dood maar dat nam ik voor lief. Nu denk ik dat ik door die handelwijze van destijds (geen medicatie, wat dood gaat gaat dood) nu bespaard blijf van ellende.

VERKEERDE BENAMING

‘Adeno-Coli’ tussen aanhalingstekens dus omdat het een verkeerde benaming is. In  Duitsland spreekt men over de Jungtauben-Krankheit.

Het probleem zou Adeno zijn of de veel gevaarlijker variant ‘Adeno 2’.

‘Adeno 2’ sloeg voor het eerst toe in Belgie in 1992.

Verschil met de ‘normale Adeno’ is dat ‘type 2’ vooral toe slaat bij oude duiven en  verwoestend en zeer dodelijk door het hok kan razen.

Ziekteverschijnselen zie je amper omdat duiven binnen een of twee dagen sterven. Dat oude duiven zelden of nooit last hebben van ‘Adeno 1’ (de JONGE duivenziekte) zou met weerstand (immuniteit) te maken hebben.

Adeno is een virus en genezen is haast onmogelijk. Virusinfecties kan men voor blijven door te vaccineren maar dan moet er wel entstof zijn en die is er niet voor Adeno.

Dat virus nu (adeno) doet duiven zo zeer verzwakken dat E Coli toeslaat.

In tegenstelling tot Adeno spreken we nu van een bacterie die in elk duivenlichaam (en ook in dat van de mens) heel nuttig is.

Tot… het evenwicht weg is door bijvoorbeeld een verzwakking door Adeno.

E Coli verzwakt de duiven op haar beurt (de darmwand) dus wat dierenartsen doen is  medicijnen geven tegen Coli. Dan zijn de duiven daar alvast van af en kunnen ze weerstand opbouwen tegen Adeno.

SYMPTOMEN

Over de symptomen wil ik het hier niet hebben, die zijn al vaak en uitvoerig beschreven en velen helaas genoegzaam bekend.

Wel dient vermeld dat wanneer de eerste ziektesymptomen zich aandienen tijdens het seizoen je niet snel genoeg kan handelen.

Om die reden is het raadzaam medicatie achter de hand te hebben om meteen in te kunnen grijpen.

Waar ik het wel over wil hebben zijn rapporten van wetenschappers uit vooral Amerika en Duitsland en wat statistieken naar aanleiding van door hen gepleegde onderzoeken.

STATISTIEKEN

In Duitsland zijn 1.605 liefhebbers ondervraagd waarvan er 1.153 aangaven dat ze ooit met de ‘Jungtauben-Krankheit te maken hadden.

De meeste liefhebbers daar (56 %) hebben een tuinhok.

Merkwaardig is dat de ziekte meer voorkomt op zolderhokken maar… als tuinhokken getroffen worden worden procentueel meer duiven ziek.

De verklaring zou kunnen zijn dat zolderhokken warmer zijn omdat warm weer duiven kwetsbaarder maakt.

Volgens die wetenschappers dus.

Waarom procentueel MEER duiven ziek werden op tuinhokken komt waarschijnlijk omdat die dichter bevolkt zijn.

Er werd namelijk ook geconstateerd dat kleinere bestanden (liefhebbers met minder dan 50 jongen) minder problemen kennen dan de grotere hokken.

Mensen met meer dan 100 jongen hebben de meeste last.

Dus, concluderen de Duitsers, hoe meer duiven hoe groter de kans op een uitbraak.

SCHOONMAKEN EN DESINFECTEREN

Interessant zijn de bevindingen met betrekking tot het onderhoud van de hokken.

70 Procent van de liefhebbers reinigen de hokken dagelijks en die mensen hebben meer last van Adeno/coli dan niet poetsers.

Datzelfde geldt voor hokken die gedesinfecteerd worden, (48 procent).

De verklaring is waarschijnlijk dat duiven op hokken die vaak gedesinfecteerd worden minder weerstand hebben.

(noot: Zelf maak ik de hokken eens per jaar schoon en in desinfecteren geloof ik  niet. Dat kan je doen met varkensstallen maar niet met duivenhokken als je dezelfde vogels er na desinfectie weer terug opzet.)

Ook het AANTAL duiven dat ziek wordt en sterft is groter op hokken die dagelijks schoongemaakt worden.

Mogelijk komt dat doordat poetsen het veerstof meer verspreidt.

Op hokken die niet schoongemaakt worden blijft dat kleven aan de mest of het stro.

BRANDEN

33 Procent van de liefhebbers (in Duitsland) branden hun hokken regelmatig uit. Zij hebben meer last van Adeno dan mensen die niet branden, hoewel zich hier de vraag stelt of ze branden omdat ze eerder problemen hadden.

OP EIGEN HOK

Dat brengt me meteen bij iets dat ik zelf ooit mee maakte. Met een zeer goed

liefhebbers ruilde ik acht jongen.

Toen ik die tussen die van mij zette ging er een gevoel van schaamte door me heen.

Die acht kon je er zo uit halen. De gezondheid straalde er af.

Twee weken nadien echter problemen.

Er werden duiven ziek, toen nog een paar en enkele dagen later waren er acht dood.

En… je houdt het niet voor mogelijk, uitgerekend die bijgehaalde.

Ik heb het de liefhebber in kwestie nooit verteld, de man leverde immers kerngezonde jongen af maar ben wel naar een gekend Belgisch dierenarts gegaan.

‘De man bij wie je die jongen haalde is een poetser zeker?’ vroeg die.

‘Hoe weet u dat?’ vroeg ik, want die poetste inderdaad de spaanders uit de planken.

Hij weer: ‘Zo iets maak ik zo vaak mee. Duiven bijhalen van hokken die als het ware  steriel zijn vanwege het vele reinigen en die vervolgens tussen duiven zetten op hokken die zelden schoongemaakt worden is vragen om.

Jouw duiven kunnen tegen een stootje en hebben die gezonde duiven ziek gemaakt want die konden niet tegen een stootje.’

Aldus de wetenschapper van dienst.

WEER

Dat brengt ons bij een nieuw thema, het samen zetten van duiven afkomstig van verschillende hokken.

Levensgevaarlijk.

Destijds waren de jongen op het WPC amper gezond te houden en dat lijkt ook het geval voor jongen voor eenhokswedstrijden hier in Nederland afgaande op wat je hoort en leest.

Waarom organisatoren van eenhokswedstrijden in Oost Europa, Amerika of het verre oosten die problemen (massale verliezen) dan niet kennen is me aan raadsel. 

                                                                                                       (slot volgt)