Ga direct naar de inhoud.

Nieuwe tijden 2

Belgen zijn vaak vol verbazing als ze hier de antennes van onze elektronische systemen buiten de hokken zien, iets wat bij hen verboden is.

‘Wij stomme Belgen lopen weer achter’ zeggen sommigen dan.

Het tegendeel is echter waar.

Bij de invoering zijn wij Nederlanders te voortvarend te werk gegaan.

Die antennes horen IN het hok.

Door ze er buiten te leggen zetten we de kleine man die geen systeem kan betalen weer een hak en die heeft al zo veel te incasseren met overladen vluchtprogramma’s die allemaal tellen voor kampioenschappen.

Wie sprak er ook weer over ‘aantrekkelijk maken’ van duivensport?

Ik ga met een voorbeeld aantonen wat ik bedoel.

FAIR?

Stel ik heb een elektronisch systeem en de buurman niet omdat hij het niet kan of wil betalen (wat zijn goed recht is) of pas 17 jaar.

Dan gaan we vliegen.

Twee duiven komen vleugel aan vleugel aangestormd, een van hem en een van mij,  beide vallen tegelijk op de valplank, maar...  vliegen meteen op omdat ze schrokken van een merel of voor mijn part blinde vink.

Die hebben dus EXACT dezelfde prestatie geleverd maar mijn duif is geregistreerd, die van hem niet.

Is dat fair?

Het kan toch niet zo zijn dat iemand niet krijgt wat hem toekomt omdat hij niet de centjes heeft die de buurman heeft?

Daar komt het echter wel op neer!

GOED

Met antennes BINNEN het hok kunnen zulke dingen niet gebeuren.

De KBDB loopt vaak achter de feiten aan maar in deze hebben ze gelijk.

Verder kan je je vragen stellen over de verschillende regels van land tot land.

We willen voor vol worden aanzien en beschouwd als een volwaardige sport.

Dat verklaart waarom velen zich ergerden toen duivensport destijds op teletekst niet meer werd ondergebracht onder de rubriek ‘sport’ maar ergens in de categorie van knutselen, ‘kleien’ of het breien van condooms.

Maar ZIJN we wel een volwaardige sport?

Een VOLWAARDIGE sport veronderstelt gelijke kansen voor alle beoefenaars.

Neem nu de enorme verschillen in de aantallen duiven in concours.

Dat maakt de meerderheid kansloos voor een nationaal kampioenschap.

Waar ik speel telden tot voor kort de punten die behaald werden ‘in het samenspel’ dat volgt op’.

Als iemand een duif had die een heel jaar alle andere op een uur afstand vloog was die nog kansloos vanwege te geringe deelname.

Over dwaze toestanden als neutralisatietijden zwijg ik dan nog maar.

BESTUURSBONZEN

Zijn onze bestuursbonzen dan zo dom of lui?

De meeste zijn goedwillende hardwerkende mensen die respect verdienen. De meeste dus, want er zijn ook anderen, uitzonderingen weliswaar maar ze bestaan.

Die zie je op Nationale dagen en bij speciale gelegenheden in Rusland, Portugal, Roemenië, op Olympiades en elders en zijn zeer herkenbaar.

- Ze houden een speech.

- Ze zijn vergezeld van hun echtgenotes.

- Ze hebben de beste hotels.

- En ze bewaren zorgvuldig kwitanties van hotel en restaurants (ook van hun dames) om die te overleggen aan De Bond die hun kosten vergoedt.

Ze laten zich echter wel verwennen met de centen die indirect afkomstig zijn van die man die overuren moet maken om zijn hobby te kunnen betalen.

En ik heb het idee dat ‘dat profiteren’ in België erger is dan hier.

Voor mijn part mogen ze in exotische landen in chique hotels slapen en duur dineren op onze kosten maar ze stellen er te weinig tegenover.

OVERDREVEN?

Denkt U dat ik overdrijf?

Was het maar waar.

Zo hoorde ik er een met de mond vol kaviaar praten over duivenolympiades en andere gelegenheden waar hij op kosten van de Bond geweest was.

Met zijn vrouw natuurlijk. Dat werd immers ook betaald.

Zo’n duivenolympiade echter interesseert de doorsnee liefhebber geen donder.

Hij snapt er niets van en wil het niet snappen vanwege weer te veel ongelijkheid.

Want op olympiades stelen liefhebbers uit landen waar duivensport nog in de kinderschoenen staat de show met adembenemende prestatieduiven.

Die winnaars tegen vele duizenden duiven zullen wel goede zijn maar als slechts 80 liefhebbers samen tot 6.000 duiven inzetten denk ik er het mijne van.

Maar geen hond of bons die er aan denkt om de ‘coëfficiënt regel’ aan te passen of te veranderen. Voor mij staat niet centraal hoeveel duiven in concours stonden (en daar draait het om bij de puntenberekening) wel hoeveel liefhebbers deelnamen!

VERBITTERD

Klink ik wat verbitterd? Klopt.

Zou U ook zijn als je in een grensdorp woont als ik en de ‘vogelpest’ hebt meegemaakt.

We mochten weken lang niet spelen vanwege een vervoersverbod.

De bijna buur echter kwam fluitend voorbij om ‘in te keven’.

Die kon dat omdat hij in een Belgische club speelde.

Als je zo iets meemaakt dringt pas de volle omgang van de tragedie, die moderne duiven(sport?) heet, tot je door.

Wat voelden we ons destijds in de steek gelaten.

Komen die bestuursbonzen (sommigen!) enkele keren per jaar samen om van de vrouw af te zijn (wat een loffelijk streven zou kunnen zijn) of om ons te dienen? 

Zo is er die KBDB man die, (weer samen met zijn vrouw) uitgebreid zat de dineren in een chique restaurant in een van de Golfstaten.

En waar hadden meneer en mevrouw het over?

Niet over uniforme regels betreffende het plaatsen van antennes, niet over een gezamenlijke aanpak in geval van ‘vogelpest’, niet over dwaze neutralisatietijden, maar wel over… de geweldige tijd die ze hadden in Moskou (weer op onze  kosten). 

ALLEMAAL OF NIEMAND

Momenteel botsen in Belgie de meningen over elektronisch klokken op Quievrain.

Ik heb er niets mee te maken, ben geen partij, heb geen belangen en daarom durf ik mijn mening geven.

Ik ben TEGEN, tenzij de handmatige klokkers een bonificatie krijgen.

Elektronisch klokken is een zegen, een van de beste dingen die duivensport is overkomen.

Nederlanders hebben de naam op de centen te letten maar zijn wel creatief. In veel

clubs werden voor weinig geld alle mensen in de gelegenheid gesteld elektronisch te klokken en zo hoort het ook.

Vooral wat betreft vitesse zou ik zeggen allemaal of niemand.

Ik had het eerder over klokken van meerdere duiven op dezelfde seconde.

Ook omdat er geen enkele regel is die iemand belet eventueel met 200 weduwnaars Quievrain te spelen ben ik voor bonificatie seconden.

Iemand mag nog zulke superduiven in nog zo’n supervorm hebben, hij zal ook met 200 weduwnaars een vitessevlucht niet oprollen omdat hij zijn duiven niet gepakt krijgt.

Bij handmatig klokken komen anderen er tussen en dat is goed.

Als bij de massa-inkorver 20 duiven tegelijk aankomen die elektronisch worden geregistreerd komt de ander er niet tussen.

VERDIEND?

‘Verdiend is verdiend’ meent U?

Als de superkampioen 20 duiven voor de rest krijgt horen die ook de 20 eerste prijzen te winnen?

U moest eens weten wat veel beginnende liefhebbers of buitenstaanders denken als die zien dat Jan 100 duiven speelt en Piet drie.