Ga direct naar de inhoud.

Weer voorbij (21 dec)

2016 was me het jaar wel. Bijna had ik toch wel 2006 geschreven want wat gaat het snel. Als ik zeg dat het een bewogen jaar was druk ik me eufemistisch uit. Hoogtepunten (of is het dieptepunten?), waren de ‘dopingtoestanden’ en dat weekend met dat bloedhete weer.

 DOPING?
Momenteel wordt nergens meer over gepraat dan over de 9 ‘gepakten’. Jammer, want een sport die al zo tanende is zit niet op zulk nieuws te wachten. De KBDB zou ‘met een ei’ zitten. Maar riep die dat zelf niet over zich af door iets te snel en ondoordacht een lijst van verboden producten op te stellen?

Liefhebbers zouden nu onterecht met de vinger worden nagewezen. Laten we hopen dat dat niet zo is. Welk een impact dat kan hebben op mensen weet inmiddels Cliff Richard. Valse beschuldigingen over kindermisbruik zouden het leven van het rockidool kapot hebben gemaakt. Als van de grootste erkende beroepscrimineel een foto in de krant komt is dat met afgeschermde ogen. Bij het popidool werd de inval in zijn huis live uitgezonden. Omdat hij een grote is. En op mensen die in de schijnwerper staan is richt men nu eenmaal liever het vizier dan op ‘de gewone man. Ook bij de ‘gepakten’ in duivensport zouden enkele ‘groten’ zijn.

 ONBESUISD?
Als zelfs wetenschappers met aanzien menen dat het niet onmogelijk is dat onschuldigen wel eens zouden kunnen worden veroordeeld stelt zich de vraag of men niet wat al te onbesuisd te werk is gegaan. Ook vragen mensen zich af waarom die testen gedaan moeten worden in een labo in Zuid Afrika terwijl in deze materie nergens meer  deskundigheid is dan in de eigen achtertuin. België zelf dus. Neem nu die veel besproken Atropine. Als wetenschappers het onmogelijk achten dat dit prestatie verhogend werkt, eerder integendeel, lijkt het wel erg vreemd dat liefhebbers er bewust naar grijpen om te presteren?

Wat niet mag mag niet, duidelijke zaak. Worden bewust regels overtreden dan past een straf. Anderzijds, EEN onschuldige die moet hangen zijn er vijf te veel. Het zou je maar gebeuren.

Maar zijn die ‘groten’ wel zo onschuldig als ze beweren? Hebben ze misschien wel van de verboden vruchten genomen en gaan ze daar mee weg komen omdat het groten zijn, vragen anderen zich af. Duivenland is verdeeld. Opnieuw.

Maar wat er ook waar of niet waar mag zijn, advocaten slijpen de messen en te vrezen valt voor schadeclaims die de KBDB niet op kan brengen en die haar zelfs bedreigen in haar voortbestaan heb ik uit goede bron.      

 WARMTE
Dan was er dat weekend met dat bloedhete weer. Zelden zo’n gelatenheid, woede, onbegrip meegemaakt als toen. Mensen die een halve eeuw met duiven spelen en maar al te goed weten dat duiven goed tegen de warmte kunnen waren verbijsterd. Verliep Barcelona 2015, ook bij bloedheet weer, immers niet vlekkeloos? ‘Alle wedvluchten voor komend weekend verboden.’ Het sloeg in als een bom. En die dreigde te exploderen toen men hoorde dat Nederlanders wel konden spelen, mits men onder de 300 km bleef.

Wat de KBDB dan weer sierde was dat men alsnog alles in het werk stelde om de vitesse door te laten gaan en men dat ook voor elkaar kreeg. Want de verontwaardigden waren geen dwarsliggers. Die hadden geen moeite met minder duiven in de mand. Die vonden het prima dat vluchten werden verzet en afstanden ingekort met die hitte. Waar ze wel moeite mee hadden was dat ’s avonds geen duiven konden worden ingemand die bij voorbaat de volgende morgen vroeg ‘los konden’. Enfin, de afloop kent men. Vitesse werd alsnog gespeeld. De concoursen verliepen vlekkeloos.

POSITIEF
Dus lijkt dat fameuze weekend toch ergens goed voor te zijn geweest. En is het ook tot de verantwoordelijke beleidsmensen door gedrongen dat vliegen met pakweg 30 graden hier even goed kan als in Italie of de Algarve. Dat het venijn niet zit in de thuisreis, maar in de manden tijdens de heenreis.

Positief is ook dat het aantal ‘Nationals’ voor jongen terug is gedraaid van aanvankelijk zeven naar vier. Vier fondvluchten voor jongen is nog net te behappen voor de kleinere hokken. Zeven weken achter elkaar een fondvlucht is alleen weg gelegd voor de ‘mega hokken’ die zo maar een ander blik jongen open kunnen trekken. En alsof het zo moest zijn, de weergoden zaten elke vlucht nog mee ook zodat de ‘Nationals voor jongen’ bijna perfect verliepen. ‘Bijna’ omdat de westkant beter verdient dan wekelijks weg geblazen te worden vanwege een ongunstige wind.

 SOCIAL MEDIA
Verder was 2016 meer dan ooit het jaar van de social media. Ik doe daar niet aan mee. Of liever, niet meer, want even zat ook ik ‘op’ facebook. Als je hoort hoe mensen elkaar daarop bejegenen waarbij geen krachtterm wordt geschuwd, ook hoe lossers en bestuurders worden afgemaakt en zelfs bedreigd, mis ik niets. Ergo, ik wil niet bij dat zootje horen dat zich duivenliefhebber noemt.

 BOECKX EN BOECKX

En dan waren er weer, helaas wordt het structureel, de verliezen met jongen die bij sommigen opliepen tot 70%. En die ‘sommigen’ waren niet altijd ‘krabbers’. Wat nu zo merkwaardig is? Er zijn er nog, zij het een kleine minderheid, die zo goed als gespaard blijven. Zo verliest Boeckx in Turnhout geen jongen en, de ironie van het lot is soms verpletterend, diens naamgenoot in Vorselaar ook weinig.  

Omdat die duiven spelen waarvan de luchtwegen 100% zuiver zijn wist een dierenarts. Luchtwegen die niet perfect functioneren is een van de oorzaken van die verliezen, meent hij. Ik heb ooit grotere onzin gehoord. Het is bekend dat het reukvermogen een rol speelt bij het oriënteren. Dienaangaande zijn er proeven gedaan waaruit bleek dat duiven waarbij het reukvermogen kunstmatig werd stil gelegd geen steek oriënteerden. En de lucht van nu is anders dan de lucht van vroeger, veel vervuilder, aldus de dierenarts.       

 SLECHTE HOKKEN OF SLECHTE DUIVEN?
En nu de naam Boeckx toch gevallen is, toen ik daar eens was en de hokken ter sprake kwamen zei Senior: ‘Zijn er wel slechte hokken?’ Natuurlijk zijn er die, maar als je om je heen kijkt ontkom je niet aan de indruk dat we te veel belang hechten aan hokken en verluchting. Zo hebben kampioenen als Thijs, Dirk van Dijck, Verkerk, J Cools, destijds Marcelis en zo veel anderen hun hokken dicht of bijna dicht.

Bij kampioenen als Daniels en Verbree zitten de duiven in volle seizoen dan weer heel de dag in een buiten volière, bij Stickers Donckers zelfs ‘nachts. Althans de jongen.

Goede moet je hebben. Daarmee kan je probleemloos vliegen met 30 graden, die hebben geen stimulerende middelen nodig, die kunnen in hun geboortejaar vier fondvluchten aan en… voor zulke lijkt(!) het minder belangrijk op wat voor hok die zitten.